O reportáži v pořadu Autosalon ještě jednou. Aneb, asi vše v pořádku nebylo

30 apríla 2013, 6:24

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se rozhodla zahájit s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení ve vztahu s výše uvedenou reportáží.

O reportáži „Jak ušetřit na servisu“, který odvysílala stanice Prima Family 23.02.2013 v pořadu Autosalon jsme se již věnovali detailně, včetně názorů mnoha stran. K obsahu se tentokrát vracet nebudeme, názory mnohých již známe.

Autoservis Auto RUPEXIM nás však v novinkách na svých internetových stránkách www.rupexim.cz upozornil na Tiskovou zprávu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání z jejího 7. zasedání, konaného dne 9. 4. 2013. Z této tiskové zprávy vyplývá, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodla zahájit s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení ve vztahu s výše uvedenou reportáží.

Celé znění tohoto bodu:
„Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 53a odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel mohl dopustit tím, že dne 23. února 2013 od 8:45 hodin odvysílal na programu Prima family pořad Autosalon, v jehož rámci byla v čase 9:02 hodin zařazena reportáž „Jak ušetřit na servisu“, která byla prezentována jako varování před neznačkovými náhradními automobilovými díly, ve skutečnosti měla jednoznačně komerční charakter.

Na dvou modelových příkladech byla služba specifikována, obsahovala cenu a pravidla, v jakých případech lze tuto službu využít, to vše v jednoznačně reklamním obrazovém a rétorickém kontextu, za použití loga Škoda, přičemž služba byla doporučována a vychvalována na úkor služeb konkurenčních. Celá cca pět a půl minuty trvající reportáž byla vložena do běžného pořadu, který byl označen symbolem upozorňujícím na umístění produktu. Produkt – služby autorizovaného servisu Škoda byly prezentovány v rozporu s § 53a odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., jelikož pořad obsahující umístěný produkt přímo nabádal k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služeb, zejména zvláštním zmiňováním tohoto zboží nebo služeb za účelem jejich propagace a současně nepatřičně zdůrazňoval umístěný produkt.“

Že by přeci jen přišlo alespoň malé zadostiučinění, že taková reportáž není reportáž? Uvidíme.

Děkujeme firmě Rupexim za tuto informaci.
Redakce Motofocus.eu
 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!