Hlavním příčinám závad vodních čerpadel lze předejít

5 júla 2016, 10:03

Analýza kontrolních dat společnosti Gates identifikovala nejběžnější příčiny předčasné závady vodních čerpadel u osobních vozidel v evropských zemích.

Gates, jeden z největších světových výrobců řemenů a napínačů,  a vedoucí firma v oblasti návrhu a dodávek hnacích systémů montovaných jako originální vybavení, tvrdí, že nejčastějšími opakovanými problémy jsou chyby mechaniků: 
– Běh na sucho/testování volného otáčení kompletů  vodních čerpadel před instalací
– Použití nevhodných těsnění nebo těsnicí hmoty
– Nekompatibilní/znečištěná chladicí kapalina
– Instalace opotřebovaných/vadných dílů 

Ačkoli se jedná o hlavní příčiny, nejsou seřazeny v pořadí důležitosti,“ říká Pawel Siejka, Senior Sales Manager. „Opakovaně  se denně objevují na některém z našich evropských trhů. Sdělení je takové, že všem je možné předejít prostřednictvím školení, přístupu ke kvalitním technickým informacím, následnými správnými postupy  a použitím vhodných nástrojů.“ 

Pochopení, co způsobuje závady vodních čerpadel, je klíčem  k prodloužení provozní životnosti hnacího systému a jeho jednotlivých dílů, a právě z toho důvodu shromažďuje společnost Gates tolik kontrolních dat: 

Je důležité pochopit, že průměrné vodní čerpadlo přečerpá během čtyřletého (100.000 km/60.000 mil) pracovního cyklu přibližně 1,7 milionu litrů chladicí kapaliny. Rutinní výměna vodního čerpadla bez zjištění příčiny závady může odsoudit nové náhradní čerpadlo k ještě kratší životnosti,“ dodává Pawel Siejka. 

Méně oprav, větší efektivita dílny a zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků musí být cílem každého vedoucího autoservisu, takže přístup ke spolehlivým technickým informacím je zcela zásadní. 

GatesTechZone (www.GatesTechZone.com) je důležitým zdrojem informací pro každého specialistu na hnací systémy. Obsahuje podporu produktů, technické tipy, podrobné informace o nástrojích, instalační a diagnostické postupy a také přístup k online katalogu produktů Gates. Také definuje nejčastější příčiny závad a vysvětluje, jak jim lze předejít.

Běh na sucho/testování vodního čerpadla 
Kromě toho, že udržuje chladný motor, hraje chladicí kapalina důležitou roli také při zachování účinné těsnosti uvnitř vodního čerpadla. Trvalé mazání interních těsnění je zcela zásadní.

Nikdy neprovádějte běh na sucho/testování volného otáčení kompletu vodního čerpadla před instalací – ani na několik sekund. Běh na sucho může trvale poškodit interní těsnění a způsobit netěsnost.  Po doplnění chladicí kapaliny do systému otočte několikrát hnací řemenicí rukou. Malé množství chladicí kapaliny tak namaže mechanické těsnění před nastartování motoru.

Poznámka: Chcete-li vyzkoušet volné otáčení kompletu vodního čerpadla před instalací, naplňte úplně nádržku chladicí kapalinou  a ponořte vodní čerpadlo. Nyní lze vyzkoušet volné otáčení bez obav z narušení těsnosti vodního čerpadla! 

Použití nevhodných těsnění 
Stará těsnění je potřeba vyměnit. Pokud je vodní čerpadlo vybaveno těsněním, nikdy nepoužívejte těsnicí hmotu, protože by mohlo dojít  k závadě komponenty.

Těsnicí hmotu používejte pouze tehdy, když to specifikuje výrobce. Nevhodné použití může způsobit potíže s usazením vodního čerpadla nebo porušit těsnění. Pokud je doporučeno použití těsnicí hmoty, naneste ji rovnoměrně jako lem podél okraje a kolem průchodů, kudy protéká chladicí kapalina (instalačních otvorů), na straně oběžného kola čerpadla. Přílišné množství těsnicí hmoty naruší instalaci, protože hmota se drolí a znečistí chladicí kapalinu. 

Poznámka: Různé těsnicí hmoty se různě rychle vysušují. Vždy dodržujte návod k použití od výrobce těsnicí hmoty i od výrobce vodního čerpadla.

Nevhodná/znečištěná chladicí kapalina 
Použití neurčené nebo znečištěné chladicí kapaliny povede k předčasné závadě vodního čerpadla. Neurčená či nekompatibilní chladicí kapalina, nebo směs různých chladicích kapalin, bude mít  za následek nedostatečnou ochranu proti korozi. Ke kontaminaci dochází obvykle v systémech, jejichž údržba není prováděna správně. Obrušující částice cirkulují v systému, škrábou a poškozují těsnění  a vnitřní povrchy, ničí jednotlivé komponenty a vytváří dráhy, které vedou ke vzniku netěsností.  

Před instalací nového vodního čerpadla vypusťte a propláchněte celý chladicí systém pomocí vhodného vybavení.

Poznámka: Moderní chladicí systémy jsou komplexní, obsahují řadu různých materiálů a spoléhají na specifické složení chladicí kapaliny, které chrání proti korozi. To je hlavní důvod nárůstu zvýšení počtu chladicích kapalin schválených výrobci. Vždy použijte doporučenou specifikaci.

Instalace opotřebovaných/vadných dílů 
Opotřebovaný řemen použitý s novým vodním čerpadlem nebo  nový řemen použitý se starým vodním čerpadlem je přímá cesta  k předčasné závadě hnacího systému. Společnost Gates doporučuje provádět generální opravu celého hnacího systému – vyměnit řemen a napínače společně s vodním čerpadlem – pomocí sady obsahující všechny díly. Tím se minimalizuje riziko závady hnacího systému  a optimalizuje se životnost jednotlivých komponent.

Poznámka: Dodržujte doporučený postup instalace vodního čerpadla a doporučení výrobce sady ohledně napnutí řemenu a nastavení momentu.

A něco na závěr 
Průsak odtokovým otvorem nově instalovaného vodního čerpadla je během počáteční doby záběhu běžný. Není žádný důvod k obavám. Jakmile se mechanické těsnění samo usadí, průsak ustane. Přetrvávající průsak nebo velká stopa po chladicí kapalině okolo odtokového otvoru není normální a je indikací bezprostředně hrozící závady vodního čerpadla.

Provedením generální opravy hnacího systému a dodržením montážních pokynů výrobce při každém servisním zásahu mohou mechanici zajistit dalších 100.000 km/60.000 mil spolehlivosti hnacího systému.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!