Výmena vodného čerpadla s tesnením

27 apríla 2023, 10:28

Špecialisti značky febi radia, ako správne vymeniť vodné čerpadlo vo vozoch so vznetovými motormi o obsahu 2.0 a 2.2L, ako sú Citroen, DS, Fiat, Ford, Jaguar, Lancia, Land Rover, Mitsubishi, Opel, Peugeot, Toyota a Vauxhall. 

Vodné čerpadlo febi

Porucha vodného čerpadla pri motoroch 2.0 HDi a 2.2 HDi 

Rozsvieti sa kontrolka teploty chladiacej kvapaliny motora a kontrolka motora. V riadiacej jednotke je uložený chybový kód „P0115 nesprávna teplota chladiacej kvapaliny“. 

Prečo dochádza k poruche vodného čerpadla? 

Vodné čerpadlo inštalované z výroby používa plastové lopatkové koleso, ktoré sa môže oddeliť od hnacieho hriadeľa. Ak k tomu dôjde, vodné čerpadlo sa otáča bez toho, aby vytváralo potrebný prietok kvapaliny chladiacim systémom motora. 

Ako vymeniť vodné čerpadlo? 

  • Uistite sa, že kvapalina v systéme vychladla, a potom zložte veko plniaceho otvoru chladiacej kvapaliny. 
  • Odstráňte horné prívodné potrubie z expanznej nádobky a umiestnite ho nad vhodnú nádobu. 
  • Naštartujte motor a nechajte ho bežať na voľnobeh. Z potrubia by mal vytekať pramienok chladiacej kvapaliny. So zvyšujúcimi sa otáčkami motora by sa mal prúd zväčšovať. Slabý prúd chladiacej kvapaliny môže znamenať, že sa lopatkové koleso vodného čerpadla netočí. 
  • Zložte pomocný drážkovaný remeň a rozvodový remeň. 
  • Vymeňte chybné vodné čerpadlo za nové (označenie febi 39304), ktoré má prepracovanú konštrukciu s kovovým lopatkovým kolesom. Tým sa eliminuje riziko možných chýb pri vodnom čerpadle vybavenom plastovým kolesom. Spoločnosť febi odporúča, aby bola s novou vodnou pumpou použitá tiež nová rozvodová sada a drážkovaný remeň príslušenstva. Tým bude zaistená náležitá spoľahlivosť motora. 
  • Doplňte chladiaci systém čerstvou chladiacou kvapalinou a potom systém vákuovo odvzdušnite, aby ste odstránili všetok vzduch. Spusťte motor, aby ste skontrolovali, či chladiaci systém funguje správne, a znovu skontrolujte prívod chladiacej kvapaliny do expanznej nádoby. 
  • Vymažte chybové kódy uložené v riadiacej jednotke motora. 

Spoľahnite sa na náhradné diely febi v kvalite zodpovedajúcej OE. Kompletný sortiment dielov spoločnosti bilstein group a viac technických informácií nájdete v online katalógu na adrese: partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka febi je súčasťou skupiny bilstein, ktorá zastrešuje ďalšie silné značky SWAG a Blue Print. Viac informácií je k dispozícii na adrese: www.bilsteingroup.com.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!