IVECO rozbieha v Japonsku plány na rozvoj dopravy s pohonom na zemný plyn

25 septembra 2017, 19:53

Spoločnosť IVECO oznámila spustenie akčného plánu na podporu rozvoja trhu dopravy s pohonom na zemný plyn v Japonsku. Tento krok vychádza zo silného odhodlania značky v oblasti udržateľnosti a celosvetového úsilia na znižovanie emisií skleníkových plynov.

Prvým krokom spoločnosti  v rámci plánov je podpísanie memoranda o porozumení s dopravnou a logistickou firmou Ryobi Holdings na dodávku technológií a vozidiel na vybudovanie udržateľnej dopravnej siete

Prvým krokom spoločnosti IVECO v rámci tohto plánu je podpísanie memoranda o porozumení s dopravnou a logistickou firmou Ryobi Holdings, ktorým sa otvára diskusia o spolupráci pri dodávke nákladných vozidiel a autobusov IVECO.

Okrem dodávky samotných vozidiel poskytne spoločnosť IVECO firme Ryobi Holdings aj podvozok, technológie a technickú podporu pri montáži vyrábaných nadstavieb.

Táto prvá dohoda rozbehla hlavnú stratégiu spoločnosti IVECO, ktorá je postavená na komplexnom prístupe smerom k rozvoju celého dodávateľského reťazca v oblasti zemného plynu.

Dnešné oznámenie sa nesie v duchu júlového memoranda o spolupráci uzavretého medzi Európskou komisiou a japonským ministrom hospodárstva, obchodu a priemyslu. Memorandum sa zmieňuje o náraste dopytu po LNG a uvažuje sa v ňom o takých formách spolupráce, ktoré zahŕňajú vývoj moderných technológií, ktoré by umožnili používať pohonné ústrojenstvá na LNG v cestnej a námornej doprave.

Spoločnosť IVECO očakávala niekoľko odporúčaní, ktoré urobili krajiny G20 v akčnom pláne na rok 2016 na zlepšenie prístupu k energiám v Ázii a Tichomorí. V oznámení Európskej komisie s názvom „Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu“ sa uvádza významná úloha zemného plynu pri prechode na budúce energie s nízkymi emisiami skleníkových plynov, pričom zemný plyn je považovaný za najudržateľnejšie a okamžite dostupné riešenie.

Spoločnosť IVECO už dlhé roky vynakladá úsilie v oblasti udržateľnosti a už v ranom štádiu si uvedomovala, že zemný plyn je vyspelé, primerané a cenovo dostupné riešenie – od nádrže po kolesá a v prípade bioplynu aj od zdroja po kolesá.

Technológie spoločnosti IVECO v oblasti pohonu na zemný plynu vďaka tomu dnes predstavujú reálne, praktické a okamžite dostupné riešenie na prepravu osôb aj tovarov.

IVECO je v súčasnosti absolútnou trhovou aj technologickou jednotkou v oblasti úžitkových vozidiel s pohonom na zemný plyn a jediným výrobcom, ktorý ponúka kompletný rad modelov s pohonom na udržateľné palivo – od ľahkých úžitkových vozidiel až po ťažké diaľkové nákladné vozidlá a autobusy s viac ako 22.000 predanými vozidlami.

Za dnešnou špičkovou ponukou stojí bleskurýchle napredovanie značky IVECO v oblasti vývoja autobusov s alternatívnym hnacím ústrojenstvom. Nízkopodlažný mestský autobus Urbanway CNG stanovuje vysoké štandardy v oblasti komfortu, kapacity a celkových nákladov na vlastníctvo a predstavuje skutočne udržateľné riešenie pre verejné dopravné siete. Crealis CNG si získal uznanie vďaka tomu, že poskytuje najlepšiu prepravu pre obce a je ideálny pre systémy s metropolitnými autobusmi.

Vďaka dlhoročnej histórii vývoja technológií pohonu na zemný plyn a širokej ponuke vozidiel s pohonom na zemný plyn má spoločnosť IVECO vynikajúce postavenie na to, aby mohla byť kľúčovým hráčom na japonskom trhu dopravy s pohonom na zemný plyn a ideálnym partner pre domácich dopravcov.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!