Výměna rozvodů v motorech Ford 1.8 Diesel

17 augusta 2009, 0:00

Na základě informací z trhu a analýz těchto poruch vyplynulo, že zabránit poškození rozvodů osmiventilového motoru Ford 1.8 Diesel je možné pouze při přísném a správném dodržování montážního postupu.

Navzdory tomu, že systém je vybaven automatickým napínákem a výměna se zdá být jednoduchá, jen precizní montáž podle montážního postupu zaručuje správné napnutí řemene. Nedodržení montážního postupu může způsobit nesprávné napnutí řemene a vážné poškození motoru.

Základní montážní pokyny:

1) Motor musí být studený: teplota motoru má klíčový vliv na montáž.
2) Nastavit motor do horní úvratě. Všechny potřebné speciální přípravky jsou dostupné v sadě Gates číslo GAT 4830.
3) Zaaretovat klikovou hřídel (jestliže má vůz klimatizaci, hřídel alternátoru se musí odstranit, povolit šest šroubů).
4) Zaaretovat rozvodovou hřídel (zezadu motoru).
5) Povolit ozubené kolo rozvodové hřídele. Přesvědčit se, že se ozubené kolo lehce otáčí na kuželu pomocí nářadí k demontáži ze sady GAT4830 (v opačném případě nebude řemen napnutý na správné straně napínáku).
6) Otáčet napínákem proti směru hodinových ručiček do momentu, kdy se značka dostane do středu mezery (Obrázek č.1) (nesmí se překrývat se značkou na napínáku).

 

7) Dotáhnout šroub napínáku (50 Nm) (napínák přidržovat namístě).
8) Dotáhnout šroub na rozvodové hřídeli (50 Nm) při nehybném ozubeném kole. Můžete použít speciální nářadí Gates GAT4844.
9) Demontovat nářadí blokující rozvodovou a klikovou hřídel.
10) Pootočit motorem o šest neúplných otáček.
11) Následně vložit aretační trn v momentu horní úvratě motoru.
12) Zkontrolovat pozici značky napnutí na napínáku. Jestliže se nenachází uprostřed mezery, musí se znova opakovat celý proces napnutí řemene.
13) Vložit nářadí k blokaci rozvodové hřídele (zezadu motoru). Pokud to není možné, musí se znova opakovat celý proces napnutí řemene.

Nedodržení výše uvedených postupů způsobí špatné napnutí řemene a nakonec pravděpodobně nesprávný chod řemene v systému. Dojde ke shrnutí řemene přes přírubu kola na hřídeli směrem ke krytu rozvodů (Obrázek č.2 a 3).

Je nutné věnovat zvláštní pozornost:

1. Kolo rozvodové hřídele

Je třeba zkontrolovat, zda číslo kola rozvodové hřídele končí na AC (Obrázek č.4). Pokud končí na AB, musí se vyměnit za nové (OE číslo XS4Q6A256AC).

2. Automatický napínák

     Nový automatický napínák             Starý automatický napínák

 
Mechanický napínák používaný dříve musí být vyměněn za automatický (Obrázek č.5).

3. Kryt rozvodového řemene

 

Při výměně pevného napínáku za automatický se nesmí zapomenout za úpravu krytu rozvodového řemene. Vnitřní roh se musí upilovat (0,5mm) podle obrázku číslo 6.

Pozor: kryt je lehké poškodit při přílišném upilování rohu!

Nedodržení výše uvedených postupů může způsobit vážné poškození motoru. 
 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

palo 116, 27 septembra 2018, 16:39 0 0

ak menim tymto postupom rozvodovy remen tak to asi nepojde

Odpoveď