Bosch dodáva komponenty palivových článkov spoločnosti cellcentric

, 26 júla 2021, 15:34

Palivové články sa dostávajú na cesty po celom svete. Ďalším míľnikom pre spoločnosť Bosch je významná zákazka na elektrický vzduchový kompresor s integrovanou výkonovou elektronikou. Ten reguluje prívod kyslíka do systému palivového článku. Spoločnosť Bosch podpísala so spoločnosťou cellcentric dlhodobú zmluvu o dodávkach tohto high-tech komponentu.

Bosch náhradní díl

Ako spoločný podnik Daimler Truck AG a Volvo Group AB v pomere 50 : 50 je spoločnosť cellcentric zodpovedná za všetky činnosti v celom hodnotovom reťazci. Rovnako ako spoločnosť Bosch sa chce spoločný podnik stať popredným svetovým výrobcom systémov palivových článkov a prispieť tak do roku 2050 ku klimaticky neutrálnej a udržateľnej doprave. Vzduchový kompresor sa stáva súčasťou systému palivových článkov. V budúcnosti sa bude používať v ťažkých úžitkových vozidlách a stacionárnych aplikáciách. Sériová výroba sa plánuje od polovice tohto desaťročia.

Vďaka palivovým článkom budú úžitkové vozidlá klimaticky neutrálne

V palivových článkoch reaguje vodík so vzdušným kyslíkom. Vyrába tak elektrickú energiu, vodu a teplo. Ak sa používa ekologický, t. j. regeneratívne vyrábaný vodík, sú vozidlá s pohonom na palivové články na cestách klimaticky neutrálne. Elektrický vzduchový kompresor dodáva potrebné množstvo filtrovaného vzduchu. Je jednou zo základných súčastí systému palivových článkov.

„Spoločnosť Bosch venuje vývoju enormné úsilie. Na industrializácii elektrického vzduchového kompresora tak pracuje 15 tímov naprieč divíziami,“ hovorí Dr. Uwe Gackstatter, predseda divízie Bosch Powertrain Solutions.

Spoločnosť Bosch ponúka vzduchový kompresor v dvoch výkonových triedach s 20 a 30 kilowattmi. Trieda 30 kilowattov je určená pre napätie od 450 do 850 V, trieda 20 kilowattov voliteľne pre napätie od 250 do 450 V alebo od 450 do 850 V. Obežné koleso kompresora dosahuje rýchlosť viac než 100.000 otáčok za minútu.

„Kombinácia vysokorýchlostného elektromotora s integrovanou výkonovou elektronikou umožňuje jednoduchú integráciu systému pri konkurencieschopných výrobných nákladoch,“ zdôrazňuje Gackstatter.

Vďaka polovodičom z karbidu kremíka, ktoré sa používajú vo výkonovej elektronike Bosch, je energetický zväzok mimoriadne účinný.

Najväčšou technickou výzvou v prípade vzduchového kompresora je prevedenie vysokorýchlostných E-strojov so vzduchovým uložením v kombinácii s výkonovou elektronikou z kusovej do veľkosériovej výroby. Celkovo je možné technickú náročnosť porovnať so systémom vstrekovania nafty pre úžitkové vozidlá, čo má pozitívny vplyv na zamestnanosť.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!