Úžitkové vozidlá prinášajú obchodné výhody – Bosch na IAA 2018

, 24 septembra 2018, 16:31

Bosch je aj naďalej na ceste k rastu: v tomto roku sa očakáva pri každodennom podnikaní v oblasti mobility navýšenie predaja o štyri percentá, čo predstavuje dvakrát rýchlejší rast než pri výrobe automobilov. Za jednou štvrtinou predaja spoločnosti Bosch stojí technológia pre úžitkové vozidlá, a to od dodávok až po štyridsaťtonové nákladné automobily.

Zvlášť veľkú rýchlosť nabralo podnikanie spoločnosti v oblasti riešenia pre nákladné automobily a terénne vozidlá, kde sa výsledky pohybujú niekde medzi siedmimi a ôsmimi percentami. Spoločnosť Bosch je aktívna na rastúcom trhu. V roku 2017 vzrástli tržby z predaja ťažkých nákladných vozidiel v Číne takmer o osem percent, v Spojených štátoch o 18 percent a v Indii o 45 percent (zdroj: VDA).

Jeho hlavnou hnacou silou je podnikanie v oblasti hnacích ústrojenstiev pre úžitkové vozidlá. Len v roku 2017 vzrástli tržby z predaja dieselových vstrekovacích systémov celosvetovo o jednu tretinu a v Číne bol tento nárast ešte rýchlejší. V nasledujúcich rokoch dôjde k stabilizácii tržieb na vysokej úrovni. Bosch má k dispozícii 2 600 inžinierov, ktorí pracujú iba na pohonoch vozidiel budúcnosti. Do konca roka bude obchodná oblasť Mobility Solutions zamestnávať viac ako 54.500 spolupracovníkov z oblasti výskumu a vývoja – čo je o 5.000 viac ako na začiatku roka.

Od spaľovacích motorov po palivové články: Bosch prináša energiu do pohonných jednotiek

Dôležitým medzníkom pre spoločnosť Bosch je zvýšiť účinnosť pohonných jednotiek pre úžitkové vozidlá a znížiť tak spotrebu paliva rovnako ako emisií CO₂ a oxidov dusíka. Aby mohol byť tento cieľ dosiahnutý, pracuje spoločnosť Bosch na ďalšom vývoji ako dieselových, tak aj alternatívnych riešení v oblasti pohonných jednotiek. V roku 2025 bude 80 až 90 percent všetkých nákladných vozidiel poháňaných naftou. Ale do roku 2030 bude jedno zo štyroch nových úžitkových vozidiel na celom svete, takmer jedno z troch v Číne, poháňané elektrickou energiou.

Spoločnosť Bosch si stanovila za cieľ dosiahnuť vedúce postavenie na medzinárodnom trhu s elektromobilitou. S tým cieľom ponúka zodpovedajúce riešenie a disponuje širokým portfóliom pre elektrifikáciu úžitkových vozidiel – napríklad 36-voltové napájacie zdroje pre elektrické nákladné bicykle, elektronickú nápravu pre dodávky a palivové články pre nákladné vozidlá s objemom 40 ton. Posledné spomínané vyvíja Bosch v spolupráci s americkou startupovou spoločnosťou Nikola Motor Company. Okrem toho firma Bosch uzavrela strategické partnerstvo s Weichai Power, čínskym výrobcom motorov pre úžitkové vozidlá, ktorého cieľom je podporiť používanie palivových článkov. Bosch však nezabezpečuje elektrický pohon len v prípade nových vozidiel: ponúka elektromobilitu aj formou dodatočného vybavenia – s elektrifikovanou nápravou, ktorú je možné integrovať do návesov. To znamená, že môžu počas brzdenia generovať elektrickú energiu a privádzať ju do agregátu prívesu. V prípade chladiarenských vozidiel môže ísť podľa prepočtov spoločnosti Bosch o úsporu až 10.000 eur ročne.

Bosch učí nákladné vozidlá riadiť

Ďalšou významnou oblasťou rastu je okrem elektrifikácie automatizácia úžitkových vozidiel. Všetko naznačuje, že v budúcom desaťročí môžeme v oboch oblastiach očakávať dvojciferný rast trhu. Bosch považuje asistenčné systémy pre vodičov za krok k automatizovanému riadeniu. Ak sú súčasťou nehody nákladné automobily, je riziko úmrtia dvakrát vyššie. Pre spoločnosť Bosch je to dostatočný dôvod na použitie asistenčných systémov pre vodičov. Prínosom je uľahčenie života vodičov nákladných vozidiel a zabezpečenie bezpečnejších ciest. Upozornenie na odbočenie, rozpoznanie mŕtveho bodu a systém prediktívneho núdzového brzdenia pomáhajú predchádzať nehodám nákladných automobilov – a Bosch ponúka okrem iného aj potrebné radarové senzory.

Automatizácia riadenia úžitkových vozidiel rieši aj ďalšie výzvy v odvetví dopravy: už dnes je v Spojených štátoch niečo okolo 50.000 autodopravcov a počas nasledujúcich desiatich rokov sa tento počet s najväčšou pravdepodobnosťou strojnásobí. Európa je na tom podobne. V reakcii na túto výzvu spoločnosť Bosch vidí veľký potenciál v automatizácii hub-to-hub: pohyb nákladných vozidiel medzi depami bez vodičov. Táto technológia má potenciál vyriešiť naraz hneď niekoľko problémov v prepravnom priemysle, zvýšiť ekonomickú efektivitu logistických firiem, objem dopravy a bezpečnosť. Platooning, čiže automatizovaná jazda zoskupenia vozidiel do tzv. jazdných čiat, je podľa spoločnosti Bosch logicky ďalším krokom v automatizácii. Ušetria sa tak nielen náklady na pracovnú silu, ale aj palivo. Znamená to však aj to, že legislatíva, technológie a infraštruktúra musia spĺňať prísnejšie požiadavky. V tejto oblasti je spoločnosť Bosch zapojená do významných výskumných projektov EÚ.

Digitálne prepojené logistické riešenia – od diaľnice až k domovým dverám

Pre Bosch predstavuje konektivita novú efektivitu pre dopravné systémy – a tým aj úľavu pre naše preťažené cesty a rovnako tak aj logistické firmy. Pokiaľ ide o logistiku budúcnosti, spoločnosť Bosch môže prispieť dvojakou technickou odbornosťou: na jednej strane širokou znalosťou oblasti úžitkových vozidiel a na druhej strane dôkladnou odbornosťou v oblasti IoT. Dnes je takmer každé nové vozidlo v Európe a v Spojených štátoch súčasťou internetu. V tejto súvislosti spoločnosť Bosch dodáva výrobcom nákladných automobilov telematické platformy, vďaka ktorým sú možné napríklad aktualizácia softvéru alebo prediktívna diagnostika, čo tiež otvára nové obchodné možnosti v oblasti prepojených služieb. Už teraz servisné strediská spoločnosti využívajú relevantné senzorové systémy na monitorovanie stavu zvlášť kritických dodávok tovaru vrátane životne dôležitých výrobkov, ako je napríklad krvná plazma – a to nepretržite. Riadiace strediská každoročne monitorujú takmer 40.000 nákladných vozidiel prepravujúcich náklady vysokej hodnoty. Bosch využíva Internet vecí tiež na automatizáciu sledovania dodávok: senzory na tovare a kontajneroch prenášajú do cloudu informácie o polohe, teplote a vibráciách.

Prvotné skúsenosti v odbore ukazujú, že tieto logistické riešenia v reálnom čase znamenajú, že dispečeri môžu znížiť mieru svojho úsilia pri vyhľadávaní a inventarizácii o viac ako polovicu. Okrem toho zvyšujú dostupnosť opakovane použiteľných kontajnerov až o 30 percent. Cieľom spoločnosti Bosch je, aby konektivita znamenala vyššiu produktivitu cestnej nákladnej dopravy a zároveň zníženie zaťaženia cestnej siete.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!