Delphi Technologies: Jak předcházet chvění brzd?

24 februára 2020, 10:26

Chvění brzd možná nepředstavují příliš technicky náročný problém, přesto mohou techniky dost potrápit – obzvlášť když uvážíme, že příčinou tohoto problému často bývá špatná montáž.

Problémy s brzdami

Je proto velmi důležité vědět, jak chvění (vibrace) brzd poznat, vyřešit a především předejít vzniku tohoto problému. Jedině tak lze zajistit efektivní servis brzd, díky kterému se zákazníci nebudou muset vracet s přetrvávajícími komplikacemi. Oborníci společnosti Delphi Technologies radí o příčinách a prevenci tohoto jevu.

Co je chvění brzd?

Chvění brzd nejčastěji ucítíte při brzdění jako cukání volantem do strany, chvění v pedálech nebo i v celé podlaze auta. Může mít různou intenzitu, od sotva postřehnutelných vibrací až po opravdu silné otřesy – v každém případě se tyto problémy budou časem zhoršovat a mohou na kotouči způsobit nenapravitelné škody.

Co chvění brzd způsobuje?

Hlavní příčinou chvění brzd je kolísání tloušťky brzdového kotouče.  Aby bylo brzdění efektivní, měl by kotouč mít všude stejnou tloušťku. Jinými slovy – obě jeho třecí plochy, vnější i vnitřní, by měly být navzájem ve stejné rovině. Tímto termínem se tedy označují rozdíly v tloušťce, které způsobují, že třecí plochy už ve stejné rovině nejsou.

Při brzdění vozidla s nerovnoměrnou tloušťkou brzdového kotouče jsou destičky natlačeny do tenčích částí kotouče a když dosáhnou těch silnějších, odrazí se zas nazpět. To způsobí, že destička skáče a vytváří vibrace, které jsou přenášeny přes písty třmenu a brzdovou kapalinu až na brzdový pedál nebo na volant. Tak vzniká chvění brzd.

 Co způsobuje rozdíly v tloušťce kotouče?

Kolísání tloušťky kotouče může být způsobeno mnoha faktory jako například špatná instalace kotouče, chování řidiče nebo chyby ve výrobním procesu.

Nečistoty a koroze: Jednou z hlavních příčin rozdílů v tloušťce kotouče je hromadění nečistot mezi nábojem kotouče a montážní plochou kotouče. I axiální odchylka způsobená tou nejmenší částicí nečistoty či rzi se při pohybu směrem ven z kotouče o dost zvětší. Abychom to uvedli do souvislostí: jediné zrnko prachu o průměru pouhých 0,05 mm – což je šířka lidského vlasu – může způsobit axiální odchylku přes 0,1 mm (při měření ve středu brzdové plochy). V důsledku nadměrného házení se kotouč při otáčení kymácí, což způsobuje jeho nerovnoměrné opotřebení a tedy i nerovnoměrnou tloušťku.

Nesprávné zajíždění: Po namontování nových brzdových destiček je potřeba je zajet, v průběhu prvních zhruba 200 km se proto vyhýbejte prudkému a intenzivnímu brzdění. Napomůžete tak přenesení třecího materiálu z destičky na kotouč v rovnoměrné vrstvě. Kdybyste ale brzdili prudce, mělo by to za následek nerovnoměrné rozložení materiálu na povrchu kotouče, což by vedlo k jeho nerovnoměrnému zahřívání. Takto vytvořená horká místa se pak zahřejí mnohem víc než zbytek kotouče. Pokud teplota na horkých místech překročí 650 °C, litina změní složení a stane se z ní tuhý materiál nazývaný cementit. To naruší strukturu kotouče, který se kvůli tomu začne opotřebovávat nerovnoměrně.

Přehřívání brzdových kotoučů: Průměrný brzdový kotouč za dobu své životnosti prodělá asi 100.000 cyklů zahřátí a ochlazení. To samo o sobě nepředstavuje žádný problém – brzdové kotouče jsou dělané na to, aby se mezi jednotlivými použitími prudce ochlazovaly. Pokud ale brzdy použijete opakovaně a/nebo rychle za sebou, například při dlouhém sjíždění z kopce, kotouče nebudou mít dost času na ochlazení a mohou se přehřát. Kromě ztráty brzdné síly může dojít i k přehřátí kotouče na více než 650 °C a změně jeho struktury, což způsobí jeho nerovnoměrnou tloušťku.

Zaseknutý brzdový třmen: Méně častou příčinou nerovnoměrné tloušťky kotouče může být i zaseknutý brzdový třmen. Zrezivělé nebo poškozené písty nebo ložiskové čepy mohou bránit krytu brzdového třmene v pohybu, takže destičky budou v kontaktu s kotoučem i mimo dobu, kdy používáte brzdy. Třecí materiál se tak nerozprostře rovnoměrně a na kotouči se objeví horká místa.

Další příčiny chvění brzd

„Pokud nic nenasvědčuje tomu, že tloušťka kotouče je nerovnoměrná, je důležité prozkoumat další možné příčiny vibrací. Ložiska kol například mohou být velmi opotřebovaná a mít nadměrnou vůli, což vede k nepravidelnému viklání kotouče. Další možnou příčinou, zejména u kotoučů s tenkým krytem, může být špatná instalace kola. Příliš vysoký krouticí moment na upevňovacích prvcích kol může způsobit pokřivení krytu kotouče.

Totéž platí pro utahovací moment pro polohovací šrouby kotouče – může dojít k narušení kontaktního povrchu náboje. Všechny tyto problémy pak mohou způsobit vibrace,“ vysvětluje Tomasz Hurt z technického oddělení Delphi Technologies Poland.

Jak nejlépe zabránit chvění brzd

Když budete postupovat podle několika jednoduchých pravidel, můžete chvění brzd téměř úplně eliminovat:

  • Zkontrolujte tloušťku kotouče před tím, než ho namontujete zpátky. Mikrometrem na kotoučové brzdy změřte tloušťku kotouče 10 mm od vnějšího okraje na osmi různých, stejně od sebe vzdálených místech po jeho obvodu – nikdy nestačí změřit pouze jedno místo. Výsledky porovnejte s údaji od výrobce. Pokud jsou mimo jím uvedený rozsah, nelze už kotouč opravit a musíte ho vyměnit. Obecně se jako maximální přípustná odchylka tloušťky uvádí 0,015 mm.
  • Montážní plochy náboje i kotouče musí být pečlivě vyčištěné, bez rzi nebo jiných nečistot či mastnoty. K čištění kotouče použijte hadřík a vhodné rozpouštědlo, náboj vyčistěte drátěným kartáčem.
  • Po namontování zkontrolujte pomocí číselníkového úchylkoměru boční házení kotouče. Úchylkoměr je nutné bezpečně připevnit na nehybné, ale nastavitelné zařízení, například ovládací rameno. Umístěte měřící hrot úchylkoměru asi 10 mm do okraje rotoru a nastavte jej na nulu. Ručně jím otáčejte, dokud ho neotočíte o 360°, a zaznamenávejte přitom maximální a minimální házení. Ačkoliv se rozptyl bočního házení bude u jednotlivých značek a modelů lišit, v ideálním případě by se měl pohybovat kolem 0,05 až 0,10 mm.
  • Jestliže rozptyl přesahuje tento limit, zkontrolujte znovu upevnění kotouče k náboji. Jestliže je v pořádku, vyjměte kotouč a pomocí testovacího číselného úchylkoměru proveďte kontrolu házení na ložiskové jednotce kola/náboje.
  • Nosič brzdových třmenů musí být čistý a ložiskové čepy je nutné promazat, zbavit rzi a zajistit, aby se mohly volně pohybovat.
  • Všechny upevňovací prvky utáhněte ve správném sledu otáček a správném nastavení krouticího momentu.
  • Při zajíždění nových brzd vždy dbejte pokynů výrobce.
  • Vyvarujte se přehřátí kotoučů způsobeného nevhodným používáním brzd. Vyhněte se jak opakovanému prudkému brzdění při vysoké rychlosti, tak zpomalování auta při dlouhém, strmém sjíždění stálým brzděním – místo toho přeřaďte na nižší převodový stupeň a využijte brzdění motorem.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!