Jak se správně postarat o akumulátor motocyklu

22 júna 2011, 0:00

Pečovat správně o akumulátor je složitější, než se zdá. Tím však je také jasné, že málokdo z nás bude důsledně dodržovat návod k použití, prostě nabijeme a jedeme.

Avšak chcete-li, aby vám akumulátor chvíli vydržel, musíte mu věnovat alespoň nějakou péči. Neuděláte-li tak, baterie sice bude fungovat, ale prokáže se vám mnohem menší životností (i výkonem), než jakou by mohla mít.

Klasické akumulátory
Jejich nevýhodou je větší hodnota samovybíjení (l % denně) a odpařování kapaliny, která uniká při chemických reakcích uvnitř baterie při nabíjení a vybíjení. Akumulátor se musí při nečinnosti jednou za tři měsíce dobíjet. U několika let starých baterií počítejte s vybíjením až 5 % denně. Důležité je také mít na odvětrání baterie připevněnou hadičku ústící pod motorku. Když tak neuděláte, velmi agresivní výpary vám zdevastují okolí baterie. Zrezne vám rám, zpuchří sedlo a všechny věci v dosahu.

"Bezúdržbové" akumulátory
Technologie, na kterou postupně přecházejí všichni výrobci, krom jiného i výrazně zvýšila životnost akumulátorů. Vápníkové akumulátory téměř nevykazují samovybíjení a ztráta kapaliny je zanedbatelná. Zásoba vody v akumulátoru postačuje na celou dobu jeho životnosti, která bývá výrazně vyšší než u klasického akumulátoru (asi 10 let při správném používání a údržbě).

Akumulátory již nemají otvory pro dolévání vody, mají větší plochu desek, desky se tolik nedrolí a není tedy zapotřebí pod deskami tolik záchytného místa na kal. Stejně velká baterie má větší kapacitu. Udává se i větší odolnost proti vibracím a nárazům. Akumulátor je schopen nastartovat motor i po šestiměsíčním skladování.

Jde vlastně o "odpad" z NASA, nepovedený zdroj pro lunární vozítko, který byl na vesmírné lety moc těžký. Akumulátory bez volného elektrolytu jsou vývojově relativně novým druhem, kyselina totiž nevyteče, proto je možnost instalovat akumulátor v libovolné poloze. Nesprávně se jim říká gelové. Elektrolyt je vázán ve skelném rounu, které nepřipustí únik kyseliny. Baterie vyžadují odbornější přístup při nabíjení, jsou více citlivé na "omyly".

Gelové akumulátory jsou olověné akumulátory, v nichž se místo kyseliny sírové používá speciální elektrolyt, který je ve formě řídkého rosolu. Jejich charakteristika je dána jmenovitým napětím článku 2V maximální napětí 2,4 V a vybitý článek 1,7 V. Přebíjení jim škodí, protože článek začne plynovat a bubliny mohou vytlačit elektrolyt ven. Při nabíjení je nutno dodržet nabíjecí proud = 1/10 kapacity a měřit dosažené napětí.

Tyto akumulátory by se měly nabíjet velmi opatrně a pokud možno speciálními nabíječkami, protože hodnota jejich plného nabití není 16,5 V (14,4 nezatíženo), nýbrž 14,4 V resp. 12,8 V. Palubní síť stroje je pro jejich použití uzpůsobena místo 14 až 14,3 V na 13,8 V.

Firma Elán Car Vám nabízí pro nabíjení gelových akumulátorů špičkové nabíječky značky CTEK
Jakmile se nabíjení jakéhokoliv akumulátoru ukončí a nabíječka se odpojí, dojde okamžitě k poklesu napětí. Desky článků po nějakou dobu dokončují chemické procesy. Akumulátor by měl být tedy před namontování do stroje ponechán nějakou dobu v klidu.

Údržba a nabíjení
Tady vzniká nejvíce chyb ovlivňujících životnost akumulátoru. Ke správnému postupu je nezbytné mít kromě nabíječky (nejlépe regulovatelné) ten nejobyčejnější voltmetr a ampér-metr. Výrobci akumulátorů předepisují dva typy nabíjení: nabíjení konstantním proudem a nabíjení dvoustupňové. Další údržba se omezuje jen na udržování čistoty, kontrolu hladiny elektrolytu a dotažení svorek od kabelů.

Nabíjení konstantním proudem
Dříve často předepisovaná metoda: číslem 0,1 vynásobíte kapacitu své baterie (0,1 x Ah) a dostanete nabíjecí proud. Pro úplně vybitý akumulátor je použitelná i dnes, nemusí se nic hlídat, pouze čas, který je od vybitého po nabitý akumulátor 13 až 14 hodin. Na svorkách nabíječky poznáte nabitou baterii podle konečné hodnoty 16,5 V (špička 16,8 V před úplným nabitím, pak napětí klesne), po sejmutí nabíjecích svorek se baterie ustálí na 14,4 V. Dále se napětí postupně snižuje až na hodnoty okolo 12,6 až 13,0 V, kde se ustálí doběh chemické reakce. Přebíjení baterii nevratně ničí.

Existuje i nabíjení konstantním napětím, kdy od začátku cpete do baterie 14,4 V a baterie si odebírá ampéry sama. Takové nabíjení však není moc vhodné, proto se používá velmi zřídka. Princip však využívá každé motorové vozidlo. Alternátor dává přes usměrňovač zhruba konstantní napětí a mění se pouze protékající proud, tedy množství ampérů. Jde o velmi diskutovanou metodu, letitý americký patent.

Pravidelný impulz opačné polarity má příznivý vliv na desulfataci desek a obnovování jejich původní kapacity. Jde o nabíjení impulzy konstantního náboje (jako by se konstantní proud rozsekal na části proud-mezera-proud-mezera), z nichž každý pátý až desátý má stejnou velikost, ale opačnou polaritu. Nabíječka je konstrukčně složitější. Nabíjení a vybíjení je nutné několikrát opakovat, pak se i silně zasulfatovaný akumulátor s 20% kapacitou dostává na 80%.

Tyto nabíječky jsou však drahé a i dnes poměrné nedostupné a mají je jen v některých servisech.

Vícestupňové nabíjení
Dvou a vícestupňové nabíjení je pro akumulátor příznivější. První nabíjecí proud vypočtete tak, že vynásobíte číslem 0,12 kapacitu své baterie udávanou v Ah (0,12 x Ah). Po dosažení napětí 2,4 V na článek (14,4 V na svorkách) nastupuje druhý stupeň. Snížení proudu od hranice 14,4 V je důležité pro další formování desek. Dále se nabíjí se proudem polovičním, tedy 0,06 x Ah, do znaků plného nabití, tj. po dobu asi dvou hodin na hodnotu 16,5 V. Napětí se po odpojení rovněž ustálí na 12,6 – 13 V

• Při plynování má elektrolyt snahu vystřikovat ven z článků, proto zátky pouze povolte, nevyšroubovávejte je úplně. Po ukončení nabíjení akumulátor vodou řádně omyjte.
• Při rozkladu vody vzniká třaskavá směs vodíku a kyslíku, proto při práci s akumulátorem nepoužívejte otevřený oheň, včetně zapálených cigaret Nejvíce směsi je uvnitř článku, a pokud se vznítí, může dojít k roztržení obalu a rozstříknutí elektrolytu po okolí!
• Pokud kupujete nový akumulátor, vyberte si prodejnu, kde se akumulátory rychle "otáčejí".
• Pokud by jste sami nalévali elektrolyt do nového suchého akumulátoru (jak se akumulátory prodávají), musíte ještě před připojením na nabíječku nechat nasáknout desky. U nového akumulátoru by mělo stačit 30 minut, pokud je už starší než čtvrt roku, doporučuje se počkat tří hodiny.
• Regulátor napětí v motorce by měl udržovat napětí okolo 14 V, což je dostatečná hodnota na to, aby byl akumulátor po dlouhou dobu dostatečně nabitý a umožňoval spouštění motoru. Pokud je možné regulátor seřizovat anebo pokud víte, kam v regulátoru sáhnout, seřizujte na napětí okolo 14,3 V při nabité baterii a s vypnutými spotřebiči. Při zapnutí světel napětí zhruba o 0,40,6 V poklesne.
• Napětí na svorkách 10,5 V (1,75 V/článek) se považuje za úplně vybitý akumulátor. Při vybíjení pod tuto hodnotu hranici se akumulátor ničí. Nabíjet se dá účinně pouze při akumulátoru teplém více než +15 °C. Pokud je akumulátor promrzlý, chemické reakce probíhají špatně a akumulátor se nabít nepodán.
• Dejte si pozor na dobrý kontakt svorek. Mnoho lidí si kabelů nevšímá a často problémy se startováním bývají způsobené pouze povoleným kabelem. V místě špatného dotyku bývá značný přechodový odpor, takže naměříte normální napětí, ale přes spoj již neproteče dostatečně velký proud k nastartování.
• Pro celoroční jezdce: odpor promrzlého motoru není tak velký, jak se všeobecně myslí a jak se nám snaží výrobci olejů vsugerovat. O tom se může každý přesvědčit při nízkých teplotách. Stačí dát akumulátor přes noc ohřát do teplé místnosti a ráno motor naskočí skoro stejně svižně jako v létě.
• Nezapomeňte, že vybitý akumulátor zamrzá již při -10 °C, dostatečně nabitý není schopný v našich zeměpisných šířkách zmrznout nikdy.
• Hustota elektrolytu se s vybíjením zmenšuje, je proto dobrým ukazatelem stavu nabití baterie.
• Pro dolévání se používá pouze destilovaná voda, kyselina se neodpařuje. Pokud dojde k vylití elektrolytu, doplňuje se elektrolytem stejné hustoty.
• Také platí, že baterie snáší krátkodobě vybíjecí proud až l0ti násobku kapacity, tedy baterie 9Ah snáší až 90A.
• Ani na sebelepší nabíječku nelze nastartovat.

Materiál připravila firma Elán Car – www.elancar.cz. Použity materiály: Elán Car, Varta, Infoservis UAMK a fórum poradte.cz

Aktuální nabídka motobariií Yucell u firmy Elán Car – ZDE.

 

 

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!