Seriál technických informací: Kódování řídicích jednotek v koncernu VW

20 júna 2016, 17:40

Auto Kelly přináší další díl svého diagnostického seriálu, který vyšel v e-Info. Tentokrát se bude věnovat řídicím jednotkám z hlediska kódování.

Ve třetím díle diagnostického seriálu se budeme věnovat řídicím jednotkám z  hlediska kódování. Pro jednoduché vysvětlení: „KÓDOVÁNÍ“ znamená nastavení/změnu určitých parametrů pro některé z funkcí řídicích jednotek a měnění konfigurace výbavy automobilu. Například nastavení parametrů tažného zařízení, tempomatu, světel (přisvícení do zatáček „corner light“, comming home, …), aktivace denního svícení, nastavení gateway. SuperVAG pak nabízí také jedinečnou funkci klonování řídicích jednotek.

Abychom si mohli představit, kde se takové kódování ukládá v  řídicí jednotce, projdeme si nejprve základní stavební prvky řídicí jednotky. Na následujícím obrázku je možné vidět základní konstrukci řídicí jednotky motoru. Tato koncepce je dodržena u všech řídicích jednotek, jako je elektronika centrálního rozvodu, přístrojový panel a  podobně. Je však nutné předpokládat, že pro každou jednotku je použit konkrétní typ součástek.

Jako první je označen procesor. Ten vykonává program uložený v paměti Flash EEPROM. Druhá pozice se nazývá sériová paměť EEPROM. Tato paměť je důležitá právě z hlediska kódování. Tuto paměť si můžeme představit jako zápisník, který obsahuje nastavení konkrétní jednotky. Například zda je vozidlo vybaveno automatickou či manuální převodovkou. Třetí část se nazývá Flash EEPROM. Tuto část si je možné představit jako samotné DVD, které se nemění. Obsahuje samotný program pro vykonávání správně funkce řídicí jednotky.

Kódování řídicích jednotek

Kódováním z pohledu řídicí jednotky rozumíme data (hodnoty) uložené v řídicí jednotce, která ovlivňují její chování za běžného provozu. Je tím docíleno opakovaného použití stejné řídicí jednotky (fyzicky, ve výrobě) pro různé typy a výbavy vozidel. Kódování je z pohledu diagnostiky základní diagnostická funkce, podobně jako přizpůsobení nebo základní nastavení. Během této funkce je možné číst a opětovně zapisovat údaje do řídicí jednotky. Tato data je pro zobrazení a zadávání nutné přepočítat (kódovat) do čitelné podoby. Úkolem diagnostiky je tak načíst data z  řídicí jednotky, doplnit význam dat pro zobrazení, po změně data opět zakódovat a zapsat do řídicí jednotky. Pro doplnění významu dat má program SuperVAG kódovací tabulku podle identifikace řídicí jednotky. V koncernu VW je možné se setkat se dvěma způsoby kódování dat:
• krátké kódování (hodnota kódování je převedena do jednoho čísla) – používané na starších řídicích jednotkách (Škoda Octavia II)
• dlouhé kódování (obsahuje řadu až 30 čísel a každá pozice může být dále jinak kódována) – dnes výhradně používané

Roncali – jednoduché řešení pro výměnu řídicích jednotek

V praxi se často stává, že se řídicí jednotka vymontuje z  vozidla a  není známa původní hodnota kódování. Může ovšem nastat situace, kdy se mění jednotka v rámci opravy vozidla. Pomocí technologie SuperVAG Roncali je možné u některých řídicích jednotek vyčíst data nastavení a  snadno je přenést do jiné řídicí jednotky. Čtení a zápis probíhá přes konektor řídicí jednotky. V rámci načtení celého obsahu EEPROM se přenese celá hodnota kódování. Z uživatelského pohledu je to nejpříjemnější cesta, kdy se nemusí manuálně otevírat řídicí jednotka. Na následujícím odkazu můžete vidět technologii, která je využívána při servisu moderních vozidel:

https://www.youtube.com/watch?v=51Cargn0ELs

Samotné kódování umožňuje měnit konfiguraci výbavy u dnešních automobilů. Mezi hlavní požadavky zákazníků patří aktivace, popřípadě deaktivace určitých komponent. Nejčastěji se jedná zejména o výbavu, která umožňuje rozšířit právě zmiňované vlastnosti konkrétní elektronické řídicí jednotky. Pomocí diagnostického nástroje SuperVAG je možné načíst, uložit, změnit a komfortně zapsat kódování do řídicí jednotky a výsledkem je požadovaná změna. Jako nejčastější případ se nabízí aktivace tempomatu. Následně pak aktivace tažného zařízení či aktivace denního svícení.

Jak na to… čtení, uložení a změna dat

Pomocí diagnostického nástroje SuperVAG s licencí Comfort VW je možné načíst aktuální kódování v konkrétní jednotce. To lze provést pomocí ikony Kódování řídicí jednotky v horní liště programu. Diagnostika SuperVAG nabízí dvě možnosti zobrazení dat pro vlastní kódování. První způsob je ten, že se zobrazí komfortní menu, kde je možné ručním výběrem aktivovat nebo deaktivovat jednotlivé komponenty či funkce dle přání zákazníka. Následující obrázek prezentuje komfortní kódování řídicí jednotky Elektronika centrálního rozvodu na automobilu Škoda Octavia II.

Pomocí jednoduché aktivace či deaktivace komponentů je možné měnit vlastnosti řídicí jednotky za podmínky, že je výbava vozidla korektně domontována a  správně aktivována v  ostatních jednotkách palubní diagnostiky. Druhý způsob zobrazení se nabízí pro ty, kteří mají přehled v kódování řídicích jednotek, a raději pracují s daty tak, jak je diagnostika zobrazuje, tj. v  hexadecimálním tvaru. Tento způsob se využívá zejména pro kontrolu zápisu dat po aktivaci nějakého komponentu. Pokud se aktivuje například denní svícení pomocí komfortního ovládání, tak zpětně je možné zkontrolovat zápis dat v  hexadecimálním tvaru. To se provede pomocí ikonky Zobrazení.


Následující obrázek zobrazuje editor (kalkulátor), pomocí kterého je možné se pohybovat po různých pozicích kódovacích dat.


Zde je možné editovat jednotlivé pozice tak, aby bylo dosaženo správné funkce komponent, které byly do soustavy řídicích jednotek přidány. Základním tvarem dat je hexadecimální zobrazení.

Uložení dat je možné provést také jako zálohu, kdy zákazník přijel s vozidlem do servisu. Tuto funkci využívá většina servisů pro to, aby bylo možné identifikovat závadu, pokud došlo ke změně kódování ještě před jejich zásahem. Pomocí tlačítka Ulož data je možné vybrat cestu pro soubor, který se následně uloží, a  je možné jej zpětně načíst pomocí tlačítka Načti data. Ze zálohy je tak možné obnovit původní kódovací data.


Zapomněli jste na uložení kódování a nyní nevíte, jaká data byla v jednotce uložena? Tuto problematiku jsme vyřešili automatickým ukládáním. V  rámci každého načtení kódování dojde k  automatickému uložení datového souboru do Vašeho počítače. Pokud dojde ke změně kódovacích dat a i obsluha diagnostiky si není jistá jejich správností, nebo dojde k nějakým pochybnostem před zápisem, tak je možné komfortně pomocí tlačítka Obnov původní vrátit kódování zpět do stavu prvního načtení kódování.


Finálním krokem je zápis dat pomocí tlačítka Zapiš změny. Řídicí jednotka si zkontroluje, zda jsou data korektní a změnu zápisu nahlásí v dialogovém okně programu SuperVAG.


Zapnutí denního svícení

Vezměme si vozidlo, které není vybaveno z výroby denním svícením. Zákazník bude chtít denní svícení namontovat a následně diagnosticky aktivovat. Abychom mohli tuto vlastnost změnit diagnosticky, musíme nejprve vědět, jak ji vlastní řídicí jednotka sama zobrazuje. Na obrázku je možné vidět kódování elektroniky centrálního rozvodu u vozidla Octavia II.


Jde o tzv. dlouhé kódování, které se skládá v tomto případě z 30 bytů, pomocí kterých je možné měnit vlastnosti řídicí jednotky. Následující obrázek ukazuje, jak takové kódování vypadá. Aby se naši zákazníci nemuseli složitě orientovat v dlouhém kódování, tak je v programu SuperVAG zpracováno komfortně zobrazené kódování. Například aktivaci denního svícení je možné provést pouhým výběrem položky.


Na zákaznické lince se často objevovaly dotazy na deaktivaci, popřípadě aktivaci denního svícení na užitkových vozidlech VW CRAFTER. Někteří zákazníci chtějí toto denní svícení vypnout z hlediska zahraničních cest, kde platí jiná pravidla pro osvětlení vozidel. Jelikož se jedná o změnu kódování v řídicí jednotce přístrojového panelu, programátoři sestavili postup a následně i aplikační list, pomocí kterého je možné denní svícení aktivovat či deaktivovat.


Abychom vycházeli zákazníkům co nejvíce vstříc, tak jsme aktivaci či deaktivaci denního svícení provedli komfortně. Na následujícím obrázku je možné vidět aktivní denní svícení. Jednoduchou deaktivací zatrhávátka je možné denní svícení komfortně vypnout. Silnou stránkou našeho vývoje je péče o  zákazníka a  následně tzv. ušití komfortní funkce na míru. Z požadavků zákazníků pak vznikají komfortní funkce, jako je například aktivace či deaktivace denního svícení na VW CRAFTER. Po navázání komunikace s  přístrojovým panelem je možné zvolit záložku komfortní funkce a zde vybrat z následujících funkcí. Obsluha se nemusí o nic starat, pouze vybere požadovanou funkci a program ji korektně vykoná.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!