Odvzdušnenie hydraulického systému s centrálnym vypínacím ložiskom

, 5 mája 2016, 13:08

Čo robiť, ak nie je možné dobre odvzdušniť hydraulický systém s centrálnym vypínacím spojkovým ložiskom?

Problém: Hydraulický systém s centrálnym vypínacím ložiskom nemožno pomocou prístroja na odvzdušňovanie bŕzd kompletne odvzdušniť.

Riešenie: Hydraulický systém s centrálnym vypínacím ložiskom odvzdušniť „manuálne“.

Pozor!
Pri voľbe hydraulickej kvapaliny je bezpodmienečne nutné dodržať špecifikácie výrobcu vozidla. Pri použití nesprávnej hydraulickej kvapaliny budú v systéme poškodené tesnenia. Pri systémoch kombinovaných so systémom bŕzd môžu vznikať poruchy brzdovej sústavy. Nebezpečie nehody!

Manuálne odvzdušnenie:

Dôležité! Počas manuálneho odvzdušňovania nesmie byť pripojené a zapnuté zariadenie na odvzdušňovanie bŕzd. Pri zošliapnutí spojkového pedála súčasne s pripojeným zariadením na odvzdušňovanie bŕzd môže dôjsť k „pretlačeniu“ centrálneho vypínacieho ložiska. „Pretlačené“ centrálne vypínacie ložisko je ďalej nefunkčné a musí byť vymenené!

Cyklus manuálneho odvzdušnenia:
1. Zošliapnite spojkový pedál
2. Otvorte odvzdušňovací ventil
3. Spojkový pedál držte stále zošliapnutý – nepúšťať!
4. Uzatvorte odvzdušňovací ventil
5. Pomaly uvoľnite spojkový pedál

Cyklus odvzdušnenia treba 20 – 25krát opakovať, aby bolo zaručené úplné odvzdušnenie. Medzi cyklami treba dopĺňať stav kvapaliny v zásobnej nádržke. Stav kvapaliny v nádržke sa pri odvzdušňovaní nesmie dostať pod značku minimálnej hladiny!
Problémy s odvzdušnením vznikajú prevažne pri centrálnych vypínacích systémoch s odvzdušnením v hydraulickom vedení. LuK-AS odporúča tieto systémy odvzdušňovať iba manuálne.

Hydraulické oleje sa nesmú dostať do zeme. Oleje treba ekologicky likvidovať na príslušných miestach určených na zber špeciálneho odpadu. Treba dbať na regionálne predpisy a zákony týkajúce sa nakladania s použitými olejmi!

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!