Prijať alebo neprijať? Má pre autoservisy zmysel spolupracovať s automobilovými školami?

26 februára 2024, 17:01

Odborná učňovská prax je povinná pre každého žiaka automobilovej školy, ktorý chce získať odborné vzdelanie. Ako sa ukazuje, pomerne vysoké percento študentov týchto škôl nemá záujem pracovať v opravárenskom priemysle. Sú v tejto situácii autoservisy ochotné prijímať učňov?

Je učeň budoucím zaměstnancem?

Každý rok slyšíme stále častěji o nedostatku kvalifikovaných pracovníků v autoservisech. Není tedy divu, že vedoucí nebo majitelé servisů podnikají kroky k získání hodnotných zaměstnanců. Je přijímání studentů automobilových škol na praxi jedním z těchto způsobů?

Jak vyplývá z průzkumu, většina zástupců autoservisů se domnívá, že přijímání učňů může být účinný způsob, jak získat zaměstnance. Je však třeba poznamenat, že toto přesvědčení je silnější mezi servisy s velkým počtem zaměstnanců. Malé autoservisy a ty, které nepatří do žádné servisní sítě, jsou o výhodách přijímání učňů přesvědčeny méně. Důvodem může být nedostatek času na výuku učňů v menších dílnách, což vede k neochotě pracovat na takovém místě po škole.

„Z mého pozorování vyplývá, že na jedné straně je velmi velký nedostatek zaměstnanců servisů, což by mělo mít vliv na to, že absolventi odborných škol nemají problémy s hledáním práce, a na druhé straně je nedostatek lidí, kteří jsou ochotni a odhodláni se vyučit profesi automechanika. Autoservisy, se kterými spolupracuji, často nastolují otázku přípravy studentů na praxi v servisech. Očekávají, že mladí lidé přicházející do servisu by měli něco umět. Je však jasné, že bez znalostí a zkušeností zpočátku nedostanou na práci komplikované opravy. Je to stejné jako v jiných profesích, na začátku dostanete na práci jednoduché věci a postupem času, jak získáváte zkušenosti, ty složitější.

Hodně záleží také na přístupu učitelů odborných předmětů. Spolupracujeme s několika z nich, kteří pro své nejlepší žáky pořádají ve spolupráci s naším školicím střediskem odborné kurzy, kde žáci mohou získat praktické znalosti, které zdokonalí jejich dovednosti. Hodně záleží také na samotných žácích, jejich přístupu a odhodlání. Oceňujeme ty, kteří projevují zájem o získávání znalostí a dovedností, kteří se zapojují do života servisu. Díky tomu často nacházejí uplatnění v servisech, kde absolvovali učňovskou praxi. Od majitelů často slýchám, že se tito mladí lidé musí někde vyučit, a proto je servis pokračováním vzdělávacího cyklu,“ komentuje Tomasz Bińkowski, technický a obchodní poradce společnosti Continental Aftermarket & Services.

Zajímavé je, že s ohledem na nepříliš velký zájem studentů o práci v servisu považuje většina zástupců servisů spolupráci s automobilovými školami za smysluplnou. A v tomto případě jsou pracoviště s více než 6 pracovními místy znatelně optimističtější ohledně takové spolupráce.

Výše uvedené grafy ukazují údaje platné pro polský trh, které mohou sloužit jako příklad pro evropské trhy.

Jak hodnotí zástupci evropských zemí spolupráci s automobilovými školami?

 Ukazuje se, že výsledky průzkumu v zemích EU a Velké Británii nevykazují žádné jasné geografické trendy nebo závěry ve vztahu k úrovni ekonomického rozvoje, ačkoli Češi jsou o efektivitě přijímání učňů přesvědčeni mnohem méně než jejich polští sousedé. Naopak velmi podobné výsledky průzkumu přišly ze Spojeného království a Maďarska. Není žádným tajemstvím, že tyto země si nejsou blízké, natož aby byly na podobné ekonomické úrovni.

Metodologie výzkumu

Průzkum, na jehož základě byl článek připraven, provedly portály MotoFocus formou online dotazníku (CAWI) na vzorku zástupců autoservisů v těchto evropských zemích: Polsko, Česká republika, Slovensko, Litva, Rumunsko, Bulharsko, Velká Británie, Chorvatsko, Maďarsko, Itálie.  Průzkumu se zúčastnilo celkem 1.655 osob.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!