Čo je LOGIN a Oprávnenie prístupu?

25 júna 2018, 19:33

V tomto dieli technických informácií od Auto Kelly a SuperVAGu si povieme niečo o funkcii loginu alebo funkcii oprávnenia prístupu. Na čo ich potrebujeme a aký je medzi nimi rozdiel.

S nástupem funkcí dostupných tzv. on-line (připojením k internetu) význam funkce login klesá, přesto se s ní často setkáte v běžné praxi. K čemu vlastně potřebujeme funkce loginu nebo funkci oprávnění přístupu?

Hlavním účelem funkce bylo zabezpečit některé diagnostické funkce před nechtěným nebo neodborným spuštěním. Jedná se především o funkce, které mohou způsobit nefunkčnost
systému nebo vozidla. S postupem času byla do funkce Login začleněna i možnost aktivovat/deaktivovat jednotlivé procedury řídicí jednotky.

Velice podobnou funkcí je pak funkce Oprávnění přístupu. Jaký je rozdíl mezi funkcí Login a funkcí Oprávnění přístupu?

Ikona spuštění funkce Login
Ikona spuštění funkce Login

Prakticky žádný, minimálně pokud jde o jich praktické použití. Z pohledu diagnostiky se sice jedná o dvě různé funkce, ale jejich význam je téměř shodný a na různých řídicích jednotkách je dostupná jedna nebo druhá funkce, na některých dokonce obě. Obě dokázaly přijmout „tajné číslo”, ale jen jedna skutečně odblokovala zabezpečenou funkci. Je to trochu
matoucí, a tak například v diagnostice SuperVAG jsou obě funkce sloučeny do jedné a nemusíte se vlastně o nic starat.

Tlačítko funkce Procedura login naleznete mezi ostatními základními diagnostickými funkcemi SuperVAGu, po navázání komunikace s danou řídicí jednotkou. Tato funkce jednoduše zadá login (tajné číslo) a odešle do řídicí jednotky, která vrátí potvrzení o přijetí nebo zašle zamítavou odpověď i s odůvodněním.

Příklady, kdy se bez funkce LOGIN neobejdete:
• při spuštění většiny kanálů funkce přizpůsobení
• při spuštění některých základních nastavení
• aktivace/deaktivace tempomatu v řídicí jednotce motoru
• aktivace/deaktivace přepravního režimu
• přizpůsobení řídicí jednotky motoru po výměně
• přizpůsobení přístrojového panelu po výměně
• učení klíčů
• spuštění regenerace filtru pevných částic
• přizpůsobení vstřikovacího čerpadla VP44

Pozor, existuje několik typů loginů právě podle jejich určení. Obecně lze loginy (tajná čísla) rozdělit do několika kategorií:
• Číslo zpřístupňující obecnou funkci
Číslo je stejné pro všechny řídicí jednotky stejného typu (EDC15, EDC16, …). Toto číslo říká, že zadávajícím je odborná osoba (značkový servis, atd.).
• Číslo zpřístupňující funkci pro majitele vozu
Číslo je jiné pro každý vyrobený vůz (dodávaný na štítku ke klíčům vozidla). Toto číslo říká, že zadávajícím je osoba majitele vozidla, nebo jím pověřená.
• Číslo spouštějící některou z procedur řídicí jednotky
Číslo je stejné pro všechny řídicí jednotky stejného typu (EDC15, EDC16, …). Výběrem funkce tuto funkci rovnou aktivujete, není potřeba další diagnostické operace. Login si tato funkce vyčte a zadá automaticky.

Tajná čísla pro zpřístupněni obecných funkcí nebo spuštění procedur řídicích jednotek s diagnostikou SuperVAG není potřeba nikde vyhledávat, jsou přímo součástí dané funkce diagnostiky a ve výběrovém dialogu pouze stačí vybrat funkci. O vše ostatní (o jaký login nebo přístup jde, jeho zaslání a odsouhlasení) se postará daná funkce automaticky.

Služba Login s kreditem
Možnosti využití služby Login s kreditem

Složitější je to se získáním „tajného čísla” pro ověření majitele vozidla. Jak už bylo řečeno, toto číslo je u každého vozidla jiné a není proto možné, aby bylo součástí diagnostiky. I zde si ale umíte s nástroji SuperVAG pomoci. Pokud vlastníte licenci VIN-R, pak pomocí nástroje SuperVAG Toolbox můžete tajné číslo vyčíst z řídicí jednotky motoru, nebo z přístrojového panelu (i právě přivezeného, jako náhradní díl z vrakoviště).

NOVINKA: V případě nejaktuálnější verze 2018.2 aplikace SuperVAG se možnost číst tajné číslo otevírá i zákazníkům bez zmíněné licence. A to za jednorázový poplatek, jako online služba. Veškerou nabídku online služeb naleznete na www.supervag.com.

Příklad časové závory
Příklad časové závory

Jaké známe výsledky zadání procedury Login a co je časová závora?

• Tajné číslo v pořádku přijato – zadání proběhlo v pořádku, v případě zpřístupněni funkce platí do ukončení komunikace s řídicí jednotkou.
• Nesprávné číslo – tajné číslo nebylo přijato, je nesprávné nebo bylo zadáno do špatné řídicí jednotky (např. Přístrojový panel / Imobilizér)
• Časová prodleva ještě neproběhla – pokud bylo opakovaně zadáno nesprávné „tajné číslo“, je jeho další zadávání zablokováno (na dobu 5 minut) takzvanou časovou závorou. Během této doby nebude přijato ani správné „tajné číslo”. Každé další chybné zadání tuto dobu zdvojnásobuje až do hodnoty 255 minut. Tato doba se počítá pouze při běžící diagnostické komunikaci. Je tedy možné, že po předchozích pokusech přijede zákazník již se zablokovaným zadáním funkce login a vám nezbude než připojit diagnostický nástroj a vyčkat při běžící komunikaci (např. čtení bloků hodnot) na odblokování.

Příklad doby blokování
Příklad doby blokování

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!