Aktuálne školenia firmy Inter Cars

9 októbra 2017, 10:26

Firma Inter Cars pripravila pre svojich zákazníkov do konca roka niekoľko školení.

IHR DPF FILTRE
Školenie je zamerané na funkcie filtra pevných častíc, ich diagnostiku, čistenie a odstraňovanie príčin častého zanášania DPF. Účastníci kurzu si osvoja metódy, ako rozlíšiť zanesenie popolčekom od zanesenia sadzami, ako sa dostať späť do možnosti spustiť regeneračný proces vypálenia filtra častíc aj vo chvíli, keď je prekročená hranica zanesenia pre servisnú regeneráciu, či ako diagnostikovať možnú najčastejšiu príčinu problémov s filtrom pevných častíc.

Dátum: 10.10.2017 | 09:00
Miesto konania: Zvolen, školiace stredisko IC (pobočka IC)

Dátum: 11.10.2017 | 09:00
Miesto konania: Košice, školiace stredisko IC (pobočka IC)

LKW – TRUCK, ELEKTRONICKY RIADENÉ SYSTÉMY PÉROVANIA
► Popis funkcie elektronicky riadených systémov pruženia a ich komponentov podľa typu / výrobcu
► Prídavné funkcie elektronicky riadených systémov pruženia
► Kalibrácia a nastavenie parametrov elektronických systémov pruženia
► Vplyv nastavených parametrov na stabilitu vozidla / jazdnej súpravy
► Diagnostika, identifikácia závad, kalibrácia pomocou multiznačkové diagnostiky
► Ďalšie využitie multiznačnové diagnostiky (funkčné testy, testy komponentov, využitie technických informácií obsiahnutých v diagnostike)

Dátum: 07.11.2017 | 09:00
Miesto konania: Zvolen, školiace stredisko IC (pobočka IC)

Dátum: 08.11.2017 | 09:00
Miesto konania: Košice, školiace stredisko IC (pobočka IC)

LKW – TRUCK, ELEKTRONICKÉ VYSÚŠAČE
► Popis funkcie elektronicky riadených systémov prípravy vzduchu, (elektronických vysúšačov) podľa typu / výrobcu
► Popis funkcie jednotlivých súčastí elektronických vysúšačov (sušič vzduchu, viacokruhový ochranný ventil, riadiaca jednotka, snímače, celkové vnútorné zapojenie)
► Kalibrácia a možnosti programovania riadiacich jednotiek pomocou multiznačkové diagnostiky
► Diagnostika, identifikácia závad a ďalšie servisné úkony vykonávané pomocou multiznačkové diagnostiky
► Meranie a vykonávanie čiastkových testov snímačov, komponentov podsystémov elektronických vysúšačov a následná analýza
► Komunikácia s ďalšími elektronicky riadenými systém vozidiel

Dátum: 05.12.2017 | 09:00
Miesto konania: Zvolen, školiace stredisko IC (pobočka IC)

BOSCH. EDC V, SKUPINA ABSOVENTOV Z ROKU 2016 EDC IV
13.11. cesta , 14.-15.-16.11. 2017 EDC V ( tri dni )
Úpravy výfukových plynov vznetových motorov.

Dátum: 13.11.2017 | 09:00
Miesto konania: Praha, Praha, školiace stredisko BOSCH

SERVORIADENIE BOSCH ZF PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY

Dátum: 16.11.2017 | 09:00
Miesto konania: Praha, Praha, školiace stredisko BOSCH

EDC III – SKUPINA KTORÁ ABSOLVOVALA ŠKOLENIE EDC II V MÁJI
20.11.2017 cesta, 21-22-23.11.2017 školenie
Nové komponenty v systémoch EDC16C, merač hmotnosti nasávaného vzduchu HFM 6, širokopásmová lambda sonda, vstrekovač ovládaný piezočlenem. Konštrukcia, princíp a činnosť systémov Common Rail spoločnosťou Delphi s vysokotlakovým čerpadlom DFP1 a so vstrekovačmi DFI 1.x a Siemens. Spoločné znaky a odlišnosti v porovnaní so systémami Bosch a ich zohľadnenie pri diagnostike jednotlivých komponentov v súčinnosti celých systémov.
Konštrukcie a funkcie systémov s filtrami častíc so systémami aditíva aj bez. Funkcie a diagnostika jednotlivých komponente. Snímač diferenčného tlaku.
Diagnostika komponentov a systémov na vozidle prostredníctvom komunikácie s RJ (KTS radu 200 – 670) a diagnostika pomocou motortestera s digitálnym osciloskopom (FSA 720/740).
Podmienkou účasti je absolvovanie kurzu EDC II.

Dátum: 21.11.2017 | 09:00
Miesto konania: Praha, Praha, školiace stredisko BOSCH

Viac informácií nájdete na stránkach firmy Inter Cars. V prípade záujmu kontaktujte svojho OZ alebo zašlite mail na lubos.toth@intercars.eu.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!