Turbo a preplňovaný systém: Úniky vzduchu v systéme

25 júla 2019, 10:39

Turbo je vysoko sofistikovaný a pokročilý diel. Jedná sa o zariadenie poháňané turbínou, ktoré tlačia do spaľovacej komory motora prídavný vzduch, čím sa zvyšuje účinnosť motora a výkon.Turbo pracuje v náročných a tvrdých podmienkach stlačeného vzduchu, vysokých otáčok a vysokých teplôt výfukových plynov a jeho funkčnosť závisí na rôznych systémoch vo vozidle.

Pravidelný servis vozidla a řádný stav systémů, jako je mazání motoru, přívod vzduchu, tlak vzduchu a výfukový systém, mají zásadní význam pro vitalitu turba a funkci plnícího systému.

Běžné příznaky vzduchu v systému

 • značné snížení výkonu motoru
 • Turbo Nissensnedostatečná okamžitá odezva motoru – delší prodleva turba než obvykle
 • černý kouř z výfuku
 • hvízdavý hluk z motorového prostoru
 • nezvyklé zvuky z motoru
 • zvýšená spotřeba paliva
 • závažné mechanické poruchy turba, zejména v důsledku nadměrných otáček (zničení kompresorového kola, zlomená hřídel atd.)
 • motor se uvádí do nouzového režimu, zaznamenávají se chyby nedostatečného tlaku, např. P0299, P2263

Problém

Narušená těsnost potrubí, které vede vzduch v okruhu turba, je jedním z hlavních problémů ovlivňujících funkčnost přeplňovaného systému.

Úniky vzduchu mohou nastat na straně podtlaku, tj. na přívodu vzduchu ke vstupu turba, nebo na tlakové straně systému, tj. na výstupu turba do sacího potrubí motoru. Netěsnosti v každém případě vedou k nedostatečným dodávkám vzduchu v plnícím systému a způsobují různé problémy. Hlavním problémem je nedostatečný tlak, kdy systém není schopen generovat požadovaný tlak plnícího vzduchu. To vede ke značnému snížení výkonu motoru.

Řádný provoz motoru může být navíc nevyvážený, protože nesprávný přívod vzduchu narušuje poměr vzduchu a paliva, což má za následek nesprávné spalování nebo zhoršení spotřeby paliva. Kromě toho různé snímače, jako je snímač MAF/MAP/protitlaku, budou měřit nesprávné hodnoty, což povede k dalším chybám zaznamenávaným elektronickou řídicí jednotkou (ECU) a občas k uvedení motoru do nouzového režimu.

Poréznost starých pryžových hadic, praskliny na hadicích, mechanická poškození včetně tření a tepelných vlivů, jakož i uvolněné svorky a netěsné spoje jsou nejčastějšími příčinami při netěsnostech plnícího systému.

Poznámka: Úniky vzduchu v systému způsobují zvýšené zatížení turba, což vede k nadměrným otáčkám a předčasnému naprostému selhání.

Doporučené řešení

Proveďte diagnostiku, zda systém dodává správný přeplňovací tlak. Ujistěte se, že chyba nedostatečného tlaku v systému souvisí s problémy s netěsností.

Pokud máte podezření na netěsnost, zkontrolujte celý okruh vzduchových potrubí v systému turba. Jedním z nejefektivnějších a doporučených postupů k odhalení netěsností je speciální zkouška těsnosti provedená pomocí stlačeného vzduchu. Při zkoušce zkontrolujte celý okruh od pouzdra vzduchového filtru, přes hadice turba, mezichladič a sací potrubí motoru. Ujistěte se, že všechna potrubí jsou v dobrém stavu, bez prasklin a děr, a že všechny spoje včetně upnutí jsou těsné. V případě potřeby je vyměňte/opravte.

Zkouška těsnosti plnícího systému

Tlaková zkouška plnícího vzduchového systému je účinnou a nenákladnou metodou pro lokalizaci netěsností. Vytvořte si vlastní testovací sadu nebo si vyberte sadu, která je k dispozici pro automobilový trh.

Metoda zkoušení tlaku je založena na uzavírání vzduchových potrubí a plnění plnícího systému vzduchem. Uzávěr musí pevně utěsnit jednu stranu testovaného obvodu. Na druhé straně musí být utěsněn uzávěr včetně vzduchového ventilu pro přívod zkušebního vzduchu. Když se tlak uvnitř hromadí, je netěsnosti velmi snadné odhalit.

 1. V závislosti na modelu vozidla a uspořádání systému můžete buď otestovat celý systém potrubí, počínaje pouzdrem vzduchového filtru, přes turbo, mezichladič a potrubí motoru, nebo otestovat sání systému (vakuum) a tlakové strany samostatně. Nezapomeňte provést odpojení a utěsnění, abyste mohli vynechat zkoušku jiných možných vzduchových kanálů, které mohou být připojeny ke vstupním/tlakovým stranám plnění (např. větrání klikové skříně atd.).
 2. Při provádění zkoušky netlakujte systém o více než 2 bary / 30 psi (což zohledňuje většinu plnícího systému).
 3. Zvyšujte tlak postupně, začněte na 0,5 baru / 7 psi.
 4. Buďte opatrní při práci se stlačeným vzduchem, uvolněnými uzávěry/svorkami nebo spoji stlačenými tlakovým vzduchem, protože by mohlo dojít k vašemu vážnému zranění nebo k poškození vozidla.
 5. Dívejte se / poslouchejte, zda na hadicích a spojích neuslyšíte syčivé zvuky. Ke snazšímu nalezení netěsností můžete použít roztok mýdlové vody nastříkaný na potenciální netěsná místa.
 6. Pokud netěsnosti nelze určit okamžitě, nechte okruh naplněný vzduchem a sledujte možné poklesy tlaku na měřidle tlakovacího zařízení.
 7. Po skončení zkoušky pomalu uvolněte tlak, aby se systém vyprázdnil.

Kompletní technický bulletin firmy Nissens ke stažení ve formátu PDF.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!