E-dni opäť s bohatým a zaujímavým programom – Úspory energií i ochrana životného prostredia

29 júla 2015, 10:24

Spoločnosť Continental Púchov zorganizovala aj tento rok pre svojich zamestnancov v oboch svojich závodoch – CMR a CMTT – akciu s názvom E-dni,zameranú na úspory všetkých druhov energií, ako aj ochranu životného prostredia.

E-dni (slovo spájajúce dve podujatia – Energetický deň a Enviro deň) sa konali v dňoch 28.- 29. mája t.r. V areáli spoločnosti boli vyhradené dve miesta, kde mohli pracovníci oboch spoločností vyplniť aj jednoduchý kvíz s otázkami zameranými na šetrenie energií a ochranu životného prostredia vo firme. Každý, kto prišiel a vyplnil kvíz, dostal za odmenu darček. Vyhradené miesto pre pracovníkov závodu CMR bolo v prezentačnom kamióne pri hlavnej vrátnici a pre pracovníkov závodu CMTT v jedálniCMTT. V tomto roku boli E-dni však určené aj pre verejnosť – oslovené boli základné školy v Púchove, ktoré pozvanie prijali a aktívne sa do podujatia zapojili. Pre deti bolovyhradené miesto pred vstupom do firmy – bolo tu postavených šesť stánkov, ktoré pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra, kde sa deti hravou formou učili energeticky rozmýšlať.

E-dni v CMR začali oficiálne vo štvrtok ráno v kongresovej hale a otvoril ich konateľ a riaditeľ závodu Osobné pneumatiky Anton Vatala. Pripomenul pozitívne odozvy na prvý ročník, ktorý sa osvedčil a bol užitočný tým, že poukázal nielen na potrebu, ale aj formy šetrenia s energiami. Riaditeľ pre továrenské inžinierstvo a energetiku Milan Naňák prítomným prezentoval spotreby hlavných druhov energií v našej spoločnosti, ako aj náklady vynakladané na ich kúpu či výrobu. Miriam Nicolanská, energetička pre cost saving, potom prezentovala prehľad spotrieb a merných spotrieb závodu PLT.Peter Mojto, vedúci odboru ESH, otvoril E-dni za úsek ochrany životného prostredia, pričom sa zameral najmä na tému odpady a poukázal na príklady nezodpovedného správania sa ľudí pri ich “likvidácii”. Prezentoval tiež triedenie zložiek komunálneho odpadu v areáli spoločnosti Continental v Púchove. Vo svojej prezentácii predstavil aj činnosť Podniku technických služieb mesta Púchov, ktorý sa zaoberá zberom a triedením komunálneho odpadu v meste a ktorý spolupracuje s našou firmou. Predstavil tiež aktivity odboru ESH v materských školách zamerané na environmentálnu osvetu detí už od útleho veku.

V CMTT sa slávnostné otvorenie uskutočnilo v závodnej jedálni, kdeE-dni otvoril líder kampane Ladislav Sluštík. Prítomným sa prihovorili Miroslav Virga, riaditeľ divízie Továrenské inžinierstvo a Peter Mojto. Každý návštevník mal možnosť vidieť systém pre meranie spotreby energií MESSDAS a v reálnom čase si pozrieť napr. spotrebu stroja, na ktorom pracuje. Zaujal aj prístroj na simuláciu únikov stlačeného vzduchu, pomocou ktorého mohli návštevníci počuť a cítiť únik vzduchu z dierky o priemere 1mm a priamo vidieť na displeji aj stratu v eurách. Stlačený vzduch je najdrahšie médium a preto je veľmi dôležité venovať sa opravám aj malýchnetesností. Zaujímavé bolo aj sledovanie únikov tepla pomocou termokamery z nezaizolovaného potrubia. Tým organizátori E-dní v CMTT chceli zdôrazniť dôležitosť kvalitnej a nepoškodenej izolácie na kilometroch potrubí, ktoré sú v tomto závode. Nasledujúcim krokom budú workshopy s jednotlivými biznis tímami, kde sa bude diskutovať o ďašíchmožnostiach zlepšenia v oblasti efektívneho využívania energií.

V oboch závodoch sa tiež uskutočnili prezentácie, kde biznis tímy z jednotlivých úsekov výroby predstavili opatrenia na zníženie spotreby energií, ktoré realizovali resp. plánujú realizovať v blízkej budúcnosti.

Ďalšia sprievodná akcia E-dní sa volala “Ako sa vyrábajú autoplášte ?“ Išlo o interaktívny program pre deti materskej školy v Horných Kočkovciach, kde deti dostali hravou formou informácie o výrobe pneumatík, ako aj o dopadoch priemyselnej produkcie na životné prostredie i o snahe našej firmy čo najviac ich minimalizovať. Bola to v poradí už tretia takáto akciu a podľa ohlasov získava táto iniciatíva na popularite, pretože o ňu prejavujú záujem aj iné materské školy. Ako podotkol líder tejto akcie P. Mojto: „Uvedomujeme si, že výchova k zodpovednosti k životnému prostrediu nezačína v druhom ročníku základnej školy, ale oveľa skôr, a tak chceme k formovaniu detí v tejto oblasti prispieť aj my, ako najväčší priemyselný podnik regiónu.“

Súčasťou E-dní boli aj tento rok spolupracujúce externé organizácie. Tie sa zapojili do akcie prednáškami, ale aj samostatnými expozíciami oproti prezentačnému kamiónu pri hlavnej vrátnici alebo v priestoroch jedálne CMTT. Tentokrát to boli spoločnosti Slovenská inovačná a energetická agentúra, ČEZ Slovensko, Transcom Technik, s.r.o., Prenosil, s.r.o, RITTAL, Sládek a syn, ako aj spol. HOFFMANN Group.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!