SWAG: Chýbajúci článok

4 októbra 2021, 12:03

Reťazový systém, ktorý spája vačkový hriadeľ s kľukovým hriadeľom a poháňa ďalšie súčasti motora, sa osvedčil už pred mnohými rokmi u rôznych výrobcov vozidiel, hlavne u BMW. Niektoré motory s týmto systémom sú však známe svojimi častými poruchami a motor N47 je jedným z nich.

Tento článok popisuje problém týkajúci sa vozu BMW E61 520d, ktorý mal najazdených 180 000 km a ktorého motor sa náhle zastavil na poruchu reťazového rozvodu.

Rozvodová reťaz je umiestnená v zadnej časti motora, v blízkosti prevodovky, a preto je nutné motor demontovať, aby sa zaistil dobrý prístup na identifikovanie problému.

Po vyňatí motora sa odmontovalo ventilové veko, aby bolo možné prehliadnuť prípadné poškodenie. Reťaz vačkového hriadeľa nebolo vidieť, po dôkladnej prehliadke sa našla v spodnej časti krytu rozvodovej reťaze. Tiež päť vahadiel bolo zlomených.

Držiak vačkového hriadeľa bol nalomený, čo ukazuje, že súčasti rozvodov motora absorbovali značnú torznú silu. (Obr. 1)

Po zaistení kľukového hriadeľa boli pre kontrolu demontované spojka, zotrvačník a vaňa.

Po demontáži krytu rozvodovej reťaze bolo zistené ďalšie poškodenie. Horná reťaz mala jeden pretrhnutý článok, reťazové koleso vysokotlakového palivového čerpadla malo vylomené zuby a vodiaca lišta reťaze bola takisto zlomená. (Obr. 2)

Toto je typický príklad poruchy reťazového rozvodu motora N47.

Bolo nutné vykonať dôkladnú prehliadku motora a zistiť, či nedošlo k ďalšiemu poškodeniu. V tomto prípade sa sací vačkový hriadeľ neotáčal voľne, bol skrútený, nedoliehal správne na ložiská a bola nutná jeho výmena.

Vzhľadom k už zistenému poškodeniu bolo nutné skontrolovať, či sa sacie a výfukové ventily nestretli s piestami. Hlava valcov sa demontovala a skontrolovali sa ventily. Tie však do kontaktu s piestami neprišli, takže tu ďalšie problémy neboli zistené.

Po dôkladnej prehliadke motora boli všetky poškodené diely určené k výmene.

Pri výmene rozvodovej reťaze je nevyhnutné, aby sa nahradili všetky súčasti rozvodovej reťaze bez výnimky. Ak sa niektoré súčiastky nevymenia, môže to viesť k vážnym následkom pri prevoze motora.

Sada rozvodovej reťaze SWAG 20102040 pre tento motor obsahuje všetky potrebné diely na opravu. Sada obsahuje hornú aj spodnú reťaz, vodiace lišty reťaze, napináky a reťazové kolesá pre vstrekovacie čerpadlo a vačkové hriadele a tiež olejovú trysku pre spodnú reťaz.

Táto sada zodpovedá najnovšiemu technickému vývoju, ktorý zabraňuje opätovnému pretrhnutiu reťaze. Má vylepšenú verziu vodiacich líšt a reťaze najvyššej kvality ošetrené povrchovou úpravou TRITAN®. Tento povlak zlepšuje trecie vlastnosti, čím znižuje opotrebovanie a optimalizuje spotrebu paliva motora.

Hlava valcov bola pripravená na opätovnú montáž s novým držiakom hriadeľa, vačkovým hriadeľom a novými vahadlami (SWAG 20930132). Poznámka: Utiahnutie skrutiek držiaka nesmie prekročiť 20 Nm a je dôležité zaistiť, aby ložiská vačkového hriadeľa boli pred montážou namazané.

Potom bola hlava valcov znovu zmontovaná a pripevnená k bloku motora pomocou nových skrutiek (SWAG 20939805).

Potom sa skontrolovalo časovanie vačkových a kľukových hriadeľov, čo je nevyhnutné pre správnu funkciu motora. Ozubené kolesá vačkových hriadeľov majú časovacie značky, ktoré musia byť umiestnené oproti sebe rovnobežne s hlavou valcov. (Obr. 3) Kľukový hriadeľ je uchytený pomocou čapu v zotrvačníku, ktorý sa odstráni. Odporúčame ho dočasne znovu namontovať kvôli kontrole aretácie.

Najprv bola namontovaná spodná reťaz s novým reťazovým kolesom vstrekovacieho čerpadla a potom vodiace lišty pripevnené príslušnými skrutkami.

Pred montážou hydraulického napináku boli všetky styčné plochy s blokom motora dôkladne očistené. Bola namontovaná spodná reťaz a reťazové koleso olejového čerpadla, pričom bol dodržaný správny postup montáže.

Horná reťaz sa namontovala od reťazového kolesa vstrekovacieho čerpadla k reťazovému kolesu vačkového hriadeľa satia. Potom bolo možné namontovať hornú vodiacu lištu, pričom sa na závity naniesol zaisťovač závitov, aby sa počas prevozu neuvoľnili.

Po inštalácii všetkých reťazí bol odstránený zaisťovací kolík z hydraulického napináku spodnej reťaze.

Po nasadení všetkých reťazí a zaistení zotrvačníka bolo skontrolované nastavenie značiek AAC na hlave valcov. Pretože bolo všetko v poriadku, bolo reťazové koleso vačkového hriadeľa dotiahnuté tromi upevňovacími skrutkami. Ak nastavenie nie je správne, možno to napraviť otočením výfukového vačkového hriadeľa pomocou kľúča s priemerom 32 mm. Potom skontrolujte správne utiahnutie reťazového kolesa vstrekovacieho čerpadla.

Po dokončení montáže sady rozvodovej reťaze SWAG 20102040 sa motor ručne niekoľkokrát pretočil, aby sa skontrolovalo, či sa voľne otáča. (Obr. 4)

Vymenilo sa tesnenie kľukového hriadeľa a potom sa znovu nasadil kryt rozvodovej reťaze s novým tesnením.

Po opätovnom zostavení rozvodov boli pred uložením motora do motorového priestoru zmontované všetky ostatné diely.

Po namontovaní motora sa vymenil olejový filter a motor sa naplnil olejom správnej špecifikácie. Pravidelná výmena motorového oleja a filtrov je nevyhnutná na dlhú funkciu všetkých súčastí motora, hlavne rozvodovej reťaze, ktorá je závislá na neustálom mazaní.

Po inštalácii motora a naplnení chladiaceho systému čerstvou chladiacou kvapalinou bol motor naštartovaný a bola skontrolovaná jeho tesnosť a správna funkcia.

Vozidlo bolo podrobené skúšobnej jazde, aby sa overil jeho výkon a aby mohlo poskytnúť ešte mnoho kilometrov potešenia z jazdy.

Spoľahnite sa na testované náhradné diely spoločnosti SWAG zodpovedajúce kvalite OE. Celý sortiment náhradných dielov rozvodovej reťaze nájdete na adrese: partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka SWAG je súčasťou skupiny bilstein, ktorá zastrešuje niekoľko ďalších silných značiek. Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese: www.bilsteingroup.com alebo www.swag.de.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!