NTK VEHICLE ELECTRONICS: Produkty s vysokým potenciálom predaja na aftermarkete

17 júna 2024, 12:30

V dnešnej a budúcej mobilite sú senzory motora čoraz dôležitejšie. Znižovanie emisií je čoraz naliehavejším problémom, a preto NTK Vehicle Electronics – značka spoločnosti Niterra – získava na trhu kľúčovú úlohu.

Aj keď je sortiment lambda sond spoločnosti NTK Vehicle Electronics (s oxidom zirkoničitým, oxidom titaničitým alebo sondy širokopásmové/lineárne) známy svojou vysokou kvalitou a širokým pokrytím vozového parku, spoločnosť v skutočnosti poskytuje pre aftermarket riešenia pre všetky oblasti snímačov. Pozrime sa na niektoré z menej známych, ale nemenej dôležitých produktov, ktoré spoločnosť NTK Vehicle Electronics ponúka.

NTK Vehicle Electronics sortiment

Snímače teploty spalín (EGT)

Snímače teploty spalín sa používajú na monitorovanie teploty turbodúchadiel, katalyzátorov, filtrov pevných častíc a systémov redukcie oxidov dusíka, ako aj optimálneho prevádzkového bodu, čím chránia príslušné komponenty pred tepelným preťažením a udržiavajú ich v požadovanom teplotnom rozsahu na dosiahnutie optimálnej miery konverzie. Z tohto hľadiska sú snímače teploty spalín dôležitou súčasťou systému redukcie škodlivých látok vo výfukových plynoch.

Existujú dva typy snímačov teploty spalín: PTC a NTC. Pri PTC snímačoch (s kladným teplotným koeficientom) sa odpor zvyšuje s rastúcou teplotou. Naopak, pri snímačoch NTC (so záporným teplotným koeficientom) sa odpor s rastúcou teplotou znižuje.

NTK Vehicle Electronics už mnoho rokov dodáva snímače NTC do prvovýroby aj na aftermarket a tento rok uviedla na trh tiež snímače PTC. Tento vývoj umožňuje spoločnosti plniť čoraz komplexnejšie požiadavky automobilových motorov a prísnejších emisných noriem. Mnohí výrobcovia vozidiel v súčasnosti inštalujú snímače PTC aj NTC pre spoľahlivé meranie teploty výfukových plynov na rôznych miestach.

Značka NTK Vehicle Electronics ponúka na aftermarkete 285 referencií, ktoré pokrývajú 61 miliónov automobilov používaných v Európe. Snímače EGT používajú komponenty, ktoré odolávajú teplotám od -40 °C do 900 °C.

Ventily pre systém recirkulácie výfukových plynov (ventily EGR)

Ventily EGR, ktorými sú vybavené všetky európske dieselové motory a čoraz viac benzínových motorov (aby spĺňali prísne európske emisné normy), sa používajú na zníženie emisií oxidov dusíka (NOx), ktoré majú negatívny vplyv na zdravie a životné prostredie. Oxidy dusíka vznikajú počas procesu spaľovania, keď sa molekuly dusíka a kyslíka v zmesi paliva a vzduchu spájajú pri vysokých teplotách spaľovania.

Aby sa znížili emisie týchto znečisťujúcich látok, ventil EGR odoberá výfukové plyny z výfukového potrubia a znovu ich privádza do sacieho potrubia, kde sa zmiešajú s čerstvým vzduchom. To má dvojaký účinok: na jednej strane sa znižuje množstvo kyslíka v zmesi paliva a vzduchu a na druhej strane sa znižuje teplota, čím sa redukuje množstvo oxidov dusíka produkovaných motorom. To možno skutočne nazvať inteligentným využívaním vzduchu.

NTK Vehicle Electronics ponúka tri rôzne typy ventilov EGR – “pneumatické”, “elektrické” a “elektrické s chladiacou jednotkou”. Pneumatické EGR ventily majú vákuovo ovládanú membránu. Elektrické EGR ventily sú riadené integrovanou elektronikou. Tieto ventily sú ovládané priamo riadiacou jednotkou motora a možno ich nastaviť s oveľa väčšou presnosťou. Okrem toho sú to elektrické EGR ventily s chladiacou jednotkou na ďalšie zníženie teploty výfukových plynov.

Ponuka ventilov EGR značky NTK Vehicle Electronics v súčasnosti zahŕňa 94 položiek, čo predstavuje 40 % pokrytie trhu, pričom do konca novembra bude mať 100 položiek a 42 % pokrytie európskeho vozového parku.

Snímače tlaku (MAP) a snímače hmotnosti nasávaného vzduchu (MAF)

Snímače tlaku a váhy vzduchu, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou systému riadenia motora, slúžia na prenos informácií do elektronickej riadiacej jednotky (ECU) a umožňujú jej určiť správne množstvo paliva potrebné na optimálnu prevádzku motora.

Väčšina snímačov MAF je k dispozícii v dvoch verziách: s technológiou hot-wire a s technológiou hot-film. Tieto snímače nemajú žiadne pohyblivé časti a na meranie hmotnosti vzduchu používajú elektrický prúd. Snímač hmotnosti nasávaného vzduchu, ktorý je umiestnený medzi sacím potrubím a vzduchovým filtrom, má rozhodujúci význam pre fungovanie systému riadenia motora tým, že určuje množstvo vzduchu vstupujúceho do nasávacieho systému v dieselových a zážihových motoroch. Na základe informácií o hmotnosti vzduchu dokáže modul riadenia motora korigovať a dodávať do motora správne množstvo paliva. V dieselových motoroch sa váha vzduchu používa predovšetkým na riadenie recirkulácie výfukových plynov (EGR).

Naproti tomu snímače tlaku možno rozdeliť do dvoch skupín: snímače tlaku v sacom potrubí a snímače tlaku v systéme preplňovania. Poskytujú riadiacej jednotke údaje o tlaku v sacom potrubí/pri preplňovaní v reálnom čase, pričom merajú tlak vzduchu pre výpočet množstva paliva a kalibráciu zapaľovania, čo je rozhodujúce pre udržanie výkonu motora.

NTK Vehicle Electronics ponúka 377 dostupných referencií snímačov tlaku vzduchu a hmotnosti nasávaného vzduchu, ktoré sú vhodné pre najväčší počet vozidiel na trhu (váhy vzduchu až pre 156 miliónov vozidiel a snímače tlaku až pre 213 miliónov vozidiel). Okrem toho sa pamätá na päť rôznych typov zástrčiek, ktoré zabezpečujú inštaláciu pre 25 miliónov vozidiel.

Snímače otáčok motora a snímače polohy vačkového a kľukového hriadeľa

Časovanie je kľúčovým faktorom správneho fungovania spaľovacieho motora. Vo veľmi zložitých procesoch, ktoré prebiehajú pri chode motora, je účelom snímačov otáčok a polohy poskytovať riadiacej jednotke najdôležitejšie informácie potrebné na udržanie chodu motora tým, že jej posielajú signály týkajúce sa otáčok a polohy kľukového a vačkového hriadeľa.

NTK Vehicle Electronics vyrába dva typy snímačov otáčok a polohy: snímače polohy kľukového hriadeľa a snímače polohy vačkového hriadeľa. Kľukový hriadeľ, ktorý je spojený s piestami, premieňa lineárnu a vertikálnu prácu piestov na rotačný pohyb, ktorý poháňa motor a uvádza vozidlo do pohybu. Snímač polohy kľukového hriadeľa kontroluje otáčky a polohu kľukového hriadeľa.

Vačkový hriadeľ má zasa za úlohu otvárať a zatvárať ventily. Je spojený s kľukovým hriadeľom a je ním poháňaný. Vačkový hriadeľ sa otáča polovičnou rýchlosťou ako kľukový hriadeľ. Snímač polohy vačkového hriadeľa nepretržite meria polohu vačkového hriadeľa a pomáha riadiacej jednotke určiť správne časovanie zapaľovania a vstrekovania paliva.

S 562 referenciami snímačov polohy kľukového a vačkového hriadeľa pokrýva NTK Vehicle Electronics 78 % trhu, čo je viac ako ktorákoľvek iná prémiová značka na trhu.

Značka NTK Vehicle Electronics, ktorá je už teraz celosvetovým lídrom v oblasti senzorov, chce ďalej rozšíriť svoju už aj tak rozsiahlu ponuku na aftermarkete a pokračovať vo svojom poslaní zabezpečiť vyššiu účinnosť spaľovania vo všetkých vozidlách.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!