Trost: Systém časticového filtra vznetových motorov

24 júna 2016, 16:27

Firma Trost organizuje workshop zameraný na Systém časticového filtra vznetových motorov. Workshop zahŕňa prehľad jednotlivých komponentov systému pre znižovanie emisií vznetových motorov, tiež diagnostiku systému časticového filtra, možné poruchy a ich odstránenie.

Cieľ workshopu: Získanie znalostí o systémoch znižovania emisií častic vznetových motorov. Diagnostika systému časticového filtra a jeho snímačov, možné príčiny porúch a ich odstránenie. Repasácia resp. čistenie a oprava metódou Cleantaxx, možnosti spolupráce.

Miesto konania: školiace stredisko spoločnosti TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o
Termín konania:  
11.07.2016 – 11:00 hod. – 14:00 hod. školiace stredisko TROSTu (Južná trieda 78, Košice)

12.07.2016 – 11:00 hod. – 14:00 hod. školiace stredisko TROSTu (Zvolenská cesta 23, B. Bystrica)

3.07.2016 – 11:00 hod. – 14:00 hod. školiace stredisko TROSTu (Technická 7, Bratislava)

14.07.2016 – 11:00 hod. – 14:00 hod. školiace stredisko TROSTu (Zlievarenská 5, Trnava)
Poplatok za školenie:  ZADARMO vrátane obeda a občerstvenia

Počet účastníkov: obmedzený počet na max. 20 osôb

Popis: 
Predstavenie jednotlivých opatrení a systémov pre znižovanie emisií vznetových motorov. Workshop sa venuje jednotlivým komponentom pre znižovanie obsahu pevných častíc a odstraňovaní porúch týchto systémov, tiež jednotlivým postupom pri údržbe a oprave týchto systémov – repasácii a čistenia DPF.

Obsah:

– Popis činnosti systému

– Popis jednotlivých komponentov systému

– Systémy s aditívom a bez  Stratégia regenerácie

– Potrebné úkony pri opravách a údržbe systémov s časticovým filtrom

– Metódy a možnosti čistenia časticových filtrov

– Ponuka služby čistenia a renovácii časticových filtrov metóda Cleantaxx

Účasť prosím záväzne potvrďte u svojho obchodného zástupcu alebo kontaktujte p.Vašovú na tel. č. 0918 510 461, e-mail: simona.vasova@trost.com

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!