Správna výmena spojky v nákladnom vozidle

1 augusta 2018, 9:04

Štandardný postup pre každú dielňu – overte si, či dobre poznáte každý krok.

Především používejte vhodné nářadí. Patří mezi ně:

 1. montážní páka
 2. momentový klíč
 3. kloubový nástrčný klíč k odmontování krytu přítlačného kotouče
 4. středicí trn lamely spojky
 5. montážní kolíky
 6. přípravek k otáčení klikového hřídele
 7. pružinový přípravek k uvolnění přídržného kroužku axiálního ložiska
 8. plochý klíč pro přípravek k uvolnění vodícího ložiska
 9. přípravek k uvolnění vodícího ložiska

V balení spojkové sady pro nákladní vozidla Valeo najdete:

 1. Přítlačný talíř
 2. Lamela spojky
 3. Axiální ložisko mechanického systému ovládání spojky
 4. Montážní návod

Demontáž

Před demontáží převodovky je nutné odpojit axiální ložisko a uvolnit vidlice spojkové páčky. Nejdříve pomocí přípravku k otáčení klikového hřídele (originálního od výrobce vozidla) otočte setrvačníkem. To umožní snadnější přístup ke koncům přídržného kroužku ložiska v přítlačném talíři. Vsuňte do servisního otvoru převodovky pružinový přípravek k uvolnění axiálního ložiska a zapojte jej do koncovek přídržného kroužku. Použijte montážní páku, otevřete západku a vyjměte ložisko a posuňte i s vidlicemi spojkové páčky směrem k převodovce.

Demontáž

Nyní můžete odšroubovat převodovku a vytáhnout ji, abyste získali volný přístup k spojkové soustavě. Použitím středicího trnu předejdete náhodnému pádu spojkové lamely. Nejdříve odstraňte dva šrouby upevňující přítlačný talíř a našroubujte místo nich montážní kolíky. Pak odšroubujte soustavu přítlačného talíře, přičemž jeho šrouby uvolněte ve správném pořadí podle návodu. Odmontujte kryt přítlačného talíře a lamelu. Po demontáži lamely použijte speciální vyrážeč k odmontování vodícího ložiska. Doporučujeme toto ložisko vyměnit při každé výměně spojky.

Pak zkontrolujte, zda nejsou kolem setrvačníku žádné zbytky maziva. Pokud ne, pečlivě očistěte povrch setrvačníku. Za tímto účelem použijte rozpouštědlo nebo čistič brzd a smirkový papír se zrnitostí 150.

Montáž přítlačného talíře a spojkové lamely

Pomocí vhodného přípravku namontujte vodící ložisko. Znovu namontujte středicí trn spojkové lamely, abyste zabránili jejímu pádu. Před montáží zkontrolujte, zda drážkování lamely sedí na drážkování vstupního hřídele převodovky. Je nutné chránit třecí obložení před kontaktem s mazivem. To totiž nepříznivě ovlivňuje koeficient tření a může způsobit prokluz spojky. Nasaďte znovu montážní kolíky na kryt přítlačného talíře a upevněte celou soustavu krytu. Montážní šrouby lehce dotáhněte prsty, a pak odstraňte montážní kolíky. Na jejich místo přišroubujte původní šrouby upevnění krytu přítlačného kotouče. V dalším kroku zkontrolujte vycentrování tohoto krytu vzhledem k setrvačníku a utáhněte spodní šroubky, abyste seřídili jeho polohu.

Montáž přítlačného talíře a spojkové lamely

Utáhněte montážní šrouby krytu přítlačného kotouče, přičemž je nezapomeňte nakonec utáhnout momentovým klíčem. Nikdy k této činnosti nepoužívejte pneumatický klíč, protože by se mohl poškodit závit. Hodnoty točivého momentu jsou uvedeny v návodu od výrobce, stejně jako pořadí utahování šroubů. Pak odstraňte čtyři přepravní zámky soustavy krytu přítlačného kotouče a vyndejte středící trn.

Výměna axiálního ložiska

Zkontrolujte stav vodícího pouzdra a vstupního hřídele převodovky. Před výměnou axiálního ložiska je nezbytné odmontovat vidlici ovládání spojky. Je možné, že bude nutná její výměna, což závisí na počtu ujetých kilometrů vozidla nebo případně na jejich opotřebení.

Výměna axiálního ložiska

Nyní můžete uvolnit axiální ložisko a bezpečně je vyjmout. Zkontrolujte, zda na vodicím pouzdře není mazivo, a očistěte je. Za tímto účelem použijte rozpouštědlo nebo čistič brzd a smirkový papír se zrnitostí 150. Promažte hřídel vidlic. Nasaďte nové axiální ložisko a připevněte zpátky vidlici. Utáhněte ji správným utahovacím momentem pomocí momentového klíče. Zkontrolujte, zda se vidlice pohybuje na hřídeli bez nadměrného odporu nebo drhnutí. Pokud hřídel vidlice nebo samotná vidlice vykazují opotřebení, je nutné vyměnit celou vidlici.

Opětovná montáž převodovky

Nasaďte zpátky převodovku a utáhněte montážní šrouby. Po namontování převodovky vsuňte montpáku přes servisní otvor (v některých vozidlech je přístup k ložisku možný přes hlavní spojkový válec) a zasuňte nové axiální ložisko do západky přídržného kroužku. Stiskněte dvakrát, abyste se ujistili, že došlo k správnému zapadnutí kroužku. Zkontrolujte, zda jsou koncovky přídržného kroužku správně vycentrované. Poté zavřete servisní otvor gumovou, voděodolnou zátkou, abyste zajistili spojkový kryt proti prachu a nečistotám.

Opětovná montáž převodovky

Kontrola funkčnosti

Ve vozidle s automatickou převodovkou je nezbytné provést příslušnou adaptaci pomocí speciálních diagnostických nástrojů. Doporučuje se po každé opravě provést testovací jízdu s cílem ověřit správné fungování ovládacího systému spojky, a také samotné spojky v různých provozních stavech.

Valeo dodává spojky na prvovýrobu do každého druhého nákladního vozidla v Evropě – s manuální i automatickou převodovkou. Podrobné informace o produktech Valeo jsou k dispozici v knihovně katalogů.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!