Čo je to senzor NOx? Všetko, čo potrebujete vedieť

7 mája 2024, 10:48

Senzor oxidov dusíka sa používa na sledovanie množstva oxidov dusíka, ktoré vozidlo vypúšťa, aby sa zaistilo, že spĺňa emisné normy. Oxidy dusíka (inak známe ako NOx) sú znečisťujúce látky, ktoré majú dopad na životné prostredie aj na zdravie. NOx zvyčajne predstavujú oxid dusnatý (NO), ktorý sa po zlúčení s kyslíkom za vysokých teplôt mení na oxid dusičitý (NO2). Tento červenohnedý plyn spôsobuje, že letný smog vyzerá v oblastiach s hustou premávkou hnedo a hmlovito.

Senzor NOx Delphi

Plyny sú jedovaté a vysoko reaktívne. Môžu ovplyvňovať a prispievať k infekciám dýchacích ciest a astme, hlavne u detí, a tiež škodlivo ovplyvňovať miestne ekosystémy a viditeľnosť na cestách.

Kontrola množstva NOx vypusteného do atmosféry je nesmierne dôležitá, a preto je senzor NOx dôležitou súčasťou vozidla.

Na čo slúži senzor NOx?

Senzor NOx nielen monitoruje množstvo oxidov dusíka vypustených do ovzdušia, ale hrá tiež zásadnú rolu pri ich regulácii prostredníctvom systému selektívnej katalytickej redukcie (SCR) vo vozidlách so vznetovým motorom.

Senzor NOx je kľúčovou súčasťou tohto systému, ktorý zahŕňa okrem iného tiež katalyzátor SCR, filter pevných častíc (DPF) a turbodúchadlo. Ak senzor NOx zistí, že je vypustených príliš veľa plynov NOx, odošle túto informáciu do systému SCR, ktorý následne upraví výkon na úroveň, ktorá je v súlade s emisnými predpismi.

Ako funguje senzor NOx?

Senzor je tvorený Nernstovým článkom, ktorým preteká prúd. Ten koriguje pomer vzduch/palivo na hodnote λ=1. Druhý článok, zvyčajne vyrobený z keramiky s vrstvou ródia, rozkladá oxidy dusíka na dusík a kyslík. Riadiaca jednotka NOx – zvyčajne umiestnená v tesnej blízkosti senzora NOx – vypočíta úroveň oxidov dusíka prítomných vo výfukových plynoch a tieto údaje odošle riadiacej jednotke SCR. Riadiaca jednotka SCR potom upravuje množstvo vstrekovanej kvapaliny do katalyzátora SCR, ktorý následne premieňa prebytočné oxidy dusíka na vodu a dusík.

Kde sa senzor NOx nachádza?

Senzor NOx sa najčastejšie nachádza za katalyzátorom SCR. Riadiaca jednotka SCR tak môže kontrolovať, či hladina NOx klesla na správnu hodnotu. Niektoré vozidlá majú senzory pred a za SCR, aj keď častejšie sa používa len jeden senzor.

Potrebujete senzor NOx?

Áno, senzory NOx sú nutnosťou, hlavne v moderných vozidlách so vznetovými motormi.

Vzhľadom na to, že oxidy dusíka majú škodlivé účinky na ľudské zdravie a nepriamo poškodzujú životné prostredie, podliehajú kontroly emisií prísnej regulácii.

Senzory NOx sa do vozidiel montujú od počiatku roku 2000. Aby moderné vozidlo so vznetovým motorom spĺňalo normu Euro 6, nesmie vypúšťať viac ako 80 mg/km NOx, čo by bez senzora NOx, ktorý presne monitoruje ich úroveň, nebolo možné.

Sú senzory NOx len vo vznetových motoroch?

Väčšina moderných vozidiel je vybavená senzormi NOx, a to ako benzínových, tak dieselových.

Napriek tomu, že benzínové motory produkujú výrazne menej NOx než motory naftové, úroveň emisií pri oboch podlieha prísnej regulácii. Aby moderné vozidlá spĺňali požiadavky normy Euro 6, musia mať aspoň jeden snímač NOx, ktorý kontroluje výkon vozidla.

Bežné poruchy senzorov NOx

Presné súčiastky, ako sú senzory NOx, majú obmedzenú životnosť, takže je pomerne bežné, že ich v určitom okamihu prevádzky vozidla musíte vymeniť.

Jednou z hlavných príčin poruchy senzora NOx je nahromadenie sadzí zo spaľovacieho procesu. Sadze sú nielen abrazívne, čo znamená, že môžu časom poškodiť snímač, ale môžu tiež pokryť senzor a brániť mu v presnom meraní plynu.

Môžeme otestovať senzor NOx?

Ak vozidlo vykazuje príznaky poruchy senzora NOx, ako sú:

  • rozsvietenie výstražnej kontrolky motora,
  • zvýšená spotreba paliva,
  • znížený výkon,
  • prechod do núdzového režimu,
  • zhoršená akcelerácia,
  • znížená účinnosť,

… tak je možné diagnostickým nástrojom, ako je BlueTech VCI od spoločnosti Delphi, prečítať riadiacu jednotku vozidla a vyhľadať chybové kódy.

Tieto kódy však nemusia odhaliť všetky príčiny, pretože môžu byť spôsobené množstvom iných problémov. Ak existuje podozrenie na chybu senzora NOx, je možné urobiť ďalší test samotných senzorov pomocou multimetra, aby sa zistilo, či fungujú správne.

Ako vyčistiť senzor NOx?

Čistenie senzora NOx sa neodporúča. Senzory NOx sú v skutočnosti samočistiace, takže ak senzor vykazuje známky toho, že nefunguje správne, mal by sa skôr vymeniť než ručne čistiť, aby sa problém vyriešil.

Je možné opraviť riadiacu jednotku senzora NOx?

Výmena senzora NOx môže byť nákladná, preto vás môže lákať možnosť opravy. Pri takto presnej súčiastke však môže byť oprava len krátkodobým riešením, než dôjde k jej opätovnému zlyhaniu, čo by znamenalo, že by ste museli túto prácu vykonať dvakrát.

Je možné senzor NOx vymeniť?

Samozrejme, a v praktickom návode spoločnosti Delphi sa dozviete, ako vymeniť senzor NOx krok za krokom. Z cenových dôvodov môže byť lákavé vymeniť chybný senzor NOx za repasovaný. Na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti a presného výkonu odporúčame používať len úplne nové, kvalitné diely.

Navštívte YouTube kanál @DelphiTechnologies a objavte nielen návody k senzorom NOx, ale aj mnoho ďalších!

Zvoľte si spoločnosť Delphi ako dôveryhodného aftermarketového partnera, ktorý vám poskytne kvalitné diely a odbornú podporu. Viac informácií na webové stránke firmy Delphi.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!