Výmena rozvodu Ford Focus II 1.6TDCI

13 mája 2020, 13:12

Dieselové motory ako 1.6TDCI z PSA s 90 aj 109 konskými silami sú odolné a spoľahlivé. Vyznačujú sa nízkou spotrebou paliva a vďaka svojej flexibilite pracujú pri každodennom používaní ako pracovné kone. Pohon vačkového hriadeľa v tomto motore je realizovaný pomocou rozvodového remeňa, kde sa môžu pri jeho výmene vyskytnúť významné chyby spôsobené nesprávnou montážou. Aby výmena prebiehala hladko, odborníci skupiny Continental Power Transmission Group prinášajú podrobné pokyny, v ktorých krok za krokom vysvetľujú, ako správne vymeniť remeň.

Montáž – Rozvodový remeň:

1. Pri demontáži rozvodového remeňa môže pastorok kľukového hriadeľa skĺznuť z kľukového hriadeľa.

Pred inštaláciou nového ozubeného remeňa skontrolujte, či je správne nastavená pružina taniera ozubeného kolesa kľukového hriadeľa (obr. 11). Nainštalujte komponenty obsiahnuté v sade ozubeného remeňa. Skontrolujte ozubenia  kľukového a vačkového hriadeľa, či nie sú poškodené. Pri inštalácii napínacej kladky sa uistite, že vidlica napínacej klady je centrálne nad vačkou (obr. 12).

2. Ozubený remeň nasaďte v smere otáčania kľukového hriadeľa. Uistite sa, že rozvodový remeň nie je ohnutý počas montáže! Ozubený remeň musí byť medzi prevodmi tesný!

3. Napnite rozvodový remeň napínacou kladkou.

Za týmto účelom otáčajte napínacou kladkou excentricky proti smeru hodinových ručičiek pomocou šesťhranného kľúča, až kým nie sú značky (obr. 12, 13) zarovnané. Utiahnite napínaciu maticu (23 Nm)

4. Odstráňte blokovacie a centrovacie nástroje.

5. Vymeňte vodiacu kladku rozvodového remeňa na pastorku / čape kľukového hriadeľa (poloha okolo 5,00) a snímač (poloha okolo 7,00) (Obr. 14, 15). Dbajte na to, aby sa snímač nedotýkal krúžku senzora (obr. 16, 17).

6. Otočte kľukovým hriadeľom motora 10-krát v smere otáčania motora.

7. Nastavte referenčné značky na valec GMP 1. Nastavenie podľa postupu opísaného vyššie v časti „Demontáž“. Musí byť možné znovu vložiť blokovacie a centrovacie nástroje. Značky na napínacej kladke (obr. 13) musia byť zarovnané. Ak značky nie sú zarovnané, zopakujte postup nastavenia podľa krokov 3-6. Potom znova odstráňte všetky blokovacie a centrovacie nástroje.

8. Nainštalujte zvyšné komponenty v opačnom poradí, ako keď ich chcete demontovať. Namontujte novú skrutku kľukového hriadeľa a utiahnite ju v dvoch stupňoch. Stupeň 1: 30 Nm, stupeň 2: 180 °. Za týmto účelom zablokujte zotrvačník pomocou poistného čapu kľukového hriadeľa OE (303-734) (zo skrinky s náradím V04 / 17), otáčajte kľukovým hriadeľom, kým sa blokovací nástroj nezarovnáva s drážkou zotrvačníka (obr. 18). Potom vyberte blokovací nástroj.

9. Zaznamenajte výmenu pôvodného ozubeného remeňa na priloženú nálepku a vložte ju do motorového priestoru (obr. 19). Potom naštartujte motor alebo vykonajte skúšobnú jazdu.

Výmena rozvodu Ford Focus II 1.6TDCI

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!