Brzdová poradna Federal-Mogul: 5. část – Páry v brzdovém systému II

6 augusta 2012, 0:00

V předchozím článku nazvaném „Páry v brzdovém systému I“, jsme pojednali o příčinách výskytu par v brzdovém v brzdovém systému (jevu zvaného „vapour lock“) a uvedli jsme určitý nástin výběru správné kapaliny podle aktuálních potřeb a zmiňovali jsme významné parametry, jako je například mokrý a suchý bod varu.

Stejně důležité je však i pravidelné provádění kontroly brzdové kapaliny, a je-li zjištěn příliš vysoký obsah vody, je nutné provést výměnu brzdové kapaliny.

ZKOUŠENÍ BRZDOVÉ KAPALINY
Přestože mnoho výrobců automobilů a brzdových systémů poskytuje doporučení k intervalům výměny brzdové kapaliny, správný čas výměny by neměl vycházet z ujetých kilometrů nebo stáří vozidla. Jediný správný způsob, jak interval zjistit, je provést zkoušku brzdové kapaliny. Jediným schváleným způsobem zkoušení je zkouška varem.

TESTERY
Pomocí testeru vodivosti nebo „tužkové zkoušečky“ kapalinu k varu nelze přivést. Tato zařízení odhadují obsah vody elektronicky. Podle teorie se s obsahem vlhkosti zvyšuje vodivost (a/nebo kapacita), tyto testery však mohou chybovat i u nové kapaliny a být ovlivněny i znečistěnou kapalinu. Je tomu tak proto, že vodivost brzdové kapaliny se u jednotlivých výrobců, jednotlivých šarží a jednotlivých druhů jakosti velmi liší. Pro vaši bezpečnost a bezpečnost vašich zákazníků je nutné parametry zjišťovat používáním adekvátního testeru.

 

TESTER BRZDOVÉ KAPALINY FERODO
Společnost Ferodo vyvinula vysoce kvalitní tester brzdové kapaliny s cílem zajistit možnost přesného měření brzdové kapaliny pro vaše zákazníky. Je k dispozici pod číslem dílu FFT100A. V případech, kdy zákazníci požadují zjistit obsah vody zcela přesně, může Ferodo tuto hodnotu stanovit pomocí standardních metod, jako je například známá metoda Karla Fischera.

VÝMĚNA BRZDOVÉ KAPALINY 
Před odvzdušněním systému je nutné provést zkoušku těsnosti hlavního válce. Ta se provádí připo¬jením manometru na přívod k nejbližšímu brzdovému třmenu (brzdiče).

Systém se pak musí na dobu 45 sekund natlakovat na 50 barů a během této doby tlak nesmí poklesnout o více než 4 bary. Pokud tlak poklesne o více než 4 bary, signalizuje to netěsnost hlavního válce vyžadující další šetření. S cílem důkladnější kontroly nedostatků v systému lze provést také následnou kontrolu, a to zda dochází k poklesu i při nižším tlaku 10 barů a delším zdvihu pedálu.

POSTUP ODVZDUŠNĚNÍ – VOZIDLA S PŘEDNÍMI A ZADNÍMI KOTOUČOVÝMI BRZDAMI
Veškeré odvzdušnění brzd musí probíhat ve stanoveném pořadí, počínaje brzdovým třmenem nejdále od hlavního válce (vlevo nebo vpravo vzadu v závislosti na konfiguraci vozidla, tj. s levostranným nebo pravostranným řízením).
– Uzavřete všechny odvzdušňovací zátky, nasaďte odvzdušňovací trubku na první třmen a uvolněte zátku.
– Pomalu a důkladně sešlapujte brzdový pedál tak dlouho, dokud (z odvzdušňovací trubice) nezačne vytékat čistá a čirá brzdová kapalina bez vzduchových bublin.
– Při plně sešlápnutém pedálu utáhněte odvzdušňovací zátku a demontujte odvzdušňovací trubku.
– Postup opakujte u protějšího zadního brzdového třmenu.
– Po dokončení úkonů u zadních třmenů zajistěte také řádnou funkci a odvzdušnění předních třmenů, počínaje nejvzdálenějším třmenem od hlavního válce, a konče nejblíže u hlavního válce.
– Nakonec zkontrolujte dosažení odpovídajícího tlaku na pedál.
 

POSTUP ODVZDUŠNĚNÍ – VOZIDLA S BUBNOVÝMI BRZDAMI
Veškeré odvzdušnění brzd musí probíhat ve stanoveném pořadí, počínaje nejvzdálenějším kolem od hlavního válce (vlevo nebo vpravo vzadu v závislosti na konfiguraci vozidla, tj. s levostranným nebo pravostranným řízením).

Před zahájením postupu odvzdušnění je nezbytné provést správné ruční nastavení vůle brzdové čelisti k brzdovému bubnu (je-li to možné) v souladu s hodnotami předepsanými výrobcem.
– Uzavřete všechny odvzdušňovací zátky, na zátku u brzdového válce nejdále od hlavního válce nasaďte odvzdušňovací trubku a uvolněte zátku.
– Pomalu a důkladně sešlapujte brzdový pedál tak dlouho, dokud (v odvzdušňovací trubce) nezačne vytékat čistá a čirá brzdová kapalina bez vzduchových bublin.
– Při plně sešlápnutém pedálu utáhněte odvzdušňovací zátku a demontujte odvzdušňovací trubku.
– Postup opakujte u protějšího zadního brzdového válce.
– Po dokončení úkonů u zadních brzdových válců zajistěte také řádnou funkci a odvzdušnění předních třmenů, počínaje nejvzdálenějším třmenem od hlavního válce, a konče nejblíže u hlavního válce.
– Nakonec zkontrolujte dosažení odpovídajícího tlaku na pedál.

Páry v brzdovém systému – část první

Připravila společnost Federal-Mogul.
www.myferodo.com

 

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!