Ako silná je pozícia výrobcov prémiových dielov?

1 decembra 2023, 12:01

Skúsme si pomocou grafu predstaviť, aký je vzťah medzi vekom vozidla a typom dielov používaných na jeho servis a opravu? Keď je vozidlo nové, prevažná väčšina dielov používaných na jeho servis sú prémiové diely. S pribúdajúcim vekom vozidla sa podiel špičkových dielov znižuje v prospech ostatných skupín – strednej a nižšej cenovej úrovne.

Klíčové jsou pro graf průsečíky mezi vyšší a střední cenovou skupinou a mezi střední a nižší cenovou skupinou – zde probíhá na trhu největší konkurence, která se snaží tyto body posunout ve svůj prospěch (výrobci dílů vyšší třídy by chtěli, aby jejich díly byly používány po co nejdelší „životnost“ vozu, a výrobci dílů střední třídy by chtěli, aby jejich výrobky byly používány v co nejmladších vozech), a totéž platí pro segment nižší ceny.

Výše uvedený graf je samozřejmě pouze ilustrativní, ale s vaší pomocí, tedy účastí v našem průzkumu, můžeme nakreslit reálný graf odrážející skutečnou situaci na trhu. Aby to bylo možné, odpovězte prosím na následující otázky:

(Vezměte prosím na vědomí, že pro každou věkovou kategorii automobilů by se součet odpovědí měl rovnat 100 %)

V jakém procentuálním poměru používáte ve vaší dílně k opravě vozů v daných věkových kategoriích díly z daných cenových skupin (vysoká, střední, nízká)?

V jakém procentuálním poměru používáte ve vaší dílně k opravě vozů v daných věkových kategoriích díly z daných cenových skupin (vysoká, střední, nízká)?

Automobily do stáří 2 let

Napište níže body, které odpovídají procentům (%)

Points: 0 / 100

Automobily ve věku 6 až 8 let

Points: 0 / 100

Automobily ve věku 12 až 14 let

Points: 0 / 100

Automobily starší než 18 let

Points: 0 / 100

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!