Spoločnosť Goodyear spúšťa službu DrivePoint

28 júna 2021, 19:48

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách má zásadný význam z hľadiska zabezpečenia neustálej schopnosti prevádzky nákladných vozidiel a návesov, úspory paliva, optimálneho kilometrového výkonu a čo najdlhšej životnosti pneumatík. Spoločnosť Goodyear preto uvádza na trh užívateľský veľmi jednoduchý systém monitorovania tlaku v pneumatikách DrivePoint. Celkovo ponúka jeho tri rôzne alternatívne varianty, ktoré zodpovedajú rozdielnym potrebám správcov vozových parkov usilujúcich o maximálnu prevádzkyschopnosť vozidiel a proaktívne plánovanie údržby ich pneumatík.   

Goodyear Drivepoint

Systém DrivePoint dopĺňa v rámci výhodnej komplexnej ponuky spoločnosti Goodyear Total Mobility súčasné riešenie inteligentného monitorovania tlaku v pneumatikách TPMS a Drive-Over-Reader. Popri tom Goodyear Total Mobility zahŕňa aj dodávky pneumatík a celoeurópsku servisnú sieť.

Alberto Villarreal, výkonný riaditeľ pre proaktívne riešenia a flotily úžitkových vozidiel v Goodyear Europe, povedal: „Pri použití systému DrivePoint trvá kontrola tlaku v pneumatikách len niekoľko sekúnd. Pravidelné kontroly pritom pomáhajú predlžovať čas prevádzkyschopnosti a zároveň minimalizovať spotrebu paliva a znižovať tak uhlíkovú stopu vozidiel. Ako doplnok našich ďalších pokročilých a prediktívnych riešení možno systém jednoducho inštalovať a naplniť tak potreby mnohých podnikateľov, ktorí majú záujem maximalizovať prevádzkyschopnosť svojich vozidiel a zároveň znižovať prevádzkové náklady celého svojho vozového parku.“

Jednoduchá inštalácia a prístup k dátam

Systém Goodyear DrivePoint tvoria tlakové senzory na ventiloch pneumatík a batériami napájané vonkajšie prijímače, ktoré pri každom prejazde vozidla priebežne snímajú hodnotu tlaku vo všetkých jeho pneumatikách.

Získané dáta systém nahráva do cloudu Goodyear, takže k nim majú ľahký prístup aplikácie Goodyear Fleet Manager pre web a mobilné telefóny operačných systémov IOS a Android. Pokiaľ zistia, že tlak v pneumatikách klesol pod odporúčanú hodnotu, správcom vozového parku okamžite vysielajú varovné hlásenie. Vďaka tomu možno zabrániť možnej nehode vedúcej k odstaveniu vozidla a následným nákladom na odstránenie poruchy.

Nový systém nevyžaduje demontáž pneumatiky. Snímače možno rýchlo namontovať na ventily, celá inštalácia je veľmi jednoduchá a nevyžaduje si prestoje vozidla. Je určená najmä pre dopravcov a poskytovateľov logistických služieb, ktorí hľadajú jednoduché a pritom veľmi účinné riešenie monitorovania tlaku v pneumatikách.

DrivePoint ponúka našim zákazníkom nákladovo efektívnu alternatívu monitorovania tlaku v areáli ich firmy. Zabezpečíme jeho kompletnú inštaláciu, po ktorej systém vyžaduje len minimálnu následnú údržbu. Správca tým získa dokonalý prehľad o hodnote tlaku v pneumatikách všetkých vozidiel, čo mu umožní efektívnejšie plánovať údržbu. Časté kontroly pneumatík vozidiel pomáhajú znižovať pravdepodobnosť nedodržania termínu dodávky kvôli nutnému odstaveniu vozidla. Pomáhajú aj zaistiť maximálnu bezpečnosť, efektívnosť a udržateľnosť. Naším cieľom je poskytovať také riešenia, ktoré zvyšujú výkonnosť prevádzkovateľov vozových parkov a ponúkajú pridanú hodnotu i pre ich zákazníkov,“ dodal Villarreal.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!