Bridgestone vydal Správu o trvalej udržateľnosti 2017-2018

4 júla 2018, 12:13

Spoločnosť Bridgestone zverejnila správu o trvalej udržateľnosti, mapujúci aktivity celého koncernu Bridgestone Group. Správa potvrdzuje záväzky koncernu v oblasti korporátnej spoločenskej zodpovednosti v rámci programu „Our Way to Serve“, ktorý definuje spôsob akým Bridgestone podniká, vyvíja produkty a jedná so zákazníkmi a komunitami.

Prioritní oblasti a zásady managementu definované v programu „Our Way to Serve“Zpráva o trvalé udržitelnosti pojednává o programu koncernu a jeho zaměstnanců „Our Way to Serve“ a o jejich snaze využívat inovace a vyspělé technologie k vylepšování mobility, života, práce a trávení volného času v lidské společnosti. Zpráva upozorňuje na aktivity probíhající po celém světě a na dosažené úspěchy při plnění krátkodobých i dlouhodobých cílů ve všech prioritních oblastech, definovaných v programu: mobilita, lidé, životní prostředí a zásady managementu.

Zpráva navíc popisuje, jak koncern přizpůsobuje svou obchodní strategii cílům trvale udržitelného rozvoje. Informuje o dalších krocích k naplňování cílů pro rok 2020, včetně řady ekologických cílů. Mezi největší úspěchy v roce 2017 patří:

  • Zpráva o trvalé udržitelnosti 2017-2018 koncernu Bridgestone snížení spotřeby vody na vyrobenou jednotku o 34 %
    (v porovnání s rokem 2005)
  • zvýšení produktivity zdrojů o 37 % (v porovnání s rokem 2005)
  • snížení emisí CO2 z provozních činností a následného používání produktů, vztaženo k čistým výnosům z prodeje, o 35 %
    (v porovnání s rokem 2005)
  • snížení valivého odporu pneumatik o 19 % (v porovnání s rokem 2005)

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!