Goodyear a Londýnska škola ekonómie a politických vied spojili sily pri inovatívnom výskume bezpečnosti cestnej premávky

1 júla 2015, 11:51

Spoločnosť Goodyear a Londýnska škola ekonómie a politických vied (London School of Economics and Political Science – LSE) nadviazali spoluprácu na inovatívnom výskume bezpečnosti cestnej premávky. Výskum sa hlbšie zaoberá správaním sa účastníkov cestnej premávky v Európe a snaží sa identifikovať, ako sa vodiči svojím správaním navzájom ovplyvňujú. Projekt, organizovaný LSE Consulting, je navrhnutý tak, aby svojím jedinečným empirickým pohľadom prispel k diskusii o bezpečnosti cestnej premávky v Európe.

„Súčasný výskum bezpečnosti cestnej premávky sa zameriava hlavne na to, ako vodiči používajú svoje vozidlá vo fyzickom prostredí. Novým výskumným projektom chceme analyzovať interakcie vodičov, ich postoje k ostatným účastníkom cestnej premávky a ich vplyv na riskantnú jazdu. Náš výskumný tím v oddelení sociálnej psychológie na LSE je nadšený z možnosti využívať najnovšie výskumné techniky v sociálnej psychológii za účelom zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky z pohľadu, ktorý sa doposiaľ nedostatočne zdôrazňoval”, vysvetlil dr. Chris Tennant, ktorý vedie výskumný projekt na LSE.

„Oddelenie sociálnej psychológie na LSE realizuje už 50 rokov prielomové výskumy správania sa jednotlivcov v sociálnom prostredí. Sme veľmi radi, že môžeme spolupracovať s jednou z najvýznamnejších výskumných organizácií na štúdii, ktorá má potenciál získať cenný pohľad a informácie potrebné na diskusiu o bezpečnosti cestnej premávky,“ uviedol Olivier Rousseau, viceprezident spoločnosti Goodyear EMEA, divízia osobných pneumatík.

Táto spolupráca je ďalším krokom v snahe spoločnosti Goodyear prispieť do debaty o bezpečnosti cestnej premávky novou štatistikou a výskumnými projektami, ktoré iniciujú odporúčania, ako vyriešiť tento dôležitý spoločenský problém čo najlepšie. Goodyear už predtým uskutočnil výskumy týkajúce sa začínajúcich vodičov (2012), inštruktorov autoškôl (2013) a rodičov začínajúcich vodičov (2014), čo viedlo k publikovaniu Bielej knihy ‘Bezpečnosť na prvom mieste: Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky pre začínajúcich vodičov,’ ktorej druhé vydanie bolo uverejnené v novembri 2014. Biela kniha bola konzultovaná s kľúčovými zákonodarcami a s organizáciami zaoberajúcimi sa bezpečnosťou cestnej premávky za účelom podporenia ich úsilia o bezpečnejšie európske cesty.

Časťou výskumného projektu LSE je celoeurópska štúdia cestovného správania sa vodičov v 15 krajinách, ktorá by mala poskytnúť nové informácie z hľadiska dlhodobej myšlienky spoločnosti Goodyear o celoživotnom vzdelávaní, ako základu zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky. Značné množstvo výskumných a strategických odporúčaní spoločnosti Goodyear, ako je napríklad zavedenie postupných vodičských preukazov, túto filozofiu podporilo.

O LSE
Londýnska škola ekonómie a politických vied (LSE) je jednou z najvýznamnejších škôl v oblasti sociálnych vied na svete. LSE je špecializovanou univerzitou s medzinárodným záberom a globálnym dosahom. Výskum a výučba pokrýva celú šírku spoločenských vied, od ekonómie, politiky a práva po sociológiu, antropológiu, účtovníctvo a financie. Škola, založená roku 1895, si svojimi mimoriadnymi akademickými výsledkami získala vynikajúcu povesť. 16 nositeľov Nobelovej ceny patrilo medzi absolventov alebo vyučujúcich na LSE. Škola je veľmi kozmopolitná  navštevuje ju 9.500 študentov denného štúdia zo 140 krajín. Z viac ako 3000 vyučujúcich je asi 46 percent z krajín mimo územia UK.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!