IVECO ON zavádza osobné bezpečnostné hlásenia vodiča

3 decembra 2020, 12:06

Iveco rozširuje svoje portfólio digitálnych služieb IVECO ON o jedinečný súbor funkcií Safe Driving navrhnutý na zvýšenie bezpečnosti jazdy. Palubný systém meria súbor kľúčových ukazovateľov výkonu (KPI) a generuje pravidelné správy, ktoré pomáhajú vodičom osvojiť si bezpečný štýl riadenia a správcom vozového parku zaisťovať podmienky bezpečného riadenia na svojich vozidlách.

IVECO S-WAY

Funkcia Safe Driving rieši problémy pochybenia ľudského faktora, ktorý sa výraznou mierou podieľa na vzniku dopravných nehôd, a to informovaním o rizikovom správaní vodiča, čo pomôže zredukovať nebezpečenstvo možnosti vzniku nehôd, tiež znížiť počty zranení a výšku škôd na prepravovanom tovare alebo na vozidle a teda prispieť ku skvalitneniu bezpečnosti cestnej premávky. Funkcie Safe Driving, ktoré sú k dispozícii vo vozidlách IVECO S-WAY a súčasných modeloch DAILY vybavených zariadením Connectivity Box, sú ľahko dostupné prostredníctvom portálu IVECO ON.

Fabrizio Conicella, riaditeľ pre digitalizáciu komerčných a špeciálnych vozidiel v tejto súvislosti uviedol: „V rámci spoločnosti IVECO neustále hľadáme nové spôsoby podpory našich zákazníkov a skvalitnenia života vodičov na cestách. Funkcia Safe Driving rieši najdôležitejšie problémy týkajúce sa ich bezpečnosti pri plnení prepravných pracovných úloh. Rovnako ako nástroj Driving Style Evaluation určený na hodnotenie štýlu riadenia, ktorý vodičom pomáha zvýšiť efektívnosť jazdy, aj jednotlivé hlásenia generované funkciou Safe Driving poskytujú cenné rady, ktoré im umožnia v záujme vlastnej bezpečnosti zlepšiť svoje správanie sa za volantom.“

Iveco New Daily

Štandardné hlásenia generované funkciou Safe Driving poskytujú správcom vozových parkov prehľad meraných kľúčových ukazovateľov výkonu (KPI), ktoré sú rozdelené do troch kategórií:

1) DYNAMIKA – vykazujúca ukazovatele prudkých manévrov riadenia alebo akcelerácie, kontroly stability a použitia ručnej brzdy počas jazdy;

2) NEBEZPEČENSTVO KOLÍZIE – vyhodnocujúca správanie, ktoré naznačuje možné riziko nehody, napr. prudké brzdenie alebo nedodržanie bezpečnej vzdialenosti od vozidla idúceho vpredu;

3) DODRŽIAVANIE PREDPISOV, napr. rýchlostných limitov, povoleného času riadenia, maximálnej povolenej hmotnosti vozidla atď. Správca parku potom môže analyzovať trendy na úrovni vlastného vozového parku a identifikovať oblasti, kde môžu vodiči zlepšiť svoj štýl jazdy a zvýšiť tak vlastnú bezpečnosť v cestnej premávke.

IVECO S-Way tiež ponúka služby Professional Safe Driving Report and Advising, teda profesionálne bezpečnostné hlásenia a poradenstvo zamerané na správanie jednotlivých vodičov. Hlásenia generované funkciou Professional Safe Driving Report analyzujú výkon každého vodiča z hľadiska jednotlivých indikátorov KPI a spracovávajú akčný plán s návrhmi na zlepšenie, čo vodičom aj správcom vozových parkov umožňuje sledovať na základe odporúčaní poskytovaných službou Safe Driving jednotlivé dosiahnuté zlepšenia.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!