Význam chladiacej kvapaliny pre prevádzku motora

12 augusta 2022, 15:17

Motor bude dobre fungovať len vtedy, ak bude mať správne prevádzkové kvapaliny. Jednou z najdôležitejších je chladiaca kvapalina, ktorá je zodpovedná za udržiavanie správnej prevádzkovej teploty pohonnej jednotky.

Význam chladicí kapaliny

Se změnou konstrukce automobilových motorů se mění i složení chladicí kapaliny. K nepříznivému provoznímu prostředí motoru přispívá také menší kapacita chladicích systémů pohonných jednotek, extrémní teploty a zvýšený tlak v chladicím systému. Chladicí kapalina, stejně jako motorový olej, začíná plnit svou funkci ihned po nastartování motoru a pomáhá jej chránit před korozí a poškozením, a tím udržuje stálý výkon vozidla po celou dobu jeho životnosti. Moderní motory umožňují co nejefektivnější provoz vozidla, což znamená, že provozní kapaliny jsou denně zatěžovány na hranici svých možností.

Význam chladicí kapaliny pro motor automobilu

Hlavním úkolem chladicí kapaliny je výměna tepla. Odvádí až jednu třetinu tepelné energie, která vzniká v motoru. Pokud by tomu tak nebylo, docházelo by k přehřívání, což by mohlo vést ke znehodnocení součástí motoru a oleje a k vážnému poškození vozidla. Účinný chladicí systém také přináší rychlejší zahřátí motoru po jeho nastartování. Motor tak rychleji dosáhne optimální teploty, což snižuje spotřebu paliva.

Chladicí kapalina je také zodpovědná za ochranu chladicího systému před poškozením způsobeným korozí, vodním kamenem a usazeninami. Při vystavení vysokým teplotám, tlaku a chladicí kapalině bez příslušných aditiv mohou součásti systému rychle zkorodovat na nebezpečnou úroveň. Dobře zvolená a kvalitní chladicí kapalina s dostatečným množstvím inhibitorů koroze pomáhá prodloužit i životnost vodního čerpadla.

Chladicí kapaliny se nejčastěji dodávají ve dvou základních variantách – jako koncentráty a naředěné směsi připravené k okamžitému použití. Vzhledem k tomu, že koncentráty je třeba před použitím zředit vodou, hrozí, že vysoký obsah minerálů v tvrdé vodě způsobí tvorbu usazenin vodního kamene uvnitř motoru, což snižuje přenos tepla a přispívá ke korozi. Proto je třeba mít na paměti, že používání demineralizované nebo destilované vody je pro systém a motor nejbezpečnější a pro uživatele nejlevnější. Ke stanovení tvrdosti vody lze použít například testovací pásek tvrdosti.

Chladicí kapalinu je také třeba měnit

Přestože na to mnoho řidičů zapomíná, doporučuje se kontrolovat hladinu a stav chladicí kapaliny alespoň dvakrát ročně – v létě a v zimě. Chladicí kapalina v chladicím systému se musí měnit každé tři roky nebo po 100.000 kilometrech, pokud se používá nejlevnější chladicí kapalina. Pokud se naopak používá kvalitní chladicí kapalina, může se měnit každých pět let nebo po ujetí 250.000 km. Je třeba mít na paměti, že nekvalitní chladicí kapalina používaná po dlouhou dobu může způsobit přehřátí motoru, korozi, usazeniny a snížení průtoku kapaliny. To může vést k selhání motoru a v krajním případě i k jeho zadření, což přináší značné neplánované náklady.

Důležité je si také uvědomit, že míchání různých chladicích kapalin může snížit antikorozní vlastnosti a napomoci vzniku úsad. Vždy se podívejte do návodu k obsluze vozidla, zda byla vybrána správná chladicí kapalina.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!