Michelin: Finanční zpráva za období prvních 9 měsíců

26 novembra 2009, 0:00

Čisté tržby Michelinu za období od ledna do září (9 měsíců) 2009 klesly o 12,5% na 10,9 miliard EURO. Prodej v kusech klesl za 9 měsíců roku 2009 o 20,1% a o 14,0% ve třetím čtvrtletí zcela v souladu s propadem na trzích s pneumatikami po celém světě.

Cenový mix měl v období prvních 9 měsíců výrazně pozitivní vliv ve výši 7,6%, což bylo ovlivněno stabilitou značky Michelin a cenovou politikou Skupiny.

Očekává se, že se podmínky na trhu s pneumatikami v posledním čtvrtletí roku budou sektorově i geograficky velmi lišit:

– Pneumatiky pro osobní auta a malá nákladní vozidla: pozitivní vývoj díky i) stimulačním balíčkům pro podporu automobilového průmyslu a ii) technickému odrazu ode dna – dealeři přestávají vyprazdňovat své sklady a poptávka po zimních pneumatikách roste.

– Pneumatiky pro nákladní auta: poptávka po originální výbavě se ustálila na velice nízké úrovni. Trh s pneumatikami pro náhradní použití je stále váhavý, ale dealeři a přepravci již vyčerpali své vytvořené zásoby.

– Pneumatiky pro zvláštní určení: trhy s originální výbavou jsou mimořádně slabé a zatím vyčkávají na účinek vládních stimulačních balíčků. Sektor pneumatik pro těžební stroje má i nadále tendenci růst.

Druhá polovina 2009: lepší ziskovost než v první polovině roku díky poklesu cen nerostných surovin (celoroční náklady při pevných směnných kurzech klesly na 550 milionů EURO). Bylo potvrzeno další snižování zásob a kapitálových výdaj v celkové roční výši 700 milionů EUR.

Na základě těchto skutečností zůstává hlavním cílem Michelinu v druhé polovině roku 2009 vytvoření kladného volného cash flow.

PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ AUTA A MALÁ NÁKLADNÍ VOZIDLA

ORIGINÁLNÍ VÝBAVA
Zatímco celkově v prvních 9 měsících roku zůstaly trhy s pneumatikami poměrně slabé, ve třetím čtvrtletí došlo v porovnání s prvními dvěma k určitému zlepšení. Čínský trh i nadále rostl – o 34,9 %, zatímco poptávka v Evropě, Severní Americe a na dalších významných trzích byla podpořena podpůrnými programy určenými pro automobilový průmysl.

NÁHRADNÍ POUŽITÍ
V Evropě a severní Americe se trh odrazil ode dna, protože prodejci přestali čerpat ze svých zásob a poptávka posílila také díky nárůstu ujetých kilometrů.

Ve třetím čtvrtletí se evropský trh propadl meziročně o 5,8 poté, co v prvním čtvrtletí klesl o 10,6% a v druhém čtvrtletí dokonce o 13,7%. S příchodem zimy dealeři doplňují své zásoby pneumatik. S výjimkou SNS, na které má stále vliv propad ruské poptávky, klesl trh celkově ve 3.čtvrtletí o 0,1%.

Poptávka v severní Americe se ve třetím čtvrtletí vzpamatovala díky nárůstu počtu najetých kilometrů ve Spojených státech a meziročně vzrostla o 3,8% poté, co se v prvním čtvrtletí propadla o 11,8% a ve druhém o 9,7%.

Trhy v Asii ve třetím čtvrtletí vzrostly o 1,5% ve srovnání s poklesem o 9,2% v prvním čtvrtletí a stabilním růstem ve druhém. Celkově se poptávka v jednotlivých zemích lišila, od silného 14,8% růstu na velmi agresivním soutěživém čínském trhu až pokles poptávky v Japonsku, Thajsku, Indii a Malajsii.

Cenová struktura se držela celkově dobře s výjimkou podpůrných kampaní, zaměřených na určité typy pneumatik nebo regiony.

PNEUMATIKY PRO NÁKLADNÍ AUTA

ORIGINÁLNÍ VÝBAVA
Poptávka po pneumatikách je stále velmi slabá, zejména v Evropě, severní i jižní Americe zcela v souladu s nízkou produkcí výrobců nákladních automobilů.

Asijský trh s originální výbavou neklesal tak rychle jako v první polovině roku, zatímco čínský trh byl v prvních 9 měsících roku stabilní.

NÁHRADNÍ POUŽITÍ
Obecně lze říci, že trhy s pneumatikami pro náhradní použití v silných ekonomikách již dále neklesají. Jak dealeři, tak správci vozových flotil se přestali zbavovat svých zásob, což lze demonstrovat mírných nárůstem poptávky.

Nicméně kromě tohoto technického odrazu ode dna se trhy skutečně vzpamatují teprve, až se opět obnoví poptávka po přepravě a mezinárodních kamionových službách.

Čínský trh byl v uplynulých 9 měsících poměrně stabilní, ale zdá se, že začíná vykazovat náznaky „zotavování se“.

Ceny pneumatik pro nákladní auta zůstávají celkově silné.

PNEUMATIKY PRO ZVLÁŠTNÍ URČENÍ

PNEUMATIKY PRO ZEMNÍ STROJE: s výjimkou Číny a Indie zůstaly trhy s originální výbavou a segment infrastruktury ve třetím čtvrtletí velmi slabé. Pouze trh s pneumatikami pro těžební stroje má i nadále tendenci mírně růst, což je dáno trvale silnou poptávkou po rudách a energii, zejména z Asie, a obnovou zásob pneumatik v dolech a dolech.

ZEMĚDĚLSKÉ PNEUMATIKY: na všech trzích došlo v prvních 9 měsících roku k poklesu, který se ve 3.čtvrtletí ještě zhoršil, dokonce i na trhu pneumatikami určenými pro vysoce výkonností zemědělskou techniku. Původně se však zdálo, že se trh již odrazil ode dna. Protože zákazníkům není jasné, jak bude vývoj zemědělského sektoru vypadat, váhají, zda mají investovat jak do originální výbavy, tak do pneumatik pro náhradní použití.

PNEUMATIKY PRO JEDNOTOPÁ VOZIDLA: segment motorek v prvních devíti měsících zaznamenal pokles, který byl v severní Americe poměrně strmý, ale ve třetím čtvrtletí zaznamenal první náznak oživení, zejména v Evropě.

PNEUMATIKY PRO LETADLA: situace na tomto trhu je ovlivněna upadající poptávkou zejména po všeobecných leteckých službách. Procento letadel vybavených radiálními pneumatikami však roste, protože starší letadla jsou rychleji nahrazována novými.

Čisté tržby Michelinu

CELKOVÝ PŘEHLED

Čisté tržby za prvních devět měsíců roku při současných směnných kurzech klesly o 12,5%, což bylo způsobeno následujícími skutečnostmi:

20,1% propad prodeje v kusech, způsobený poklesem poptávky na všech trzích s výjimkou Číny. Objemy prodejů se ve 3.čtvrtletí snížily, což dokazuje 14% pokles prodané tonáže.

Cenový mix měl výrazně pozitivní účinek ve výši 7.6%. Cenové politiky ve sledovaném období držely své pozice, i když se ceny smluvně vázané na ceny surovin v červenci snížily. Je třeba si uvědomit, že ceny pneumatik u osobních aut a malých nákladních vozidel a ceny pneumatik pro zvláštní určení se ve 3.čtvrtletí roku 2008 zvedly.

Výrobkový mix měl i nadále rostoucí trend díky spolehlivé pružnosti značky a příznivému mixu originální výbava/náhradní použití.

Cenový mix měl ve třetím čtvrtletí pozitivní vliv ve výši 4,0%.

Pozitivní vliv směnných kurzů ve výši 1,8% vyplývá z kombinace růstu amerického dolaru a poklesu kurzu britské libry vůči euru. Nedávné oslabení amerického dolaru bylo příčinou poklesu směnných kurzů ve třetím čtvrtletí o 0,3%.

ČISTÉ TRŽBY PODLE JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ

OSOBNÍ AUTA, MALÁ NÁKLADNÍ VOZIDLA A SOUVISEJÍCÍ DISTRIBUCE

Čisté tržby za prvních 9 měsíců roku dosáhly výše 6.042 milionů EUR, což znamená pokles oproti předchozímu roku o 7,8%.
Objemový efekt za prvních 9 měsíců zůstal negativní, i když se v každém čtvrtletí od začátku roku neustále zlepšoval.
Cenový efekt byl pozitivní, což je odrazem zvýšení cen, ke kterému došlo v průběhu roku 2008.

Efekt mixu /mix effect nadále profitoval z hodnoty samotné značky MICHELIN a ze zlepšení mixu segment/hodnocení rychlosti. Ve třetím čtvrtletí byl příznivý vliv oslaben nárůstem prodejů originální výbavy v porovnání s tržbami náhradního použití.

PNEUMATIKY PRO NÁKLADNÍ AUTA A SOUVISEJÍCÍ DISTRIBUCE

Čisté tržby za prvních 9 měsíců roku dosáhly částky 3.277 milionů EUR, což znamená meziroční pokles o 21,2%.

Prodeje v kusech meziročně nadále prudce klesaly, zcela v souladu s všeobecným vývojem na trhu pneumatik pro nákladní auta. Tržby v segmentu originální výbavy se ustálily na nízké úrovni, zatímco tržby v segmentu náhradního použití pomalu snižují v každém čtvrtletí svůj meziroční propad.

Cenový efekt je stále kladný a nezaznamenal žádný následný propad, který by byl způsoben předchozím zvýšením cen.

PNEUMATIKY PRO ZVLÁŠTNÍ URČENÍ

Čisté tržby v segmentu pneumatik pro zvláštní určení klesly v prvních 9 měsících roku 2009 o 9,8% na 1.570 milionů EUR. Cenové plány byly následně upraveny poté, co došlo k poklesu cen nerostných surovin.

Pneumatiky pro zemní stroje: Segment pneu pro těžební stroje se držel velmi dobře a Skupina hlásí zisk nových podílů na trhu, nárůst tonáže a čistých tržeb. Díky získání nových podílů na trzích ve všech regionech čisté tržby v segmentu infrastruktury překonaly očekávání trhu samotného. Segment originální výbavy byl nucen čelil prudšímu poklesu ve třetím čtvrtletí než v první polovině roku.

Zemědělské pneumatiky: Ačkoliv se zvýšil podíl na trhu s originální výbavou, jak prodeje OE, tak pneu pro náhradní použití ve sledovaném období prudce klesly.

Pneumatiky pro jednostopá vozidla: Prodeje pneumatik pro motocykly a skútry ve třetím čtvrtletí v Evropě, Brazílii a státech ASEANu začaly stoupat díky přepracované modelové řadě a úspěchu řady pneumatik Michelin Power One. Nadále však klesají prodeje v severní Americe.

Pneumatiky pro letadla: Tržby ve sledovaném období pokračovaly ve svém růstu a tento trend bude pokračovat i nadále po celý rok díky příznivému cenovému prostředí. Smluvní dodávky pro USAF pokračují podle plánu.

Hightlights za 3.čtvrtletí roku 2009

Byla zahájena globální propagační kampaň, která je výsledkem nové globální komunikační strategie značky MICHELIN.

Dvě nové zimní pneumatiky pro nákladní automobily: MICHELIN Agilis Alpin a MICHELIN Agilis X-Ice North.

Michelin prodává svůj minoritní podíl v Shanghai Michelin Warrior Tire Co. Ltd. (SMWT).

Evropská Unie souhlasí se zavedením systému značení energetické náročnosti od roku 2012.

Plné znění highlights za 3.čtvrtletí roku 200í lze nalézt na webové stránce Michelinu: www.michelin.com/corporate.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!