Jsou brzdové destičky ATE Ceramic stejné jako brzdové destičky Performance?

2 júna 2014, 17:22

V žádném případě. Brzdové destičky ATE Ceramic nejsou brzdovými destičkami typu High Performance, nýbrž celá koncepce vývoje brzdových destiček ATE Ceramic byla zaměřena pro normální používání v běžném silničním provozu.

Brzdové destičky z uhlíkových vláken (zesílený karbid křemíku) se nesmí zaměňovat s keramikou, která se používá především u tzv. kompozitních keramických brzdových kotoučů, používaných u drahých luxusních a sportovních vozů. Keramický třecí materiál se skládá mimo jiné z keramických vláken, plniv, pojících a mírných brusných materiálů. Typickou charakteristikou keramických brzdových destiček je, že omezují vytváření hluku během brzdění, snižují samotné opotřebení, mají nízkou tvorbou brzdového prachu a mají světlou barvou.

Je brzdný výkon u brzdových destiček ATE Ceramic srovnatelný jako u Originálních ATE brzdových destiček nebo jako u OE brzdových destiček?
Brzdný výkon s brzdovými destičkami ATE Ceramic je hlavně zaměřen na maximální bezpečnost během brzdění, jako je tomu u brzdových destiček z prvovýroby. Naše testy ukázaly, že samotní profesionální testovací řidiči nebyli schopni rozeznat rozdíl brzdného výkonu, za extrémních testovacích jízdních podmínek u Originálních ATE brzdových destiček, OE brzdových destiček a u brzdových destiček ATE Ceramic. Samozřejmě jsou všechny brzdové destičky ATE Ceramic testovány v souladu s normou ECE R90.

Jsou brzdové destičky ATE Ceramic v nabídce pro všechny typy vozů?
Samotný sortiment brzdových destiček ATE Ceramic je hlavně zaměřen na vozidla střední a vyšší třídy. V nabídce jsou převážně destičky ATE Ceramic pro přední, ale už i pro zadní nápravu. Od podzimu 2012 byla nabídka brzdových destiček ATE Ceramic rozšířena i do segmentu malých vozidel. Od roku 2013 se nabídka rozšířila také pro některá vozidla typu SUV (Sports Utility Vehicle).

Mohu brzdové destičky ATE Ceramic použít pouze na jedné nápravě?
Používat brzdové destičky ATE Ceramic pouze na jedné nápravě je samozřejmě možné. Pokud však chceme docílit co nejmenší tvorby brzdného prachu, doporučujeme používat vždy na obou nápravách brzdové destičky ATE Ceramic ve spojení s novými brzdovými kotouči.

Mohu použít ATE PowerDisc nebo děrované kotouče společně s brzdovými destičkami ATE Ceramic?
Ano, technicky je to možné. Brzdný výkon zůstává u takovéhoto párování trvale vysoký, jako u párování s ATE Originálními brzdovými destičkami nebo s OE brzdovými destičkami. Vzájemné působení obou dílů (ATE Ceramic ve spojení s ATE PowerDisc nebo děrovaným kotoučem) však může vést ke zvýšení hluku během brzdění. Brzdové destičky ATE Ceramic jsou destičky, které byly vyvinuty pro komfortnost řidičů během brzdění. Přesto ale doporučujeme, kombinovat brzdové destičky ATE Ceramic pouze ve spojení s hladkými brzdovými kotouči.

Na mém voze mám namontované sportovní brzdové kotouče a brzdové destičky ATE Ceramic. Během brzdění z vyšších rychlostí však dochází k hučení/bručení. Je to normální?
U některých vozidel může dojít během brzdění z vysokých rychlostí k hučení/bručení. To je známý fenomén a jev. Brzdný výkon však zůstává stejně vysoký a tyto zvukové kulisy proto nemají vliv na brzdný výkon vozidla. Proč při nízkých teplotách moje brzdové destičky pískají během brzdění? Samotná směs brzdových destiček a její elastické komponenty dosahují optimální funkce až po dosažení určité provozní teploty. Této teploty je teprve dosaženo po několikerém zabrzdění. Tento jev je však silně závislý na venkovní teplotě a počasí.

Vztahují se na brzdové destičky ATE Ceramic stejné záruční podmínky jako na normální ATE brzdové destičky?
Ano, ATE Ceramic a ATE Originální brzdové destičky mají stejné záruční podmínky.

Pokud je u brzdových destiček ATE Ceramic přibaleno v krabičce příslušenství, je toto příslušenství identické jako u Originálu ATE?
Ano.

Proč k etablovanému programu brzdových destiček Originál ATE byla zavedena nová řada ATE Ceramic?
ATE Ceramic je zcela nový produkt se zaměřením na vozidla střední a vyšší třídy. Jedním z cílů bylo nabídnout majitelům vozidel nejenom vynikající brzdný výkon, ale také nabídnout alternativu těm řidičům, kteří kladou velký důraz na vzhled svého vozu, možnost zachování čistých disků a tím jejich lepší optický vzhled.

Jsou již k dispozici nějaké zkušenosti nebo výsledky testů, které prokazují, že brzdové destičky ATE Ceramic opravdu méně znečišťují disky?
Ano, k dispozici jsou rozsáhlé výsledky testů, které prokázaly, že pokud se používají brzdové destičky ATE Ceramic, obzvláště při brzdění za běžných podmínek, jsou disky daleko méně znečištěny, než je tomu při používání u konvenčních (tzv."Low Met") brzdových destiček.

Jaká je životnost brzdových destiček ATE Ceramic ve srovnání s konvenčními brzdovými destičkami?
Životnost brzdových destiček je vysoce závislá na aplikačním profilu a na teplotě samotných brzdových destiček. V zásadě lze říci, že brzdové destičky ATE Ceramic, obzvláště při brzdění za běžných podmínek, mají výrazně menší opotřebení než je tomu u konvenčních ("Low Met") brzdových destiček.

Má použití brzdových destiček ATE Ceramic nějaký vliv na životnost samotných brzdových kotoučů?
Po krátké "zajížděcí/záběhové" fázi vytvářejí brzdové destičky ATE Ceramic na brzdovém kotouči modro-šedý "tzv. transférový film", který se skládá z karbidů. Karbidy jsou velice tvrdé a odolné proti opotřebení.

Jaké mají brzdové destičky ATE Ceramic lepší vlastnosti ve srovnání s brzdnou směsí používanou u evropských konvenčních brzdových destiček (Low Met)?
Brzdové destičky ATE Ceramic vytvářejí daleko menší množství brzdného prachu, než je tomu u konvenčních brzdových destiček Low Met. Brzdové destičky ATE Ceramic se prokazují daleko menší hlučností a delší životností. V oblasti bezpečnosti a kvality neexistuje u brzdových destiček ATE Ceramic žádný kompromis, protože se nacházejí na úrovni OE.

Jsou brzdové destičky ATE Ceramic vhodné k tomu, aby se mohly namontovat na rezavý brzdový kotouč, který následně "očistí"?
Ne – brzdové destičky ATE Ceramic jsou navrženy jako brzdové destičky s dlouhou životností. Brzdové destičky ATE Ceramic byly vyvinuty s cílem šetrného kontaktu s brzdovým kotoučem a dlouhou životností samotných brzdových destiček. Pokud je tedy brzdový kotouč rezavý, vlivem např. delšího stání vozu, nemají brzdové destičky ATE Ceramic dostatečnou sílu na to, aby setřely/odřely vzniklou korozní vrstvu z činných třecích ploch brzdového kotouče a nemohou tedy tento rezavý brzdový kotouč očistit.

Je běžné, že dochází ke změně barvy činných třecích ploch u nového namontovaného brzdového kotouče ve spojení s brzdovými destičkami ATE Ceramic?
Modrošedé zabarvení brzdového kotouče po montáži a následném zajetí je ve spojení s brzdovými destičkami ATE Ceramic zcela normální (Transferlayer) a poukazuje na správnou záběhovou fázi. Takto vytvořená speciální ochranná vrstva na brzdovém kotouči je nutná pro docílení optimálního výkonu brzdových destiček a pro redukci brzdného prachu. Přesto vždy doporučujeme, při výměně brzdových destiček vyměnit také brzdový kotouč. Následným provozem u ojetých nebo použitých brzdových kotoučů může dojít k poškození – vymletí brzdového kotouče. Při kombinaci nových brzdových destiček ATE Ceramic se starými brzdovými kotouči nemusí být dosaženo optimálního výkonu brzd.

Je možné brzdové destičky ATE Ceramic namontovat na starý brzdový kotouč?
Pokud byly na vozidle namontovány konvenční brzdové destičky typu Low Mets, mohlo by následným provozem a za určitých okolností, dojít k poškození brzdového kotouče. Tento starý brzdový kotouč by mohl být tzv. "vymlet" a tím pádem trvale poškozen. Označení "vymletí" brzdového kotouče znamená, že dojde k rozdílné tloušťce činných třecích ploch na brzdovém kotouči, což se během brzdění projevuje vibrací/pulzací do brzdového pedálu nebo volantu. Doporučujeme proto, při výměně brzdových destiček za ATE Ceramic také vyměnit brzdové kotouče.

Poznámka: Co to je brzdná směs tzv. Low-Metallic / Low Met
Třecí materiál brzdových destiček kategorie Low-Metallic se skládá z organických látek, ale s podílem kovů v brzdné směsi 10 až 30%, obvykle z mědi nebo oceli. Brzdové destičky kategorie Low-Metallic mají dobrý brzdný výkon při vysokých teplotách, zvláště při vysokých rychlostech. Negativní stránkou brzdových destiček Low-Metallic je tvorba brzdného prachu a nežádoucích zvukových kulis – pískání brzd. Hlavním trhem brzdových destiček Low-Metallic je převážně Evropa.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!