Chystá sa BUS SHOW Slovakia 2020

4 decembra 2019, 10:32

BUS SHOW – zdravá doprava je úplne prvým inovatívnym dopravným veľtrhom svojho druhu na Slovensku. Druhý ročník sa uskutoční v Nitre 11. 2. – 13. 2. 2020 na národnom výstavisku Agrokomplex. 

BUS SHOW Slovakia 2020

Prívlastok „zdravá doprava“ zdôrazňuje nielen akútnu potrebu uvádzať do prevádzky vozidlá s čisto ekologickou, bezemisnou prevádzkou, ale aj nachádzať nové, „zdravé“ a efektívne spôsoby riadenia a organizácie verejnej dopravy. V súčasnosti doprava patrí medzi aktuálne horúce celospoločenské témy, dotýkajúce sa bezprostredne každého občana v krajine.

Na veľtrhu sa predstavia najmodernejšie dopravné prostriedky určené pre verejnú hromadnú dopravu prevádzkovanú po ceste. Nemenej dôležitou súčasťou budú expozície, kde sa nachádzajú vyspelé technológie z oblastí riadenia dopravy, informačné a odbavovacie systémy. Veľtrh ponúkne možnosť vystavovať široké spektrum produktov bezprostredne súvisiace s prevádzkovaním dopravy, servisnú a opravárenskú techniku, náhradné diely a príslušenstvo, petrochemické produkty, mazivá, pneumatiky a ďalšie.

Ciele veľtrhu

Nové nadčasové dopravné systémy s vysoko efektívnou prevádzkou fungujúce v západnej Európe sú pre Slovensko inšpirujúcim vzorom a mali by sa predstaviť na veľtrhu BUS SHOW, zdravá doprava. Mesto Nitra a národné výstavisko Agrokomplex by mali byť v budúcnosti významným centrom pre konanie periodicky sa opakujúcej, významnej veľtržnej udalosti so zameraním na verejnú hromadnú dopravu. Cieľom je ukázať, akým spôsobom je možné uvádzať do praxe najnovšie trendy v mestskej, linkovej a diaľkovej doprave a aj dopravné programy v kontexte Smart City. Veľtrh BUS SHOW má za úlohu zaujať vystavovateľov z odboru a prilákať široké návštevnícke publikum z radov odbornej verejnosti.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!