Technický problém: Chvění brzd

25 júla 2016, 18:56

Společně s firmou Federal Mogul Vám přinášíme několik postřehů a rad, co můžete dělat, pokud brzdy vibrují.

Chvění brzd představuje vibrace pociťované prostřednictvím volantu a zavěšení, když je při jisté rychlosti sešlápnut brzdový pedál. Může se projevit od téměř nezjistitelných vibrací až po prudké a silné chvění, které se projevuje dvěma způsoby:
• pulsace brzdového pedálu – téměř tak intenzivní, jako vjem aktivovaného systému ABS,
• nebo boční rázy ve volantu.

Jaké jsou tedy příčiny chvění brzd a jak je lze odstranit?
PŘÍČINA 1: HÁZENÍ NÁBOJE A/NEBO BRZDOVÉHO KOTOUČE
Chvění brzd může mít počátek v nesprávné montáži brzdových kotoučů a tedy narušení souososti s nábojem nebo brzdovým třmenem. Obrázek níže ukazuje porušení souososti brzdového kotouče s osou náboje.

Zkontrolujte, zda není koroze nebo nečistoty na povrchu náboje
PROČ? Koroze nebo nečistoty na povrchu náboje způsobují narušení kontaktu kotouče s nábojem.
ŘEŠENÍ: Demontujte kotouč a opatrně očistěte povrchy na náboji kola a kotouči, odstraňte korozi a další nečistoty.

Zkontrolujte, zda nedošlo k deformaci styčného povrchu nadměrným dotažením
PROČ? Použitím nadměrného dotahovacího momentu pro polohovací šrouby vede k vibracím vznikajícím již od prvního okamžiku používání brzd.
ŘEŠENÍ: Vyměňte kotouče a vyhněte se nadměrnému dotahovacímu momentu. Polohovací šrouby jsou určeny pouze k nastavení správné polohy kotoučů.

Zkontrolujte deformaci samotného náboje
PROČ? I když se jedná o vzácné případy, je možné, aby se náboje deformovaly. Přišroubování kotouče k deformovanému náboji povede vždy k vibracím brzd. Totéž nastane, pokud před montáží kotouče neodstraníte z povrchu náboje korozi.
ŘEŠENÍ: Po namontování kotouče vždy zkontrolujte jeho házivost pomocí hodinkového úchylkoměru. Pokud je házivost mimo stanovenou toleranci, namontujte kotouč do alternativní polohy (tj. otočený o 90°), dokud nebude házivost v hodnotách tolerance. Pokud je házivost mimo toleranci i nadále, vyžaduje to opravu náboje a jeho uložení.

Zkontrolujte, zda byly lité disky namontovány správně
PROČ? Běžnou příčinou házení kotouče je nesprávná montáž litých disků typu „jedna velikost pro všechny“. Protože stejné kolo se používá pro několik typů a velikostí nábojů, mechanici nasazují na vodicí nákružky kol vhodné distanční vložky. V některých případech je distanční vložka ztracena nebo poškozena, takže nelze kolo na náboji správně vystředit.
ŘEŠENÍ: Pro vyloučení této příčiny házení přiložte při montáži kola na zadní stranu kotouče hodinkový úchylkoměr nebo jiné měřidlo házivosti a změřte hodnotu házení. Měřidlo bude správně indikovat házení pouze po namontování a dotažení kola. Obvykle je nutné kolo vyměnit – buď jedno kolo, když bylo nesprávně vyrobeno a způsobuje problém, nebo všechny, pokud problém přetrvává.

PŘÍČINA 2: SILNÉ PŘEHŘÍVÁNÍ A TVAROVÁ DEFORMACE KOTOUČE
Závažné zvýšení teploty může způsobit tvarovou deformaci kotouče. Tato deformace obvykle nastává v různých místech kotouče, spíše než rovnoměrně po celém jeho povrchu. Tato „horká místa“ vytvářejí zvlnění povrchu kotouče, což způsobuje přerušovaný kontakt mezi destičkou a kotoučem. To způsobuje chvění.

Zkontrolujte stopy nesprávného použití brzd (přehřátí)
PROČ? Špatné použití brzd je nejběžnější příčinou přehřívání. Kotouče jsou zkonstruovány tak, aby se mezi jednotlivými sešlápnutími brzdového pedálu rychle ochladily. Když jsou však brzdy používány intenzivně a rychle po sobě – například při jízdě v horském terénu – kotouče nemají dost času na disipaci tepla a může tak dojít k jejich přehřátí.
ŘEŠENÍ: Modrá místa na povrchu kotouče jsou jasnou indikací přehřátí. Kotouče, která mají evidentně modrá místa a/ nebo tmavá místa v některých oblastech nelze opravit. Je nutné je VŽDY vyměnit společně s brzdovými destičkami.

Zkontrolujte kvalitu brzdových destiček
PROČ? Brzdové destičky nedostatečné kvality se velmi snadno přehřejí, obzvláště během intenzivního brzdění. Nadměrné teplo z brzdových destiček může způsobit přehřívání kotoučů, což vede k jejich tvarové deformaci.
ŘEŠENÍ: I zde vyhledejte modrá místa na povrchu kotouče. Když žádné nenaleznete, informujte řidiče o riziku destiček nedostatečné kvality. VŽDY vyměňte brzdové destičky a kotouče, když na kotoučích naleznete modrá místa.

PŘÍČINA 3: KOLÍSÁNÍ TLOUŠŤKY KOTOUČE (DTV)
DTV představuje odchylku tloušťky kotouče měřenou na jeho povrchu. Pro efektivní brzdění by měl mít kotouč všude stejnou tloušťku. Avšak DTV signalizuje nerovnoměrnost tloušťky třecího povrchu kotouče. Když brzdíte vozidlo s DTV na jednom nebo několika kolech, brzdová destička ztrácí a opět získává kontakt s otáčejícím se brzdovým kotoučem. A přesně tento jev způsobuje chvění brzd.

Dotažte se řidiče, zda byly brzdy řádně zaběhlé
PROČ? Chcete-li, aby brzdy dosahovaly nejvyššího výkonu, je důležité dodržovat postupy pro správné zaběhnutí brzd po každé výměně brzdových destiček. Sešlápnutím brzdového pedálu pouze mírným tlakem během několika prvních použití brzd se na povrch brzdového kotouče přenese rovnoměrná vrstva třecího materiálu. Zarovnáním obou povrchů tímto způsobem zvýší bezpečnost a zabrání chvění souvisejícímu s DTV.
ŘEŠENÍ: Prevence je lepší než náprava. Při každém namontování nových brzdových destiček jasně informujte řidiče o doporučeném postupu vytvarování brzd, což znamená, že by se měl během prvních 200 km jízdy vyhnout prudkému brzdění. Pokud nesprávné vytvarování způsobí DTV, které však dosud není příliš výrazné, může postačovat opakované zaběhnutí brzd. Pokud to nevede k opětovnému vyrovnání povrchů brzd, jediným řešením je vyměnit brzdové destičky i kotouče.

Kontrola zadření brzdového třmenu
PROČ? Zadřený píst brzdového třmenu nebo zadřený posuvný čep plovoucího brzdového třmenu povede k nerovnoměrnému působení sil na každou stranu brzdového kotouče a vytvoření nerovnoměrného opotřebování desek a kotouče – nebo DTV.
ŘEŠENÍ: Tento problém je obvykle způsoben korozí nebo nečistotami. Proto zajistěte opravu a následně správnou údržbu zadřeného brzdového třmenu, zabraňte tak opakování problémů a vyměňte brzdové destičky i kotouče.

Zkontrolujte povrch kotouče, zda není znečištěný nebo zkorodovaný
PROČ? Během brzdění se část třecího materiálu brzdové destičky přenese na kotouč. Avšak obzvláště u brzdových destiček nízké kvality může nános třecího materiálu z destiček nerovnoměrně ulpět na kotouči a změnit jeho tloušťku a rovnoběžnost.
ŘEŠENÍ: Pokud se vyskytuje pouze minimální DTV, může postačovat odstranění nánosů použití kartáče nebo brusného papíru. Nezapomeňte provést jízdní test brzd. Pokud kartáčování nebo broušení nevede k opětovnému vyrovnání povrchů brzd, jediným řešením je vyměnit brzdové destičky i kotouče.

Zkontrolujte kotouče, zda nevykazují otisky destiček
PROČ? Podržení sešlápnuté brzdy v okamžiku, kdy jsou brzdy přehřáté, může způsobit otisk nebo ulpění třecího materiálu destičky na kotouči. Pak bude DTV často viditelné jako obrys brzdové destičky na povrchu kotouče.
ŘEŠENÍ: Normálně by mělo postačovat odstranění otisku destičky pomocí kartáče nebo brusného papíru.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!