Jak správně namontovat nový klima kompresor

27 mája 2024, 14:46

Venkovní teploty pomalu narůstají, klimatizace v autech začíná běžet na plné obrátky, a tak mnohý motorista zjistí, že s ní není něco v pořádku. Častou příčinou jejího selhání je porucha kompresoru. Jak správně postupovat při jeho výměně poradí firma Nissens.

POZOR! Každý, kdo provádí údržbu nebo opravu A/C zařízení musí mít řádné povolení a musí dodržovat všechna bezpečnostní opatření a omezení týkající se klimatizačního systému.

klima kompresor Nissens

Při montáži nového kompresoru doporučuje firma Nissens postupovat podle následujících pokynů:

 • Demontáž starých dílů a odstraňování problémů

  Vymontujte nefunkční kompresor a pokuste se zjistit příčinu závady. Mějte na paměti prosím, že ve většině případů je selhání klimatizačního systému způsobenou jinou částí než je samotný kompresor. Před montáží nového kompresoru musí být vadné části a příčiny poruchy identifikovány a opraveny.

kompresor klimatizace

Při demontáži hadice připojené do kompresoru, prosím zajistěte ochranu připojení, aby se zabránilo nalepení nečistot na připojení během montáže kompresoru.

utěsňovací zátka klimatizace

 • Systém proplachu

  Systém se musí propláchnout chladivem R134a/R1234YF nebo jiným přípravkem určeným k pročištění (A). Nissens důrazně doporučuje používat speciální proplachovací roztok, především pro vyšší účinnost a chemické složení (B). Po propláchnutí se ujistěte, že žádné chladivo nebo proplachovací roztok nezůstal v systému a v případě potřeby vysušte okruh pomocí dusíku (C). Nedoporučujeme používat již jednou použité chladivo, protože je s největší pravděpodobností znečištěno původním kompresorem.

Proplach klimatizace

 • Kondenzátor

  Pokud vyměněný kompresor zanechal v klimatizačním systému nečistoty (A), úlomky nebo jakékoliv částice (B), pak kondenzátor, který má má paralelní nebo multi průtok, musí být vyměněn (C). Důkladné čištění / proplach tohoto typu kondenzátoru není možné. Pokud znečištěný kondenzátor není vyměněn (D), pak může dojít k poruše nového kompresoru.

  Další typy kondenzátorů: Ujistěte se, že stav kondenzátoru poskytuje dostatečný výkon pro udržení správné teploty v systému. Nevyhovující kondenzátor (E) může způsobit přehřátí kompresoru.

Výměna kondenzátoru

 • Výměna ostatních dílů

  Pak dokončíme montáž výměnou ostatních náhradních dílů (vysoušeče (A), expanzního ventilu (B) nebo připojení hadice (C)).

součásti klimatizace

 • Mazání kompresoru

  Zkontrolujte, zda hladina oleje je podle návodu výrobce vozidla. Pokud je nezbytné doplnit další olej, ujistěte se, že je použít olej stejného viskozity podle instrukcí výrobce vozidla (A).

  Po kontrole nebo naplnění olejem otočte 10krát spojkou na kompresoru pro distribuci oleje uvnitř (B).

kompresor klimatizace

 • Odstranění nečistot

  Při montáži kompresoru neodstraňujte bezpečnostní uzávěry z ústí hadic dokud nejsou připojeny, aby se zabránilo vniknutí nečistot do systému během montáže kompresoru.

 • O-kroužky a těsnění

  Nové O-kroužky nebo těsnění (A) musí být vyměněny na všechny demontované připojení.

  Po montáži kompresoru musí být spoje trubek připojeny pomocí nového těsnění a O-kroužků.

O-kroužky a těsnění klimatizace

 • Naplnění systému

  Naplňte nebo doplňte do chladícího okruhu předepsané množství chladiva podle pokynů. Používejte pouze chladivo předepsané výrobcem automobilu (A/B)!

chladivo klimatizace

 • Drážkovaný řemen

Zkontrolujte napnutí řemenu (A) a ujistěte se, že řemen je po montáži na správném místě.

Zkontrolujte řemen příslušenství (B) a vyměňte ho pokud má jakékoliv známky roztržení nebo sníženou pevnost. Vadný řemen může způsobit vážná poškození kompresoru, jakož i motoru.

Zkontrolujte stav řemenice alternátoru (C).

kontrola drážkovaného řemene

 • Závěrečná kontrola

  Po montáži kompresoru může být vyžadováno vynulovat indikaci poruchy v centrální řídicí jednotce, jinak by kompresor neobdržel správný signál z centrální řídící jednotky a nebude možné ho spustit .

  Před vyjetím nechte vozidlo běžet na volnoběh několik minut.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!