Michelin: Jak se vypořádat s problematikou nerostných surovin

29 septembra 2011, 0:00

Podle odhadu je v současné době na světě 900 milionů motorových vozidel. Několik předpovědí tvrdí, že toto číslo by mohlo narůst v letech 2030 až 2040 až na 1,5 miliardy vozů.

Mimo to se silniční doprava podílí až 18% na celkovém množství emisí uhlíků vyprodukovaných lidskou činností. Všechny formy dopravy jsou pak odpovědně za 24% celkových emisí. Díky této skutečnosti vyvstávají dvě otázky. Jak je tedy možné sladit
očekávání lidí v oblasti mobility s jejím dopadem na životní prostředí? A jak automobilový průmysl reaguje a jaký dopad má jeho reakce na pneumatiky?

Pro lepší pochopení budoucího vývoje automobilového průmyslu je potřeba vzít v úvahu několik různých faktorů. Nejdůležitějsí je socíální tlak – podpořený regulativní vymahatelností – který chce snížit zněčištění životního prostředí vozidly, a následně tak i spotřebu.

Nejviditelnější cesta zahrnuje omezení tvorby CO2 i dalších polutantů a přijetí s tím související legilastivy. Mimo to tento environmentální tlak přichází v době, kdy náklady na fosilní energie prudce stoupají. I když tyto náklady mohou čas od času kolísat, z dlouhodobého hlediska je tento trend silný a trvalý. Pro řidiče to má dopad především na celkové náklady spojené s vlastnictvím vozidla a jeho provozem. Například v roce 2008, kdy ceny paliva stoupaly až téměř do nebes, došlo poprvé k meziročnímu poklesu ujetých vzdáleností, a to poprvé od doby, kdy začal být tento indikátor sledován.

Čísla nám mohou vyprávět různé příběhy. Udržitelnou silniční mobilitu lze definovat jako zlepšení, umožnění a zprostředkování dopravy zboží a lidí – což je zcela zásadní pro všechny společnosti a jejich ekonomický rozvoj – a zároveň snižování jejího dopadu na životní prostředí, zdraví společnosti a další oblasti.

Silniční mobilita znamená:
– Že je dnes na na silnicích na celém světě 900 milionů vozidel.
– Že se v letech 2030 a 2040 očekává na silnicích nárůst na 1,5 miliardy vozidel. 
– Denní celosvětovou spotřebu 85 milionů barelů ropy.
– Že 98% silniční dopravy je poháněno ropou.
– Že se za jednou čtvritnou všech emisí uhlíků způsobených spalováním fosilních paliv skrývá dopravní průmysl. Doprava a výroba energetické energie budou hlavními důvody nárůstu emisí uhlíku do roku 2030.
– Že každý rok je do ovzduší vypuštěno vozy na celém světě téměř 5 miliard tun CO2. Toto číslo neustále roste.
– Že do roku 2030 se emise CO2 vyprodukované dopravou v zemích OECD na základě v současnosti předvídaných technických zlepšení vozidel stabilizují.
– Že emise CO2 pocházející z dopravy v rozvojových zemách 3,5krat vzrostou (odhad na základě dat, která jsou v současné době k dispozici).

Za méně než 30 let se počet vozidel na světe může téměř zdvojnásobit na více než 1,5 miliardy vozidel. Tento působivý zrychlený nárůst je znamením pokroku, kdy bude mobilita poprvé dostupná novým uživatelům. Z praktického hlediska ti, kteří budou mít prospěch z nové mobility, budou schopni cestovat jednodušeji a dále. Získají tak přístup ke zdrojům, které pro ně byly v minulosti nedostupné. Takže rozhodně existuje velmi úzký vztah mezi mobilitou a moderností do té míry, že jsou technický pokrok a sociální zlepšení vzájemně propojeny.

Tato nová řešení mobility budou vyžadovat, aby se vozidla adaptovala na různé světové regiony. Vzhledem k dramatickému celosvětovému nárůstu počtu vozidel je jednoduché pochopit, proč je třeba otázky energetického zdroje a bezpečnosti řešit okamžitě, všude a se zapojím se všech klíčových hráčů.

Michelin hraje přímou roli při hledání řešení trvale udržitelné mobility. Každá pneumatika nebo inovace Michelinu vychází ze stejné filozofie: u každého výrobku, který Michelin navrhne, je vždy cílem bezpečne dopravit co nejvíce lidí nebo zboží tak daleko, jak je to
možné a s co nejmenší spotřebou materiálů.

Výzkumné a vývojové programy Michelinu se již dlouho na tato témata zaměřují, díky čemuž získává výrobce pneumatik neporazitelné zkušenosti v oblasti palivové účinnosti. Výzkumné a vývojové týmy Skupiny, které mají k dispozici roční rozpočet 500 milionů EUR, vyvinuly inovativní řešení.

Pneumatiky mají zásadní vliv na spotřebu paliva. Skrývají se za téměř 20% energie potřebné k tomu, aby se se vozidlo poháněné motorem s vnitřním spalování pohybovalo dopředu a až za 30% energie v případě elektrického vozidla městském provozu.

Cílem Michelinu je navrhovat pneumatiky, které pomáhají snižovat spotřebu paliva a zároveň si zachovají své skvělé vlastnosti v oblasti bezpečnosti a životnosti. Proto je inovace tak významná síla.

Michelin cítí velmi silný závazek zlepšovat vlastnosti pneumatik v různých oblastech. Jen díky kombinaci mimořádného výkonu v různých oblastech se může stát silniční doprava skutečně udržitelnou..

V Evropě brzy vejdou v platnost nová legislativní nařízení týkající se pneumatik. Podobná legislativa již platí nebo se její zavedení plánuje i v dalších částech světa. Jejím smyslem je poskytnout zákazníkům objektivní informace. Především však mají tato nařízení pomoci snížit hladinu hluku, brzdnou vzdálenost na mokrém povrchu, emise unlíku a spotřebu paliva. A Michelin je ve všech těchto oblastech skutečným průkopníkem.

Michelin posouvá své inovační schopnosti na zcela novou úroveň. Jeden z hlavních problémů, kterým Skupina čelí, je v oblasti materiálové, což souvisí se životností pneumatik.

Díky indexu materiálové účinnosti mohou technici Michelinu změřit vlastnosti materiálů použitých při výrobě pneumatiky. Zejména tento index měří, co dokáže jednotka použitého materiálů, jako například jeden kilogram, kolik tun uveze nákladní pneumatika, kolik kilometrů může pneumatika ujet nebo kolik přistání vydrží letecká pneumatika. V sázce je hodně. Index materiálové účinnosti Michelinu stejně jako indexy výrobních nákladů, provozní rezervy a zákaznických služeb by měly umožnit hodnocení výkonu
pneumatik a přinést tak tolik potřebný vhled do výrobních procesů Skupiny.

Všechny výzkumné a vývojové projekty Michelin jsou vedeny právě závazkem efektivně používat materiály potřebné na výrobu pneumatik. Ať jsou jakkoliv rozdílné – například nákladní pneumatika ve srovnání s automobilovou – všechny pneumatiky vyráběné
Skupinou i jejich inovace mají v sobě stejnou filozofii.

Prioritou oddělení vývoje a výzkumu je snížit spotřebu energie a emise CO2, používat při výrobě pneumatik co nejméně gumy i dalších přírodních zdrojů, snížit objme pohybující se hmoty a maximalizovat životnost pneumatiky spolu se zlepšením vlastností v oblasti bezpečnosti.

Zdroj: michelin.cz

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!