Auto Kelly: Školenie Klimatizácie 1

25 apríla 2019, 9:05

Určené pre automechanikov autoservisov, ktorí vykonávajú servis klimatizácií motorových vozidiel a nie sú preškolení z Nariadenia komisie (ES) 307 a 308/2008, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 517/2014 a zákona 73 zo dňa 7. februára 2012.

Termín: 7. 5. 2019
Miesto: Vzdelávacie stredisko KIA Motors Slovakia s.r.o., Hlavná 400/1, 013 01 Gbeľany
Čas: začiatok školenia o 9:00 hod.
Cena: informujte sa o cene u vášho OZ

Krátky obsah:   

  • klimatizačné systémy motorových vozidiel, základy termodynamiky, základné funkčné schémy klimatizácie a funkcie jednotlivých komponentov
  • základné znalosti o vlastnostiach a používaní fluorovaných skleníkových plynov ako chladív v klimatizačných systémoch motorových vozidiel
  • znalosti bežných postupov pre znovuzískavanie fluorovaných skleníkových plynov
  • servis klimatizácie
  • obsluha, kontrola a servisné úkony vykonávané na plničkách klimatizácií
  • zaobchádzanie s fľašami pre chladivo
  • zapojenie regeneračného zariadenia do prívodných otvorov klimatizačného systému obsahujúceho fluorované skleníkové plyny motorových vozidiel a jeho odpojenie
  • záverečný test znalostí a vydanie osvedčenia o absolvovaní školenia

Cieľ: 

  • Pokiaľ účastník školenia preukáže požadovanú úroveň znalostí a praktických zručností, bude mu udelené osvedčenie o odbornom školení v oblasti autoklimatizácií a právnych predpisov podľa článku 2 nariadenia komisie (ES) č. 307/2008. Toto osvedčenie oprávňuje držiteľa na vykonávanie zhodnocovania fluorovaných skleníkových plynov z autoklimatizácií.

Viac informácií o obsahu nájdete zde.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!