Školenie Bosch

4 februára 2015, 8:30

Vážení zákazníci, spoločnosť Bosch si pre vás na tento rok opäť pripravila širokú ponuku školení, na ktorých môžete získať cenné know-how najväčšieho dodávateľa automobilovej techniky na svete.

Školiace stredisko Bosch ponúka technické školenia na obsluhu diagnostickej techniky, ďalej školenia systémov vstrekovania tak pre vozidlá so zážehovými ako aj vznetovými motormi nielen so systémami Bosch, ale aj ďalších výrobcov. V ponuke nájdete aj školenia zamerané na systémy bŕzd značky Bosch a ostatných výrobcov.

Okrem zavedených a osvedčených kurzov sú pre vás v roku 2015 pripravené aj tieto novinky:

15. 6. 2015: TSI Siemens

Priame vstrekovanie benzínu – Riadenie motora Siemens 10 UDS-TSI.

Nízkotlakový palivový systém, vysokotlakový palivový systém, vysokotlakové palivové čerpadlo, regulácia vysokého tlaku, vysokotlakové vstrekovače, snímače kľukového hriadeľa, snímače fázy, snímanie záťaže, typy prevádzky – prevádzkové režimy, preplňovanie turbodúchadlom, zapaľovanie, konštrukčné vyhotovenie výfukového systému.Paralelná diagnostika na vozidle s využitím motortestera FSA 760 s osciloskopom.Sériová diagnostika na vozidle, identifikácia, skutočné hodnoty a ich význam, testy akciových členov, prispôsobenie – nastavenie, špeciálne funkcie s využitím diagnostického prístroja KTS.

16. 6. 2015: EDC 17 UDS Bosch

Prehľad systému EDC 17 Bosch. Palivová sústava s riadiacou jednotkou palivového čerpadla.

Vysokotlakový palivový systém, vysokotlakové palivové čerpadlo, princíp funkcie, konštrukcia.Regulácia vysokého tlaku, vysokotlakové vstrekovače. Nízkotlaková a vysokotlaková recirkulácia spalín, výfukový systém s modulom katalyzátora a DPF, rozmiestnenie snímačov na výfukovom potrubí a opis ich činností. Paralelná diagnostika na vozidle s využitím motortestera FSA 500/740/760 s osciloskopom.Sériová diagnostika na vozidle, identifikácia, skutočné hodnoty a ich význam, testy akčných členov, prispôsobenie – nastavenie, špeciálne funkcie s využitím diagnostického prístroja KTS.

17. 6. 2015: TSI Bosch

Priame vstrekovanie benzínu – Riadenie motora Bosch 17 UDS-TSI.

Nízkotlakový palivový systém, vysokotlakový palivový systém, vysokotlakové palivové čerpadlo, regulácia vysokého tlaku, vysokotlakové vstrekovače, snímače kľukového hriadeľa, snímače fázy, snímanie záťaže, typy prevádzky – prevádzkové režimy, preplňovanie turbodúchadlom, zapaľovanie, konštrukčné vyhotovenie výfukového systému. Paralelná diagnostika na vozidle s využitím motortestera FSA 760 s osciloskopom. Sériová diagnostika na vozidle, identifikácia, skutočné hodnoty a ich význam, testy akčných členov, prispôsobenie – nastavenie, špeciálne funkcie s využitím diagnostického prístroja KTS.

Prehľad všetkých dostupných školení s možnosťou prihlásenia nájdete na stránkach spoločnosti Bosch na tejto adrese.

Tešíme sa na stretnutie s vami na niektorom z našich kurzov.

Tím školiteľov Bosch

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!