Za nesprávne riešenie odpadu hrozia vysoké sankcie. Využite bezplatnú službu od Inter Cars

24 júna 2024, 15:46

Slovenská legislatíva v oblasti odpadov určuje autoservisom množstvo povinností. Je nevyhnutné ich splniť, napriek tomu, že celý proces je náročný, pre mnohých nejasný a za pochybenia hrozia vysoké sankcie. Inter Cars preto ponúka odborný audit olejového hospodárstva bezplatne.

V súčasnom období je správne riadenie odpadov neoddeliteľnou súčasťou každej spoločnosti, najmä v automobilovom priemysle. Pre autoservisy, ktoré čelia komplexným výzvam spojeným s odpadmi, je dodržiavanie predpisov Zákona o odpadoch č. 79/2015 kľúčové. S porušením týchto predpisov môžu prísť vážne sankcie, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť fungovanie autoservisu.

olejové hospodárstvo

Hrozia vysoké sankcie

Jedným z kľúčových aspektov spravovania odpadov je jeho likvidácia. Autoservisy sa často stretávajú s rôznorodými typmi odpadov vrátane tých, ktoré súvisia s olejmi a mazivami. Neschopnosť riadne nakladať s týmito odpadmi môže viesť k vážnym finančným či právnym následkom.

V rámci olejového hospodárstva je potrebné identifikovať odpad, ktorý vzniká, a zabezpečiť jeho zber a triedenie v súlade so zákonom. Ďalším krokom je správne skladovanie, aby spĺňalo predpisy zohľadňujúce životné prostredie. Autoservis by mal taktiež udržiavať kompletnú evidenciu o svojich odpadoch vrátane vyprodukovaného množstva. Práve tieto dokumenty môžu byť požadované zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Za porušenie nariadení, ktoré určuje zákon, môže kontrolný orgán udeliť sankcie. Rozsah pokút sa líši, sadzby sú odstupňované podľa konkrétnych deliktov. Platí však, že ide o sumy až do výšky 350.000 eur, ktoré by boli pre väčšinu servisov likvidačné.

Ako vyzerá tzv. audit olejového hospodárstva?

Audit tvorí niekoľko častí, všetky detailne mapujú kompletnú činnosť autoservisu tak, aby bola zabezpečená prevádzka v súlade so zákonom. Na začiatku sa realizuje vstupný audit a prebieha nastavenie sledovania toku odpadov. Nasleduje zaradenie všetkých odpadov podľa tzv. Katalógu odpadov.

Okrem nastavenia správnej evidencie a optimalizácie odberateľov odpadov či nádob a kontajnerov na uloženie je v niektorých prípadoch dôležitý aj interný audit ISO 14001. Ten popisuje dodržiavanie zásad na ochranu životného prostredia. Autoservis je povinný spĺňať predpísané náležitosti.

Dôležitou súčasťou auditu je korektné zhromažďovanie odpadu a školenie vedúcich pracovníkov v prevádzke. K dispozícii je aj kontrola zmien legislatívy, vypracovanie podkladov pre príslušné žiadosti či poradenstvo k hlavnému legislatívnemu rámcu, ktorým je Zákon o odpadoch.

Exkluzívna ponuka pre klientov Inter Cars

Inter Cars si ako dodávateľ dielov do tisícok autoservisov po celom Slovensku uvedomuje, že riešenie odpadov môže komplikovať situáciu mnohým prevádzkovateľom. Preto sa v tejto problematike spojil so spoločnosťou Envipol a prináša bezplatný audit pre autoservisy, ktoré s Inter Cars spolupracujú.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!