Katalóg školení firmy Bosch

27 januára 2014, 17:58

Prehľad typov školení, ktoré môžete absolvovať u firmy Bosch.

1. Vstřikování benzinu
Seznamují s funkcí a vzájemným působením jednotlivých komponentů a diagnostikou systémů vstřikování benzinu.

JET Blok
Dobíjecí a startovací soustava – typy akumulátorů, údržba, diagnostika závad dobíjecí soustavy. Alternátory – typy, konstrukce, regulace. Konvenční dobíjecí soustava a její měření – diagnostika. Multifunkční regulátory. Startovací soustava – přezkoušení, princip činnosti, diagnostika. Zapalování – přehled systému, princip činnosti, diagnostika. Vstřikování – zásobování systému palivem, druhy vstřikování, snímání provozních dat, základy vstřikování L-Jetronik, Mono-Motronic.

JET III. – Vstřikování benzinu jiných výrobců 
Princip, konstrukce a činnost vstřikování paliva Marelli 1AV, 4LV, Opel Multec, Opel Symtec, Ford EEC4, EEC5, Siemens Simos 3. Hledání závad s využitím FSA, sériová paralerní diagnostika.

JET IV. – Vstřikování benzinu Bosch
Nepřímé vstřikování paliva BOSCH ME5, ME7. Přímé vstřikování benzínu Bosch MED7 a MED9. Průběhy spalování, koncepty spalování, zajištěné točivých momentů, výfuková soustava se zásobníkem NOx. Použití, konstrukce, způsob činnosti, diagnostika.

JET V. – Přímé vstřikování benzinu jiných výrobců
Mitsubishi GDI (MELCO), Continental, Siemens HPI, DFI, Porsche. Variabilní časování ventilů, Multi Air, Valvetronic, Twin Scroll turbodmychadla. Použití, konstrukce způsob činnsti, diagnostika.

2. Vstřikování nafty
Vznětové motory získávají stále větší význam. Kurzy vysvětlují principy vstřikování nafty, funkci a diagnostiku jednotlivých vstřikovacích systémů.

EP vozidlo – Neelektronické systémy vstřikování nafty 
Funkce, konstrukce a princip činnosti vstřikovacích čerpadel a regulátorů (řadová a rotační VE), vstřikovače, přesuvníky vstřiku, systémy žhavení, možnosti diagnostiky, seřizování a oprav systémů na motoru/vozidle s využitím motortesterů FSA 720/740.

EDC I – Elektronické systémy vstřikování nafty 
Funkce, konstrukce a princip činnosti elektronicky regulovaných vstřikovacích čerpadel Bosch řadových a rotačních s axiálním pístem VE a VP 29/30 nebo s radiálními písty VP 44, regulace dodávky paliva a úhlu předvstřiku, popis čidel a akčních členů, jejich signály, konstrukce, kontrola, opravy, seřízení vstřikovačů, systémů žhavení, recirkulace spalin, přeplňování. Diagnostika systémů na vozidle prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 200- 4. Brzdové systémy osobních vozidel

Seznamují s konstrukcí, principy činnosti a diagnostikou hydraulických brzdových systémů a systémů ABS/ASR/ESP

670) a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 720/740).

EDC II – Systémy vstřikování nafty Bosch CR, UIS/PDE, PLD
Systémy vstřikování nafty Bosch Common Rail, UIS/PDE – jednotka čerpadlo – tryska, PLD – čerpadlo – vedení – tryska. Konstrukce, princip a činnost jednotlivých komponentů, součinnost v celém systému, diagnostika komponentů a systémů na vozidle. Diagnostika prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 200 – 670) a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 720/740).

EDC  III – Systémy vstřikování nafty CR, Lucas-Delphi, Siemens,  Bosch EDC 16C 
Konstrukce, princip a činnost jednotlivých komponentů, součinnost v celém systému, diagnostika komponentů a systémů na vozidle. Diagnostika prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 200 – 670) a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 720/740).

EDC IV – Systémy vstřikování nafty CR DENSO, Denoxtronic 
Konstrukce, princip činnosti jednotlivých komponentů, součinnost v celém systému, diagnostika komponentů a systémů na vozidle. Přehled systémů Common Rail výrobců Delphi, Siemens/Continental a Denso a jejich srovnání z hlediska diagnostických možností na vozidle. Diagnostika prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 200 – 670), diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 720/740). Seznámení se systémem Denoxtronic v osobních vozidlech (systém vstřikování AdBlue před SCR katalyzátor). Popis a funkce komponentů systému.

EDC V – Úpravy výfukových plynů vznětových motorů 
Management úprav výfukových plynů, systémy recirkulace, širokopásmová lambda sonda, systémy filtrů částic s/bez  aditiv, související komponenty a jejich  diagnostika.

3. Autoelektrika a autoelektronika
Seznamuje se startovací a dobíjecí soustavou a s principy zapalovacích a dalších vozidlových, elektronických, bezpečnostních a komfortních systémů; s principem činnosti klimatizace.

EL – 1 Autoelektrika – systémy zapalování 
Startovací, dobíjecí soustavy – přehled. Systémy zapalování kontaktní, tranzistorové cívkové, elektronické, plně elektronické, cívky EFS, DFS, systémy snímačů otáček – indukční, Hall, snímání signálů primárních a sekundárních okruhů. Diagnostika prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 200 – 670) a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 560, FSA 720/740, FSA 450).

EL4 – Komfortní a bezpečností systémy I.
Airbagy/zádržné systémy, CAN-základy, xenony/regulace dosvitu, servořízení, management palubní energie, nulování servisních intervalů, kontrola tlaku pneu, …

EL5 – Komfortní a bezpečností systémy II.
CAN/zasíťování vozidla, centrální elektronika, ACC – adaptivní tempomat, imobilizér/alarm/přístupový systém vozu, natáčení světel, parkpilot, …

Klimatizace
Princip činnosti systému klimatizace. Konstrukce a funkce komponentů systému. Vlastnosti chladícího média a jeho vliv na životní prostředí. Legislativními a bezpečnostními požadavky pro zacházení s chladicím médiem při práci na vozidlových klimatizacích (Nařízení (ES) č. 842/2006 a směrnice 2006/40/ES). Funkce a komponenty klimatizačních systémů s elektronickou regulací. Návaznost na další systémy vozidel. Diagnostika a opravy systémů s elektronickou regulací pomocí diagnostického testeru KTS 200/340/5xx/6xx. Popis a funkce zařízení pro servis klimatizací/ pro zpětné získávání chladícího média. Obsluha zařízení pro servis klimatizací, připojení k systému vozidla, zacházení s tlakovou lahví pro chladící médium. Pravidelná údržba systému klimatizace (výměna náplně, výplach, vysušení, čištění). Diagnostické možnosti ( posouzení tlaků, teplot a kontrola elektrických a elektronických komponent).

Rozsah školení zahrnuje i minimální požadavky na dovednosti a znalosti stanovené nařízením Komise (ES) č. 307/2008. Školení splňující tyto požadavky musí po 4.7.2010 absolvovat každý pracovník, který se zabývá servisem klimatizačních zařízené motorových vozidel. Učasník získá po úspěšném absolvování testu Osvědčení ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 307/2008.

Hybridní automobily 
Kategorie hybridů, konstrukce systému, Hybridy Mild, Strong a Power Split. Konstrukce, princip a činnost E-motorgenerátoru, regenerativní brzdový systém, práce na vozidlech s vys.napětím. Diagnostika prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 200-670) a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 050, FSA 720/740, FSA 450).


4. Brzdové systémy osobních vozidel
Seznamují s konstrukcí, principy činnosti a diagnostikou hydraulických brzdových systémů a systémů ABS/ASR/ESP. 5. Obsluha diagnostické techniky

Školení určená pro uživatele diagnostické techniky Bosch. Účastníci se seznámí podrobně s obsluhou a využitím nabízených funkcí jednotlivých diagnostických zařízení

ABS – Systémy brzd a elektronická regulace prokluzu kol 
Konstrukce a princip činnosti hydraulických brzdových systémů a systémů ABS, praktické zkoušení snímačů, hydroagregátů, diagnostika ABS/ASR/ESP prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 200 – 670) a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 560, FSA 720/740, FSA 450), systémy BOSCH, TRW (Lucas), ATE, atd..

Elektronické parkovací brzdy – konstrukce a funkce, diagnostika a servis pomocí diagnostických testerů KTS.

5. Obsluha diagnostické techniky
Školení určená pro uživatele diagnostické techniky Bosch. Účastníci se seznámí podrobně s obsluhou a využitím nabízených funkcí jednotlivých diagnostických zařízení.

FSA – Motortestery FSA 720/740/750 
Kurz seznamuje s principem funkcí motortesteru, osciloskopu a jejich měřicími snímači, uvádí příklady použití na zapalovacích a vstřikovacích systémech. Na vozidlech účastníci připojují snímače na různé komponenty systémů a seznamují se se standardními průběhy testů a měřenými hodnotami a vysvětlují si příčiny odchylek způsobené závadami. S využitím osciloskopu se učí diagnostikovat závady.

KTS – Testery elektronických systémů KTS 500, KTS 520/530/540/550/570 a 650/670 
Kurz seznamuje s teorií komunikace s řídicími jednotkami, s různými typy diagnostických protokolů a prakticky ukazuje způsoby připojení a komunikace. Seznámení s funkcemi multimetru a osciloskopu.

KTS 340 – Testery elektronických systémů KTS 340
Kurz seznamuje s teorií komunikace s řídicími jednotkami, s různými typy diagnostických protokolů a prakticky ukazuje způsoby připojení a komunikace. Seznámení s funkcí multimetru.

KTS 200 – Testery elektronických systémů KTS 200
Kurz seznamuje s teorií komunikace s řídicími jednotkami, s různými typy diagnostických protokolů a prakticky ukazuje způsoby připojení a komunikace.

Osciloskop I. – Základní kurs 
Principy činnosti osciloskopu, nastavení a ovládání, připojení osciloskopu k měřeným objektům, měření základních signálů na vozidlech, ukládání naměřených obrazů do paměti, vyhodnocení naměřených signálů.

Osciloskop II. – Pro pokročilé 
Přehled nastavovacích a ovládacích funkcí osciloskopu – rozšíření informací ze základního kurzu. Praktické měření signálů na vozidlech, diskuse o výsledcích měření, navrhování postupů měření signálů při hledání závad.

FWA – měření geometrie náprav
Školení seznamuje uživatele s principem měřicího zařízení. Objasňuje blíže měřené veličiny a jejich vliv na chování vozidla. V praktické části si frekventanti prohloubí znalosti v práci s databankou zákazníků a vozidel, vyzkouší si zvláštní postupy měření a seznámí se se speciálními měřicími a seřizovacími postupy, které vyžadují výrobci vozidel.

6. Školicí zařízení pro diagnostiku a opravy emisních systémů motorových vozidel (jen ČR)
Skupina školení pro pracovníky stanic měření emisí, ať už základní nebo doškolovací, akreditovaná ministerstvem dopravy.

Školení na značky
Tohoto školení se mohou účastnit pouze pracovníci, kteří absolvovali základní emisní školení, tj. ZN – Zážehové neřízené systémy a ZŘ I. a II. – Zážehové řízené systémy I. a II. pro zážehové motory a VN – Vznětové neřízené systémy a VŘ – vznětové řízené systémy pro vznětové motory a nákladní vozidla a autobusy (viz závěr stránky).

Tato školení odpovídají osnovám schváleným Ministerstvem dopravy České republiky.

Platnost tohoto kurzu je 2 roky. Před uplynutím této lhůty je třeba absolvovat nové školení na značky.

ME-Značky-zážehové
VW, Seat, Škoda, Audi, Peugeot,Citroen, Renault, Opel, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Ferrari, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Volvo, Mazda, Honda, Nissan, Toyota, Subaru,Kia, Mitsubishi, Hyundai, Suzuki, Autobianchi, Acura, Austin, Aston Martin, Buick, Dodge, Cadillac, Daihatsu, Bugatti, Bentley, Bertrone, Carbodies, Caterham, Dacia, Daimler, FSO, Fissore, Fudi, GAZ, GMC, Hummer, Daewoo, Holden, Chrysler , Rover, Jaguar, Jeep, Lexus, Chevrolet, Lada, Land Rover, Lincoln, Infiniti, Lotus, Lamborgini, LDV, MG, Mini (BMW), Morgan, Maserati, Maybach, Maruti, Mercury, Oldsmobil, Proton, Porsche,
Panther, Plymouth, Pontiac, Piaggio, RAM, Rolls-Royce, Isuzu, Saab, Ssangyong, Saturn, Tata, Tatra, TVR, UAZ, Volha, Smart

ME-Značky-vznětové
VW, Seat, Škoda, Audi, Peugeot, Citroen, Renault, Opel,Fiat, Lancia, Alfa Romeo, BMW, Ford, Mercedes-Benz,Volvo, Carbodies,Mazda, Honda, Nissan, Toyota, Subaru, Kia, Mitsubishi, Hyundai, Suzuki,MG, Manhindra, Ssangyong, Santana, Dodge, Smart, Saab, Mini (BMW),Rover, FSO, Jeep, Jaguar, JMC, LDV, RAM, Chrysler, Daihatsu, Dacia,Proton, Piaggio, Tata, Volha, Infiniti, Chevrolet, Porsche, Iveco,Land Rover, Lexus, Cadillac, GAZ, GMC, Hummer, UAZ, Isuzu, Daewoo

ME-Nákladní vozidla a autobusy
Irisbus, Iveco, Karosa, SOR, Neoplan, Renault, MAN, MB, Volvo, Nissan, Ford, VW, Scania, Astra, BMC, Bova, Catepillar, Dennis, Kamaz, Setra, Solaris, Steyer, DAF, Základní emisní školení

VN – vznětové systémy neřízené
Obsahem tohoto školení je konstrukce, funkce, diagnostika a opravy systémů a komponent vstřikování nafty s mechanickou regulací, se zaměřením na emise motoru.

VŘ – vznětové systémy řízené 
Obsahem kursu je konstrukce, funkce, diagnostika a opravy systémů a komponent vstřikování nafty s elektronickou regulací, se zaměřením na emise motoru.

ZN – zážehové systémy neřízené 
Obsahem kursu je konstrukce, funkce, diagnostika a opravy systémů a komponent neřízených systémů zážehových motorů, zapalování i přípravy směsi, se zaměřením na emise motoru.

ZŘ 1 – zážehové systémy řízené 1 
Obsahem kursu je konstrukce, funkce, diagnostika a opravy systémů a komponent elektronicky řízených systémů zážehových motorů s centrálním, jednobodovým vstřikováním, včetně systémů zapalování, a to se zaměřením na emise motoru.

ZŘ 2 – zážehové systémy řízené 2 
Obsahem kursu je konstrukce, funkce, diagnostika a opravy systémů a komponent elektronicky řízených systémů zážehových motorů s vícebodovým vstřikováním, včetně systémů zapalování, a to se zaměřením na emise motoru.


7. BIS – Bosch Injection Systems
Systém jednodenních školení určený pro partnerské servisy velkoobchodů. Nabízejí úvodní seznámení s moderními postupy diagnostiky a oprav systémů řízení zážehových a vznětových motorů.

Bosch Injection Systems je servisní koncept, který firma Bosch nabízí autoservisům ve spolupráci s vybranými velkoobchody. Moderní vstřikovací systémy jsou výbornou příležitostí pro budoucnost. Pomůžeme vám zvládnout diagnostiku závad i opravy nových vstřikovacích systémů. Využijte svůj potenciál a staňte se autoservisem Bosch Injection Systems. Více informací vám dají velkoobchodní partneři firmy Bosch, jejichž seznam najdete na: www.bosch.cz nebo www.bosch.sk.

Kurzy jsou určeny servisům, které se chtějí stát partnerským servisem pro opravy vstřikovacích systémů Bosch. Jsou organizovány ve spolupráci s národními velkoobchody v České a Slovenské republice.

8. Obchodní dovednosti
Kurzy zaměřené na zlepšení komunikace se zákazníkem a zvýšení právního povědomí ohledně činnosti autoservisu, určené pouze pro smluvní a budoucí partnery – (BCS,BDS,BDC).

Přejímací technik I. – Profese přejímacího technika
Profese přejímacího technika
Kvalita v zákaznickém servisu
Cyklus servisních procesů
Standardy BCS (profil kvality, dílenské testy, Bosch Excellence)
Příjem vozu a komunikační dovednosti (videotrénink)
Jednání s obtížným zákazníkem

Přejímací technik II. – Prodejní dovednosti a certifikační zkouška (Podmínkou účasti je absolvování kurzu Přejímací technik I.)
Prodejní rozhovor
Odhad typu zákazníka
Produktová znalost a argumentace užitkem
Zvládání námitek
Certifikační zkouška: písemný test, příjem vozu, rozhovor se zákazníkem

Management servisu I  – Provozní hospodářství a ekonomika servisu
Přehled nákladů a výnosů servisu
Výpočet bodu zvratu
Analýza servisních ukazatelů
Kalkulace hodinové sazby
Optimální nastavení odměňovacího systému pro jednotlivé profese

Management servisu II – Marketing servisu (Podmínkou účasti je absolvování kurzu Management servisu I.)
Marketingový mix v servisu
Analýza konkurence
Sledování a ovlivňování spokojenosti zákazníků
SWOT analýza provozovny
Plánování reklamních aktivit
Distribuční marketing, corporate identity, analýza image

9. Individuální školení
Obsah školení může být speciálně přizpůsoben vašim potřebám, nejen servisu, ale i velkoobchodu a vozidlovému parku. Po dohodě může školení proběhnout u vás nebo ve zvolené lokalitě. Sdělte, jaká témata jsou pro vás důležitá a firma Bosch pro vás vytvoří školení „na míru“. Informace o školení pro Českou a Slovenskou republiku: e-mail: werner.kirsch@cz.bosch.com

Pro rok 2014 jsme pro Vás firma Bosch připravila dvě nová školení:

Automatické převodovky
Paralelní diagnostika automatických převodovek na vozidle s využitím motortesteru FSA 760. Sériová diagnostika automatických převodovek na vozidle, identifikace, skutečné hodnoty a jejich význam, testy akčních členů s využitím diagnostického přístroje KTS. Diagnostika systémů přímo propojených s automatickými převodovkami jako řídicí jednotka palubní sítě, Geteway.

Moto / skútry
Obsah tohoto školení se ještě vylaďuje. Zveřejníme ho co nejdříve.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!