Inter Cars: Bezplatný zber opotrebovaných pneumatík

29 júna 2016, 10:47

Inter Cars informuje, že podľa zákona o odpadoch č.79/2015 sa za distribútora pneumatík považuje, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území SR, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

Jednou z povinností distribútora pneumatík je zabezpečiť na svojich prevádzkach bezplatný zber opotrebovaných pneumatík od konečných používateľov bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky.

Spoločnosť Inter Cars Slovenská republika, zabezpečuje pre svojich zmluvných zákazníkov bezplatný zber opotrebovaných pneumatík prostredníctvom spoločnosti ELTMA. Pre zabezpečenie bezplatného zberu je potrebné uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou ELTMA a špecifikovať  odberné miesto. Minimálne množstvo na odvoz opotrebovaných pneumatík je 50 kusov osobných pneumatík.

Vyplnenú zmluvu a špecifikáciu odberného miesta zašlite na adresu:

ELT Management Company, Vajnorská 171/A, Bratislava 831 04.

V prípade otázok kontaktujte spoločnosť ELTMA na info@eltma.sk alebo na telefóne +420 730 599 290.

Dokumenty na stiahnutie:

Eltma_SK_Zmluva_o_Zbernom Mieste.docx

Eltma_SK_VPP_Specifikacia_Zberného Miesta.docx

Eltma_SK_Všeobecné Podmienky Prevádzky.pdf

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!