Ako správne vybrať skrutky na uchytenie kolies

6 septembra 2021, 15:33

Bezpečnosť v cestnej premávke je podmienená technickým stavom vozidla, ktorý je závislý od prevádzkyschopnosti náhradných dielov a celých systémov. Dôležitým faktorom pri výbere nových náhradných dielov je ich konštrukčná špecifikácia a metodika montáže. Konštrukčná špecifikácia často vylučuje použitie niektorých dielov, aj keď boli presne určené podľa značky, modelu, roku výroby a verzie motora vozidla.

Skrutky a matice používané na upevnenie kolies možno zaradiť medzi náhradné diely, ktoré vyžadujú presný výber a montáž. V kontexte bezpečnosti cestnej premávky je podvozok jedným zo systémov vozidla, ktorý priamo ovplyvňuje aktívnu bezpečnosť. Technický stav podvozku závisí od správneho výberu skrutiek alebo matíc a vykonania spojenia na rozhraní náboj kolesa -> disk kolesa.

V praxi má technický stav podvozku vplyv tiež na stabilitu a ovládateľnosť vozidla. Spojenie náboja a disku kolesa, či už z ocele alebo ľahkej zliatiny, vyžaduje špecifickú metodiku montáže so zvláštnym zreteľom na konštrukčnú špecifikáciu skrutiek a matíc kolesa a montážnych otvorov v diskoch kolies, viď obrázok 1.

Typy šroubů kol
Obr. 1. Chyby v spojení skrutiek (matice) s otvorom v strede kolesa. Značenie: a) – správne spojenie skrutiek s montážnym otvorom v disku kolesa, b) – nesprávne spojenie skrutiek s montážnym otvorom v disku kolesa, (obr. J. Kaparuk).

Chyby pri uchytení kolies skrutkami/maticami vznikajú:

a) použitím neoriginálnych ráfikov, či už z ocele alebo ľahkej zliatiny, napriek zhode s priemerom a šírkou pneumatiky, parametrom ET, priemerom otvoru v náboji a priemerom rozmiestnenia skrutiek alebo matíc,

b) nepripravením (nevyčistením) rozhrania medzi nábojom, brzdovým kotúčom alebo bubnom a diskom kolesa. V niektorých vozoch sú pôvodné brzdové kotúče a ráfiky kolies opatrené svorkami na upevňovacích čapoch kolies, ktoré zaisťujú umiestnenie brzdových kotúčov. Tieto súčasti je vo väčšine prípadov nutné odstrániť, ak nie je v odporúčaniach výrobcu uvedené inak,

c) použitím neoriginálnych skrutiek alebo matíc (tvar hlavy skrutky alebo matice v oblasti dosadacej plochy nezodpovedá tvaru montážneho otvoru – tvarové rozdiely, obrázok 1,
d) nevykonaním kontroly stavu závitov skrutiek a matíc (zhodnosť stúpania závitu, poničené závity, korózia a znečistenie závitu alebo dosadacej plochy),

e) z nedodržania metodiky uťahovania skrutiek alebo matíc (obr. 2) a hodnôt uťahovacieho momentu a z nevykonania kontroly dotiahnutia po nájazde odporúčanom výrobcom,

Dotahování šroubů kol
Obr. 2. Poradie uťahovacích skrutiek alebo matíc pri montáži kolies. Značenie: a) – koleso uchytené 4 skrutkami (maticami), b) – koleso uchytené 5 skrutkami (maticami), c) – koleso uchytené 6 skrutkami (maticami), (obr. J. Kaparuk).

f) kvôli rozdielnemu priemeru otvoru osadenia v disku a náboji alebo kvôli poškodeniu redukčných krúžkov, ktoré sa často používajú pri montáži kolies z ľahkých zliatin,

g) z rázovej montáže skrutiek a matíc pomocou rázových kľúčov (pneumatických alebo elektrických),

h) z namazania povrchu závitov,

i) z neumytia kolesa pred vyvážením, neskontrolovaní správneho tlaku vzduchu a nevyváženia kolesa,

j) z použitia nevhodných pneumatík, vrátane opotrebovaných pneumatík,

k) kvôli nevykonaniu kontroly otáčania kolesa po montáži.

Ponuka bilstein group obsahuje rad produktov, ktoré zaisťujú správnu funkciu podvozku v oblasti skrutkového spojenia kolies. Ponuka zahŕňa:

a) skrutky a matice vyrobené v súlade so špecifikáciami výrobcu, obr. 3,

nabídka šroubů a matic kol febi
Obr.3: Príklad ponuky skrutiek a matíc kolies skupiny Bilstein. Položky: febi46625 pre oceľové a Alu disky kolies Fiat, GM, Suzuki; febi46630 pre oceľové a Alu disky kolies Mecedes-Benz, VW; febi46664 pre Alu disky kolies PSA a Toyota; febi46696 pre oceľové a Alu disky kolies Kia, Hyundai, Mazda; febi46690 pre Alu disky kolies Lexus, Toyota; febi46708 pre oceľové a Alu disky kolies Ford, (obr. bilstein group).

b) sady skrutiek proti krádeži, obr. 4,

bezpečnostní šrouby febi
Obr. 4. Sada skrutiek febi27049 proti krádeži, (obr. bilstein group)

c) c) sady ochranných krytiek na hlavy skrutiek a matíc spolu s montážnym náradím, obr. 5.

ochranné krytky febi
Obr. 5: Sady ochranných krytiek hláv skrutiek. Označenie: a) – febiPLUS 175230 univerzálne použitie a pre vozy skupiny VAG, b) – febiPLUS 175497 univerzálne použitie a pre vozy skupiny VAG, (obr. bilstein group).

Spoľahnite sa na náhradné diely febi v kvalite zodpovedajúcej OE. Kompletný sortiment skrutiek kolies spoločnosti bilstein group nájdete v online katalógu na adrese: www.partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka febi je súčasťou skupiny bilstein, ktorá zastrešuje niekoľko ďalších silných značiek. Viac informácií je k dispozícii na adrese: www.bilsteingroup.com.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!