Wynn´s HP 3: Nová chemická technologie pro nejnovější dieselové motory

1 marca 2010, 0:00

Nový přístup k dosažení čistého spalování u vznětových motorů vede k vývoji naftových systémů s vysokotlakým přímým vstřikováním. Nafta procházející palivovým čerpadlem při poměrně nízkém tlaku (asi 1,2 baru) je vtlačena do palivového filtru/odvodňovače a potom do vysokotlakého čerpadla. V tomto čerpadle získá palivo nezbytný tlak.

Natlakované palivo procházející Common Rail vstřikováním je z části vstřikováno a z části se vrací zpět do palivové nádrže, kde opět získá normální tlak. Toto je princip naftových motorů s Common Rail vstřikováním.

Jiný typ naftových motorů využívající vysoký tlak je jednotka čerpadlo – vstřikovač. Zde tlak vzniká uvnitř vstřikovače a nikoliv v Common Rail systému.

V obou případech je nafta vstřikována pod vysokým tlakem přímo do spalovací komory. Díky tomu je palivová směs dobře rozprášena ve spalovací komoře, což umožňuje spalování s velmi malým podílem nespálených částic, které odcházejí výfukem.
Tento princip je velmi moderní, avšak klade zvýšené požadavky na kvalitu paliva. Důsledkem tlaku vytvořeného ve vysokotlakém čerpadle, v Common Rail nebo ve vstřikovači vznikají určité problémy:

Wynn´s HP 3, obsahuje antioxydanty, které předcházejí oxidaci a udržují požadovanou kvalitu paliva
• Zvýšení tlaku vyvolá ohřátí paliva.
• Přebytečné palivo, které se vrací zpět do palivové nádrže a získává normální tlak, zvyšuje teplotu.
• Toto zvýšení teploty vyvolává následně rychlejší oxidaci paliva, zejména během dopravní zácpy, krátkých pojížděk a při nízkém objemu nádrže.
• Zoxidované palivo ztmavne a zanechává zbytky na filtračním papíru při filtraci, jak je vidět na vedlejších obrázcích.
• Zoxidované palivo zapříčiňuje vytváření úsad, což může vést k ucpání palivového filtru.
• Oxidační usazeniny se mohou nacházet v palivovém čerpadle, v Common Rail systému, ve vstřikovači i ve spalovací komoře.

Wynn´s HP 3 splňuje vojenské normy pro antioxidační výkonnost a udržuje požadovanou kvalitu paliva:
• MIL-F-16884J : Vojenský standard pro paliva, námořnictvo a destiláty
• VV-F-800D : Vojenský standard pro topný olej, naftu
• A-A-52557 : Vojenský standard pro topný olej, naftu. Pro pošty, kempy a stanice

Wynn´s HP 3 poskytuje vnitřní mazání
Všechny části motoru, které jsou vystaveny vysokému tlaku, jsou namáhány a zejména nedostatek dobrého mazání může zapříčinit jejich poškození. Proto Wynn´s HP 3 obsahuje speciální maziva, potřebná k zabránění tohoto vnitřního opotřebení.

Wynn´s HP 3 předchází vnitřnímu opotřebení zapříčiněnému přítomností vody
Jestliže se voda dostane do vstřikovacího systému, pak to nevyhnutelně znamená poškození čerpadla i jiných částí vystavených vysokému tlaku.
→ Speciální mazací a ochranné složky Wynn´s HP 3 předcházejí vnitřnímu opotřebení i poškození.

Wynn´s HP 3 obsahuje složky pro nahrazení nedostatků v mazání při používání nafty se sníženým podílem síry
Evropa prosazuje snižování podílu síry v palivech, zejména kvůli životnímu prostředí.

Při procesu odstraňování síry jsou současně odstraněny i jiné elementy. Jsou to chemické sloučeniny (polymery), které mají mazací funkce a vlastnosti. Snižování podílu síry má za následek i snížení mazacích schopností paliva.

Je obecně známo, že u naftových motorů s rotačním čerpadlem je pro mazání využívána nafta. Stejně je tomu i u motorů s Common Rail vstřikováním. Používání nafty se sníženým podílem síry je velmi riskantní, kvůli neodvratnému vnitřnímu opotřebení motoru a selhání čerpadla.

Stupeň vnitřního opotřebení lze testovat pomocí HFRR testu. V souladu s normou EN 590 je limitem pro poškození 460 μm. Ochrany lze dosáhnout užíváním speciálních mazacích složek. Následující graf ukazuje ochranu dosaženou při použití HP 3.

Wynn´s HP 3 obsahuje deemulgátor
Současná nafta má větší potenciál pro pohlcování vody, což neprospívá mazání. Zejména u systémů s vysokým tlakem zapříčiňuje vnitřní opotřebení. Efektivním způsobem k omezení vody je používání deemulzivních prostředků, které brání míšení vody s palivem.

Prosím, všimněte si, že všechny Common Rail systémy obsahují oddělovač vody v palivovém filtru, a tedy udržují vodu mimo vstřikovací systém.

Wynn´s HP 3 obsahuje čističe, které odstraňují usazeniny již dříve vytvořené
Palivo, které obsahuje zoxidované částečky, může zapříčinit jejich usazování na vstřikovačích. Vstřikovače jsou velmi důležitou součástí pro motory s Common Rail systémem. Musí velmi kvalitně rozprašovat palivo a umožnit tak jeho rychlejší a kompletnější spalování. Úsady na vstřikovačích znemožňují jejich dobré fungování. Wynn´s HP 3 obnovuje původní úroveň rozprašování.

Cummins L10 Test
Tento test umožňuje zjistit čistotu vstřikovacího systému u naftových motorů s přímým vstřikováním. Test byl proveden u Steady State Cyrcle.
• Před provedením testu byla zjištěna hodnota 30,0.
• Po provedení testu s HP 3 byla hodnota 11,6.
• Čím nižší hodnota, tím čistější vstřikovací systém. To znamená 61 % vyčištění.

Znázornění čištění vstřikování je viditelné na následujícím obrázku. Výrazná vrstva karbonových usazenin černé barvy se změnila na světle hnědou po vyčištění pomocí HP3.

Složení výrobku Wynn´s HP 3 bylo vyvinuto pro řešení všech výše uvedených problémů a je zaměřeno především na:
• ochranu a mazání
• potlačení oxidace
• obnovení čistoty

Materiál dodala firma Top Oil Services k.s.

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!