Nový Stralis: šampión v oblasti znižovania nákladov a emisií

27 júna 2016, 18:43

Iveco uvádza na trh nový Stralis, ktorý prináša úplne nové hnacie ústrojenstvo, najlepšiu úroveň spoľahlivosti a účinnosti a značné zníženie celkových nákladov na vlastníctvo a takisto zníženie emisií CO2. Ponuka troch modelov bola vyvinutá s prihliadnutím na druhy výjazdov, aké absolvujú zákazníci, a spĺňa všetky požiadavky známe v odvetví ťažkej cestnej dopravy.

Nový Stralis je výsledkom dôležitej investície do vývoja výrobku, skúšok a výrobných zariadení a metód. Nový Stralis bude v plnej miere ťažiť z vysokokvalitných výrobných technológií a procesov madridského závodu, ktorý je jediným výrobcom tohto radu, a závodu v meste Valladolid (Španielsko), ktorý vyrába a dodáva kabíny pre tento rad. Oba závody boli kompletne renovované a reorganizované s cieľom spĺňať najprísnejšie štandardy World Class Manufacturing.

Nový Stralis: traja šampióni v oblasti znižovania nákladov a emisií
Nový Stralis bol navrhnutý s cieľom ponúknuť to najlepšie riešenie pre regionálne a krátke výjazdy vrátane prepravy nebezpečných tovarov, pri ktorých si zachováva jedinečnú výhodu, ktorú prináša exkluzívny systém dodatočnej úpravy spalín HI-SCR.

Špeciálna verzia, nový Stralis XP, bola vyvinutá pre potreby medzinárodných diaľkových dopravcov a pýši sa inovačnými funkciami na úsporu pohonných hmôt a novými službami s cieľom maximalizovať dobu prevádzkyschopnosti a využitie pohonných hmôt.

Revolučný nový Stralis NP s pohonom na stlačený a kvapalný zemný plyn je vôbec najekologickejšie nákladné vozidlo pre medzinárodnú dopravu a skutočný prielom v odvetví nákladných vozidiel s pohonom na plyn. Ide o jediné nákladné vozidlo s pohonom na zemný plyn, ktoré ponúka výkon, komfort, technológiu prenosovej sústavy a dojazd, ktoré sú ideálne pre prepravu na dlhé vzdialenosti.

Pierre Lahutte, prezident značky Iveco, povedal: „Nový Stralis bol navrhnutý s cieľom znížiť celkové náklady na vlastníctvo a produkované emisie CO2 pre dopravcov a zároveň priniesť majiteľom najvyššiu úroveň spoľahlivosti. Do ponuky pre zákazníkov sme pridali nové služby, ktoré majú znížiť celkové náklady na vlastníctvo týchto vozidiel. V najbližších rokoch bude diaľková nákladná doprava ťahať celý trh s úžitkovými vozidlami: Stralis má všetko, čo je potrebné na zachovanie prvenstva na takto úplne pretvorenom trhu – s modelom Stralis XP, šampiónom v oblasti znižovania nákladov a emisií, a priekopníckym modelom Stralis NP, prvým a jediným nákladným vozidlom s pohonom na plyn, ktoré potvrdilo, že táto technológia môže byť nasadená v diaľkovej doprave. Chystáme sa posunúť hranice v oblasti trvalo udržateľnej dopravy a uskutočníme to v spolupráci s našimi zákazníkmi.

Nový, jedinečný prístup zameraný na výjazdy: produkt a služby na zníženie celkových nákladov na vlastníctvo
Na strane produktu značka Iveco vynovila a modernizovala všetky hlavné technické podsystémy: Nový Stralis má kompletne prerobené hnacie ústrojenstvo, novú architektúru elektrických a elektronických systémov, novú špičkovú prevodovku, novú zadnú nápravu a zavesenie zadných kolies a prichádza so systémom GPS s prediktívnym ovládaním najnovšej generácie a novými funkciami na zníženie spotreby paliva a pre lepšiu udržateľnosť. Značka Iveco vyvinula aj novú generáciu služieb zameraných na zníženie celkových nákladov na vlastníctvo každého modelu. Služby predstavujú exkluzívnu a charakteristickú ponuku pre nový Stralis.

Nový Stralis – šampión v oblasti znižovania nákladov a emisií Technológia od základov
Vývoj nového ťahača Stralis bol zameraný na hospodárenie s energiou na dosiahnutie výrazného zníženia celkových nákladov na vlastníctvo pri každom výjazde a každom druhu trasy.

Nové motory boli prerobené s cieľom znížiť trenie a nová funkcia na automatické vypínanie motora automaticky vypne motor po uplynutí určitého času po zaparkovaní vozidla s cieľom zlepšiť využívanie energie.

Inteligentné zariadenia v novom ťahači Stralis 480XP a 570XP, napríklad kompresor spojky a zariadenie na úpravu vzduchu, alternátor na rekuperáciu energie s monitorovaním stavu batérie či čerpadlo posilňovača riadenia s premenlivým prietokom, predchádzajú stratám energie, keď nie sú používané.

Systém Smart EGR na novom ťahači Stralis 480XP a 570XP je inovatívne riešenie, ktoré spolupracuje so systémom na dodatočnú úpravu výfukových plynov HI-SCR patentovaným spoločnosťou Iveco a pomáha optimalizovať spaľovanie pre výraznú úsporu pohonných hmôt pri jazde na dlhé vzdialenosti. Používa malé množstvo výfukových spalín, len 8 %, na skrátenie času do začatia vstrekovania paliva a zníženie spotreby pohonných látok pri zachovaní premeny NOx v spalinách na úrovni 97 % pomocou systému HI-SCR. Toto revolučné inteligentné riešenie prináša všetky výhody systému HI-SCR: zachovanie rozmerov chladiča, eliminovanie dodatočnej údržby, zachovanie hmotnosti, eliminovanie regenerácie pri parkovaní a veľmi dlhé servisné intervaly pre dodatočné zníženie spotreby pohonných hmôt a celkových nákladov na vlastníctvo. S týmto riešením značka Iveco spolu s partnerom pre vývoj motora, firmou FPT Industrial, opäť potvrdila svoje dlhodobé vedúce postavenie v oblasti technológií na úsporu pohonných hmôt.

HI-CRUISE, systém prediktívnej podpory vodiča na princípe systému GPS a najnovšej technológie mapovania, porovnáva geografickú polohu s topografickými údajmi ciest a vhodným spôsobom používa prediktívne stratégie na zrýchľovanie, spomaľovanie a radenie. Funkcia zjednodušuje prácu vodiča a umožňuje mu sústrediť sa na bezpečnosť namiesto rutinných činností a zvyšuje komfort jazdy. Okrem toho prináša aj značné úspory pohonných hmôt aj pre menej skúsených vodičov.

Nové úsporné pneumatiky „AAA“ vyvinuté firmou Michelin minimalizujú valivý odpor a pomáhajú vo výraznej miere znižovať spotrebu pohonných látok, v priemere až o 1,5 % počas prvého životného cyklu. Vďaka tomu sa na každých 100 km vypustí o 1,33 kg menej emisií CO2, čo predstavuje spolu viac než 3,7 tony počas prvého životného cyklu vozidla. Úspory sú dosahované pri súčasnom zachovaní priľnavosť, odolnosti a trvanlivosti.

Úplne nová zadná náprava s jednoduchou redukciou zlepšuje geometriu ozubených kolies a trenie a prispieva k optimalizovaniu spotreby pohonných hmôt.

V porovnaní s predchádzajúcou generáciou prinášajú tieto nové funkcie dvojciferné percentuálne zníženie spotreby paliva.

Okrem nových technológií boli pridané aj funkcie a služby na dodatočné zníženie celkových nákladov na vlastníctvo.

12-rýchlostná automatizovaná prevodovka novej generácie HI-TRONIX, vyvinutá v spolupráci s firmou ZF, stojí na čele technologického pokroku v tejto kategórii a vo výraznej miere zvyšuje trvanlivosť a znižuje náklady. V porovnaní s predchádzajúcou generáciou skracuje prevodovka HI-TRONIX čas radenia o 10 %, je skonštruovaná pre takmer dvojnásobne vyšší počet radení, dokáže predĺžiť životnosť až o 1,6 milióna km a je o 6 dB menej hlučná, takže je ideálna pre tiché nočné výjazdy a zároveň ponúka najlepší pomer krútiaceho momentu k hmotnosti, rozpätie prevodových pomerov a účinnosť v tejto triede. Modulárna konštrukcia s jednoduchým prístupom pri servise znižuje nároky na údržbu a zjednodušuje opravy, čo sa následne premieta do ďalších úspor. Ponúka tiež ďalšie funkcie, ako je napríklad manévrovací režim (pomalý posun) na prevádzku pri nízkych rýchlostiach, ktorý pracuje na princípe prenosovej sústavy s meničom krútiaceho momentu, funkcia na rozhojdanie vozidla pri vyslobodzovaní zapadnutého vozidla na povrchoch s nízkou priľnavosťou, 4 rýchlostné stupne pre cúvanie a nové pohony prídavných agregátov.

Zavesenie zadnej nápravy bolo kompletne prepracované tak, aby bolo efektívnejšie z hľadiska hmotnosti a trvácnejšie, čím sa podarilo dosiahnuť zníženie hmotnosti zavesenia nápravy pri súčasnom zachovaní výkonových parametrov, a teda aj zvýšenie užitočného zaťaženia o 45 kg. Lepšia odolnosť proti korodovaniu, dosiahnutá povrchovou úpravou všetkých kľúčových kovových komponentov, prispieva ku zníženiu nákladov na údržbu.

Nová architektúra elektrických a elektronických systémov nového ťahača Stralis a nového ťahača Stralis XP predstavuje technologický prielom a umožňuje ďalšie inovácie. Na základe koncepcie MUX komunikujú palubné elektronické jednotky cez dva fyzické vodiče a spoločný protokol.

Nové riešenie HI-MUX je vylepšená technológia vozidiel Stralis, ktorá vznikla prerobením celých rozvodov a niektorých súvisiacich komponentov. Je rozdelené na dve časti na zvýšenie flexibility a uľahčenie údržby a má novú modulárnu architektúru s novým usporiadaním pneumatických a palivových potrubí a vedení na aditívum AdBlue. HI-MUX umožňuje navrhovať detailné konštrukčné riešenie pre konkrétnu konfiguráciu nákladného vozidla pri súčasnom znížení počtu komponentov a zložitosti ich montáže.

Vynikajúca spoľahlivosť a životnosť nového ťahača Stralis vedú aj ku zníženiu nákladov na údržbu a opravy: o 5 % v porovnaní so súčasnou generáciou so štandardnou trojročnou zmluvou a 8 % so štvorročnou, čím sa znižujú náklady na údržbu, ktoré boli už aj tak maximálne konkurencieschopné, a celkové náklady na vlastníctvo.

Nový Stralis – šampión v oblasti znižovania emisií CO2: trvalá udržateľnosť a výkony v doprave

Široká a dobre vyvážená ponuka motorov pre každý druh použitia
Nové vozidlá Stralis majú 6-valcové motory Iveco Cursor vybavené novými riešeniami na úsporu pohonných hmôt pri konkrétnych druhoch výjazdov. Široká ponuka motorov pre nový Stralis obsahuje 3 zdvihové objemy: Cursor 9 s objemom 8,7 l, Cursor 11 s objemom 11,1 l a Cursor 13 s objemom 12,9 l a 9 výkonov od 310 do 570 koní, každý so špičkovou hustotou výkonu a krútiaceho momentu.

Environmentálne vlastnosti nového ťahača Stralis boli ďalej zdokonalené vďaka zvýšeniu účinnosti motorov a nárastu výkonu na niektorých modeloch: maximálny krútiaci moment motora Cursor 11 bol zvýšený o 100 Nm na motore s výkonom 420 koní a o 50 Nm na motore s výkonom 480 koní, zatiaľ čo maximálny výkon motora Cursor 13 dosahuje 510 a 570 koní.

HI-SCR: patentovaná technológia značky Iveco

V novom ťahači Stralis je použitá patentovaná technológia HI-SCR – najlepší systém selektívnej katalytickej redukcie na trhu, ktorý ako jediný dosahuje 97 % redukciu NOx, vďaka čomu spĺňa normy Euro VI aj bez použitia systému EGR. Vo verzii Euro VI/C dokáže systém HI-SCR v reálnom čase zaznamenať odchýlku v úrovni emisií s novými snímačmi kvapaliny AdBlue pre priebežné a presné riadenie emisií.

S technológiou HI-SCR nie je potrebná aktívna regenerácia a výfukové plyny dosahujú nižšiu teplotu, vďaka čomu je nový Stralis ideálne nákladné vozidlo pre prácu na miestach s obmedzeniami, ako sú letiská, lode, tunely, rafinérie a miesta prečerpávania pohonných hmôt, či na prepravu nebezpečných tovarov.

HI-SCR je kompaktná, ľahká technológia, ktorá ponúka najlepšiu kombináciu účinnosti a životnosti. Zároveň ponúka aj najdlhšie servisné intervaly na trhu, vďaka čomu sa maximalizuje prevádzkyschopnosť a pomáha dosahovať vynikajúca úspora pohonných hmôt. To všetko prispieva k mimoriadne nízkym celkovým nákladom na vlastníctvo a vynikajúcej trvalej udržateľnosti nového ťahača Stralis – šampióna v oblasti úspornej diaľkovej dopravy.

Nový Stralis XP: šampión v oblasti úspornej diaľkovej dopravy

Nový Stralis 480XP a 570XP bol vyvinutý pre prepravu na mimoriadne dlhé vzdialenosti. Oba modely sú plné nových funkcií na úsporu paliva a špičkových technológií, ako je napríklad inovačný systém Smart EGR, a sú dodávané spolu s novými službami, ktorých cieľom je zabezpečiť maximálnu prevádzkyschopnosť a ponúknuť skutočnú príležitosť diaľkovým dopravcom, ktorí hľadajú maximálne úspory pohonných hmôt a najnižšie celkové náklady na vlastníctvo – tento segment predstavuje 60 % odvetvia.
Nový Stralis XP je najspoľahlivejšie a najhospodárnejšie nákladné vozidlo na trhu. Predstavuje najkomplexnejšie riešenie pre diaľkovú dopravu, v ktorom sa spájajú produkt a služby zamerané na zníženie celkových nákladov na vlastníctvo a tiež zníženie emisií CO2.
S úsporou paliva až 11 % a impozantným znížením celkových nákladov na vlastníctvo až o 5,6 % pri diaľkovej nákladnej doprave sa z tohto vozidla stáva skutočný šampión v oblasti úspornej diaľkovej dopravy.

Nový Stralis NP: ekologická revolúcia vo svete dopravy

Nový Stralis NP je prvé nákladné vozidlo s pohonom na plyn, ktoré ponúka výkon, dlhý dojazd, jazdný komfort a vhodné podmienky na prácu a oddych podľa medzinárodných štandardov v oblasti dopravy. V porovnaní s predchádzajúcim modelom s pohonom na CNG znižuje celkové náklady na vlastníctvo o 3 % a ponúka dobu návratnosti už od 5 rokov (v závislosti od krajiny, kde je prevádzkované). Nový 9-litrový motor s pohonom na LNG dosahuje najvyšší menovitý výkon, aký kedy dosahovali vozidlá s pohonom na tento druh paliva: 400 koní a krútiaci moment 1.700 Nm. To zodpovedá 10 konským silám na tonu zaťaženia, čo je v súlade s obchodnými štandardmi v oblasti diaľkovej dopravy.

Ide o prvé diaľkové nákladné vozidlo s pohonom na alternatívne palivá, ktoré ponúka dopravcom príležitosť zlepšiť trvalú udržateľnosť i návratnosť investícií.

Služby novej generácie: TCO2 Live a Uptime Guarantee
Iveco TCO2 LIVE je nové modulárne portfólio služieb, ktoré prvýkrát obsahuje služby novej generácie a vzťahuje sa aj na správu vozových parkov a tradičné popredajné činnosti.

Tri z týchto nových služieb sú založené na poradenstve v oblasti znižovania spotreby paliva, ktoré zákazníkom pomáha prevádzkovať nový Stralis hospodárnejším spôsobom:

TCO2 SMART REPORT – týždenné prehľady o štýle jazdy a spotrebe pohonných látok každého vozidla vo vozovom parku.

TCO2 ADVISING – rady v súvislosti s úsporou pohonných látok na základe množstva informácií získaných analýzou prevádzky vozidiel Iveco v reálnych podmienkach.

Spojením týchto služieb je možné dosiahnuť dodatočnú úsporu pohonných hmôt až 3 %. Každá z týchto služieb môže byť spojená so službou:

TCO2 DRIVING, čo sú kurzy úsporného riadenia vozidla.

Súčasťou ponuky nového ťahača Stralis je aj systém na VYHODNOCOVANIE ŠTÝLU JAZDY, niečo ako profesionálny inštruktor na palube, ktorý pomáha vodičovi zlepšovať štýl jazdy tak, že mu poskytuje rady v reálnom čase.

A nakoniec exkluzívna služba Iveco UPTIME GUARANTEE, ktorá je založená na spoľahlivosti nového ťahača Stralis a dokonalosti servisnej siete značky Iveco, ktoré spoločne pomáhajú udržať vozidlá zákazníkov na cestách. Tento program dostane zákazníka späť na cesty do 24 hodín, ak by sa ich nový Stralis náhodou stal nepojazdným – buď opravou vozidla, poskytnutím náhradného nákladného vozidla, alebo v prípade, ak náhradné vozidlo nie je k dispozícii, denným odškodnením za maximálne 4 dni strávené v servise. Táto služba je poskytovaná prostredníctvom staníc Iveco Truck Station, ktoré sú budované pozdĺž všetkých hlavných európskych dopravných koridorov s cieľom umožniť poskytovať zákazníkom záruku prevádzkyschopnosti (Uptime Guarantee).

Tlačová správa Iveco Czech Republic, a.s.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!