Porušuje Hyundai ustanovení blokové výjimky?

2 apríla 2013, 22:36

Na náš portál MotoFocus.cz se obrátil čtenář s dotazem, že při koupi nového vozu má v servisní knížce uvedenu „podmínku“ provedení záruční opravy pouze v případě, pokud předchozí plánovanou údržbu provedl autorizovaný servis Hyundai.

Citujeme – „Hyundai si vyhrazuje právo odmítnout záruční opravu, jestliže poskytovatel předchozí plánované údržby není autorizovaný opravce Hyundai“.

Dle nás je tato část v rozporu Nařízení Komise (EU) čís. 461/2010 – o použití čl.101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel, tzn. Bloková výjimka.

Kde se mimo jiné říká – „Porušením hospodářské soutěže je, pokud výrobce vozidel podmíní zákonnou či prodlouženou záruku tím, že konečný uživatel nechá provést veškeré opravárenské a údržbářské práce, na něž se nevztahuje záruka, pouze v rámci své autorizované sítě. Spotřebitel má právo používat jakoukoliv opravnu pro nezáruční opravy, a to jak v průběhu zákonné záruční doby nebo prodloužené záruční doby“.

Výrobce nemůže podmiňovat záruku na vozidlo servisem ve svém autorizovaném servisu. Má právo odmítnout záruku na díly a práci, kterou tento nezávislý servis na vozidle vykonal v rámci údržby po dobu záruky. Za tuto práci ručí ten, kdo práci provedl. Ale záruku na ostatní díly a agregáty nadále drží výrobce. Nebo by musela vzniknout závada, která je v přímé souvislosti s prací vykonanou v nezávislém servise. Takto to však formulováno v příručce není. V servisní knížce je to napsáno obecně a to je dle nás porušením ustanovení „Blokové výjimky“.

Požádali jsme české zastoupení automobilky firmu Hyundai Motor Czech o vyjádření. Dle vyjádření pana Miloše Adámka – Senior PR Managera se uvedená formulace vztahuje na odmítnutí záruční opravy v případě, že oprava byla provedena nesprávně a následná záruční oprava by se měla vztahovat na dříve provedenou práci (viz. náš odstaven výše). Což je samozřejmě v pořádku, ale dle nás uvedená formulace může uvést zákazníka v omyl a může nabýt dojmu, že svůj vůz musí servisovat jen v autorizovaném servisu. Firma Hyundai Motor Czech přislíbila úpravu formulace v blízké době, tak aby nebyl zákazník uveden v omyl. 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!