ACTRONICS – Opravy elektronických automobilových dílů s 2-letou garancí

28 novembra 2010, 0:00

Přinášíme Vám seriál, ve kterém vás postupně v jednotlivých dílech budeme seznamovat s technickými informacemi, které se týkají oprav elektronických automobilových dílů.

V prvním vydání vám přiblížíme problematiku týkající se oprav řídicích jednotek motoru.

Hlavní příčiny poruch řídicích jednotek motoru
Při problémech s ŘJ je velmi důležité znát a vědět hlavní důvod poruchy řídicí jednotky. Tímto způsobem je možné zabránit či omezit možnost poškození dalších řídicích jednotek. (např. výměna dílu kus za kus z jiného vozu na zkoušku). 

Nejběžnější poruchy řídicích jednotek lze zařadit do dvou skupin:
1. Řídicí jednotky vyrobené do roku 1994
          – Nejběžnější poruchy / výpadky řídících jednotek jsou způsobeny již výrobcem vozu a to použitím zcela nevhodných či podřadných dílů uvnitř řídících jednotek. 
          –  Vysoké nabíjecí napětí vycházející z alternátoru jednoznačně napomáhá k výpadkům řídících jednotek.
2. Řídicí jednotky vyrobené po roce 1994
          – Poruchy u těchto řídicích jednotek jsou téměř mimořádné a dochází k nim v extrémních případech. Je proto nesmírně důležité určit přesnou příčinu poruchy řídící jednotky ještě před montáží nové řídicí jednotky, tak aby se zabránilo jejímu opětovnému zničení.

Hlavním důvodem proč k těmto extrémním poruchám dochází je např. :
• Zkrat na nastavovači volnoběhu
• Zkrat v regulačním okruhu škrtící klapky
• Zkrat na EGR ventilu
• Špatné zapalovací svíčky (u DIS systémů), které způsobují zpětné zasílání vysokonapěťových pulzů zpět do řídicí jednotky. Toto napětí může dosahovat až 18.000 Voltů a vede k přetížení ochranných obvodů a následné poruše řídicí jednotky.

Informace k opravám řídicích jednotek motoru
Technicky je oprava řídicí jednotky poměrně jednoduchá. To ale neplatí pro určení poruchy a její příčiny a pro zajištění stoprocentní dlouhodobé funkce. Pro diagnostiku řídících jednotek vyvinul ACtronics 3 testery, pomocí kterých je simulován reálný provoz řídicí jednotky ve voze. Jedná se zejména o simulaci vstupních signálů ze snímačů, komunikace na sběrnici CAN bus, akčních členů pomocí odporové nebo induktivní zátěže a také režimů provozu řídicí jednotky. Tyto testery umožňují správnou diagnostiku poruch řídících jednotek, určení příčiny těchto poruch a jejich následnou opravu. Po opravě je do řídicích jednotek zpravidla nahrán nový software/program tak, aby byla zajištěna správná funkčnost a komunikace s vozem, případně s imobilizérem. Tímto je ve většině případů usnadněna zpětná montáž řídicí jednotky do vozu, kdy je po instalaci jednotky potřeba pouze vymazat diagnostickým přístrojem chybová hlášení a nejsou nutná další nastavení. Ke každé opravené jednotce je dodán protokol s informacemi, co bylo příčinou poruchy, co se ještě na voze musí opravit, tak aby k poruše znovu nedošlo, případně jak jednotku aktivovat.

Otestování řídicích jednotek
Asi v 30% případů jsou zasílány řídicí jednotky, které při diagnostice nevykazují žádnou chybu. To je způsobeno téměř vždy nesprávnou diagnostikou na vozidle a je velkou výhodou, že se díky otestování zjistí, že řídicí jednotka je v pořádku a že porucha je způsobena jinou komponentou ve voze. Zřídka se může stát, zejména u náhodných poruch, kdy je sporadická chyba řídicí jednotky způsobena zejména výkyvy teploty při zatížení elektroniky na dlouhých trasách, že není možné poruchu simulovat. V případě že se na vstupním testu nezjistí / nevyvolá porucha, řídicí jednotka se neopravuje a posílá se zpět zákazníkovi. Tímto se Vám otevírá možnost kvalifikovaného a garantovaného otestování řídicích jednotek, které u vás zabrání zbytečným, nesmírně drahým, nákupům nových řídicích jednotek, zbytečným výdajům, ležákům ve skladu a ztrátě důvěry zákazníka.

Opravy hybridních řídicích jednotek s keramickou základovou deskou
Velmi častým problémem poruch u hybridních řídicích jednotek je špatné spojení / propojení / poškození velmi slabých hliníkových a zlatých drátků na základové desce. Zde se oprava provádí pomocí speciální počítačem řízené mikrosvářečky Ultrasonic. Tato svářečka nahradí veškeré spoje keramické desky novým několikanásobným spojem (pokud je to technicky možné), který zaručuje delší životnost a vyšší odolnost.

Opravy řídicích jednotek s keramickou základovou deskou (hybridní řídicí jednotka)
Velmi častým problémem poruch u hybridních řídících jednotek je špatné spojení/propojení/poškození velmi slabých hliníkových a zlatých drátků na základové desce. Zde se oprava provádí pomocí speciální počítačem řízené mikrosvářečky Ultrasonic. Tato svářečka nahradí veškeré spoje keramické desky novým několikanásobným spojem (pokud je to technicky možné), který zaručuje delší životnost a vyšší odolnost.

Opravy řídicích jednotek s vrstvou antivibrační hmoty
Při generální opravě řídicích jednotek, které obsahují vrstvu antivibrační hmoty je nutné tuto vrstvu v místě opravy odborně odstranit. Pro tyto účely Actronics využívá metodu vysokotlakého vodního paprsku. Po opravě je do řídicí jednotky motoru vložena nová identická antivibrační hmota.

Zkouška odolnosti na teplotní šoky pro nové opravárenské metody před uvedením do nabídky
Před uvedením dalšího dílu do nabídky oprav je nejprve vyvinuta technologie generální opravy. Tzn. jsou vytipovány problematické součástky řídicí jednotky, které se automaticky mění při každé opravě a je určen způsob opravy. Nejedná se tedy pouze o opravu / výměnu jedné konkrétní vadné součástky, ale o komplexní opravu. Aby mohla být garantována kvalita a delší životnost dílů, je nutné každou novou opravárenskou metodu a díl dlouhodobě (několik týdnů) testovat na teplotní šoky ve speciálním boxu, tzv. termokomoře. Teprve poté je díl a jeho oprava uvedena do nabídky a je zaručeno, že generální oprava je spolehlivá.

 

V příštích dílech se můžete těšit na další témata související s opravami automobilových dílů, jako jsou řídicí jednotky ABS, sdružené přístroje, klimatizace, navigace, audiopřístroje a displeje, snímače množství nasávaného vzduchu, klapky a rozdělovače.

Bližší informace naleznete na www.autoakademie.cz nebo na telefonu 251 613 333, případně emailem office@autoakademie.cz.

Díl první – opravy řídicích jednotek motoru

Díl druhý – řídící jednotky

Díl třetí – opravy – repase sdružených palubních přístrojů

Díl čtvrtý – opravy komponentů komfortní elektroniky

Díl pátý – elektronické škrticí klapky, váhy, průtokoměry vzduchu a rozdělovače
 

 

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!