Bilanční tisková konference skupiny MANN+HUMMEL za rok 2010, 12. května 2011, Ludwigsburg

3 júna 2011, 0:00

Dobré ráno, dámy a pánové, buďte srdečně vítáni na bilanční tiskové konferenci společnosti MANN+HUMMEL!

Jsem potěšen Vaším zájmem o náš podnik a rád Vám představím nejdůležitější klíčové body našeho obchodního roku 2010 i naše cíle pro příští léta. Již v prosinci roku 2010 jsme oznámili, že rok 2010 byl pro skupinu MANN+HUMMEL rokem rekordním. V obratu jsme si stanovili plán dosáhnout hranice dvou miliard eur a s 2,18 miliardami eur jsme ho dokonce výrazně překročili. Znamená to nominální zvýšení o 30,4 procent oproti roku 2009. Současně vzrostl náš výsledek obchodní činnosti z 23 miliónů eur v předešlém roce na 149 miliónů v roce 2010. I to je v sedmdesátileté historii naší firmy rekord. Tím jsme zvýšili výnos z obratu z 1,4 procent na 6,8 procent.

Dosažený obrat a výsledek jsou výsledkem tvrdé práce. V roce 2009 společnost MANN+HUMMEL nastoupila důsledně krizový režim. Současně jsme pracovali na tom, abychom byli v případě budoucího hospodářského oživení schopni se na něm podílet. To občas nebylo a není lehké. Proto bylo důležité udržet v podniku navzdory poklesu zakázek odbornou kompetenci a využít všechny vhodné možnosti. I u nás se pracovalo na zkrácenou pracovní dobu – a to nakonec napomohlo tomu, že jsme nemuseli propouštět. V téměř všech divizích jsme omezili výdaje a současně jsme optimalizovali procesy a postupy za účelem zvýšení efektivity. Úspěch nám dává za pravdu. Při neočekávaně rychlém a strmém oživení v minulém roce jsme z práce na zkrácenou dobu takříkajíc přímo přešli na plný úvazek a dokonce přesčasovou práci. To jde jen se sehraným, odolným a motivovaným týmem. Děkuji všem zaměstnancům za jejich nasazení a výkon. Všichni společně pomáhali a dovedli naši firmu k tomuto špičkovému výkonu!

Nechtěli jsme však zůstat jen u poděkování a výkonnost jsme ocenili i jinak. V březnu 2010 jsme odvolali plánované snižování pracovních míst v Ludwigsburgu. Během roku jsme zvyšovali počet míst po celém světě, včetně Německa. Podrobnosti k tomu Vám následně podá Frank Jehle. Od července 2010 nabízíme praktikantům a studentům Duální vysoké školy Bádensko-Württembersko v případě jejich způsobilosti pracovní smlouvu na dobu neurčitou pro dobrý start do úspěšné budoucnosti. Jednorázový zvláštní bonus od 700 do 1.500 eur, který byl plánován na květen 2011, jsme vyplatili již v prosinci 2010. Navíc jsme tarifní navýšení mezd, které se v odvětví kovoprůmyslu předpokládalo ve výši 2,7 procent, zavedli již v únoru 2011, tj. o dva měsíce dříve, než stanovuje kolektivní smlouva.

Naši zaměstnanci si zaslouží uznání a respekt – stejně jako dobré peníze za dobrou práci.

Zpět k tomu, jak probíhal obchod:

Segmenty obchodu
Sériová výroba – automobilový průmysl
Obchod s výrobci automobilů v sektoru osobních a užitkových vozidel se v roce 2010 značně zlepšil. Investovali jsme do strojů a zařízení, abychom přizpůsobili svou kapacitu poptávce. V Německu jsme instalovali nové zařízení pro vytavení přípravku k výrobě sacích modulů. V Tumkuru opouštějí od února 2010 naše výrobní haly první vzduchové filtrační systémy a systémy na odvětrávání klikových skříní indické výroby. Také v Číně jsme získali nové projekty od lokálních i západních výrobců a rozšířili své spektrum výrobků. Mezinárodní projekty v oblasti vzduchových filtrů jsme převedli do sériové výroby. Novými produkty jsou například akustické komponenty pro vzduchové filtrační systémy.

Zákazníci nás oceňují jako spolehlivého globálního partnera v oblasti vývoje. Rovněž oceňují lokalizaci produktů a technologií. Obchod s dodavateli prvního řádu, tj. s dodavateli, kteří zásobují přímo výrobce automobilů, se zlepšil a stále se zvyšuje. Celkově se však tento segment stále ještě nachází pod úrovní před krizí.

Trh s automobilovými náhradními díly
Náš obchod s náhradními díly se rozvíjel velmi dobře. Zaprvé zásobujeme organizace výrobců automobilů zaměřené na náhradní díly pod jejich vlastní značkou, zadruhé dodáváme produkty velkoobchodům na volném trhu s náhradními díly pod naší značkou MANN-FILTER. V roce 2010 jsme vyrobili více než 400 miliónů filtračních prvků, což znamená, že každou vteřinu sjede z pásu více než 25 nových filtračních prvků MANN+HUMMEL! Obchod předčil naše očekávání, a to v segmentu osobních i užitkových vozidel.

Náš úspěch na trhu s náhradními díly je založen na dobré pověsti v sériové výrobě, spolehlivé logistice, distribuční politice a bohatém spektru produktů, které neustále rozšiřujeme. Například výrobní program MANN-FILTER jsme rozšířili o 240 nových typů filtrů. Kvalitu našich produktů a služeb oceňují naši zákazníci po celém světě. Z těchto důvodů zvolily například španělské servisy právě MANN-FILTER nejlepší a nejoblíbenější značkou filtrů. Naši práci potvrzuje bezpočet dalších ocenění. Nabídky specifické pro určitý trh, jako třeba kabinový filtr s doplňkovými funkcemi pro japonský trh, přesvědčují přímo na místě.

Výroba mimo automobilový průmysl
Náš průmyslový sektor velmi silně vzrostl; využívá oživující se poptávky a znovu se připravil na další růst. Nová organizace zahrnuje následující divize: Heavy Duty (stavební a zemědělské stroje, spalovací motory), průmysl a speciální aplikace, kompresory, Independent Aftermarket (nezávislý trh s náhradními díly v průmyslovém sektoru), Retrofit a filtry sazí vznětových motorů a konečně vodní filtrace. Navíc jsme doplnili náš program produktů o vzduchové filtry, olejové centrifugy, palivové filtry a odvětrávání klikových skříní.

V nejmladší obchodní divizi – vodní filtraci, kterou jsme představili koncem ledna tohoto roku v rámci informační tiskové konference, jsme převzali společnost Ultra-Flo v Singapuru, specializující se na výrobu membrán, čímž jsme uspíšili svůj nástup na trh a rozšířili program produktů.

Divize zpracování plastových materiálů – MANN+HUMMEL ProTec – se podílela na hospodářském zotavení a překonala očekávání, zvláště v přijatých objednávkách. Efekt těchto zakázek se ještě silněji projeví v roce 2011.

Strategické cíle
Dámy a pánové, společnost MANN+HUMMEL oslavila 6. ledna tohoto roku 70. výročí vzniku. To je 70 let úspěchů. Z výrobce komponentů jsme se proměnili v systémového dodavatele s mezinárodním renomé, který určuje standardy v oboru filtrace. Vývoj naší firmy je dlouhodobě pozitivní: více než jedno desetiletí jsme rok co rok rostli průměrně o 9 procent. Lidé pracují rádi v úspěšné firmě. To platí pro naše zaměstnance stejně jako pro mě. Jsem ve společnosti MANN+HUMMEL osmnáct měsíců, což je dost dlouho na to, abych věděl, že tento podnik je skutečným šampiónem – i když to ještě všichni nevědí. Naším nepochybným cílem je pokračovat v úspěšné historii. Na tom energicky pracujeme. Co to znamená?

V roce 2010 jsme se soustředili na témata firemní kultury, výroby/logistiky a strategie, svá očekávání a cíle jsme shrnuli ve zdokonalené vizi: „Špička v oboru filtrace díky motivovaným zaměstnancům, skvělým výrobkům a vynikajícím výsledkům.“ Při rozvoji strategie jsme kladli velký důraz na to, aby se naši zaměstnanci integrovali do procesu. Tak jsme ze strategie udělali živoucí vývoj firmy.

Svou vizi chceme realizovat na základě našich firemních hodnot – fokus, integrita, leadership, teamwork, excelence a respekt. Do roku 2018 jsme si konkrétně stanovili tři cíle:
• Zvýšíme obrat na 3,4 miliard eur.
• Obrat bude vždy z jedné třetiny tvořen segmentem výroby mimo automobilový průmysl, divizí originálního vybyvení automotive a divizí náhradních dílů automotive.
• Regionálně připadne obrat z poloviny na Evropu a vždy z jedné čtvrtiny na Asii a Ameriku (Severní a Jižní Ameriku dohromady).

Tohoto růstu však nedosáhneme čistě přirozeným vývojem; budou nutné další akvizice. Ještě je brzy hovořit o konkrétních projektech. Budeme nadále investovat tam, kde uvidíme dlouhodobý růst.

Na plánovaném rozdělení obratu podle segmentů vidíte, že naše strategie diverzifikace má u nás vysokou prioritu. K tomu patří také nalézání nových segmentů trhu.

Divize vodní filtrace může posloužit jako dobrý příklad. Nejprve jsme rozšířili technologickou a produktovou základnu a poté připravili expanzi svých vývojových kapacit. Počátkem roku 2011 jsme založili po Ludwigsburgu druhé vývojové oddělení pro divizi vodní filtrace v Singapuru. V Ludwigsburgu vyvíjíme membrány, klíčovou součást filtrace vody. V Singapuru provozujeme aplikační vývoj. Dalším úkolem obou vývojových úseků je objevit pro MANN+HUMMEL další oblasti použití membránové techniky. Týmy zkoumají, ve kterých oblastech automobilové i jiné výroby by se dala využít. Oba týmy přitom využívají léta budované know-how pro zpracování plastů. V Asii a v Německu jsme začali s budováním obchodní divize vodní filtrace. Její rozšíření na Evropu a oblast NAFTA se připravuje.

Celosvětový trh s filtračními aplikacemi zaujímá objem cca 40 miliard eur. Jen zhruba 23 procent z toho připadá na použití v automobilovém a příbuzném průmyslu, asi 9 procent na strojírenství a výstavbu elektráren a přibližně jedna čtvrtina připadá na úpravu vody, avšak se silně stoupající tendencí. Zbývá tak více než 40 procent trhu s filtrací, které jsme ještě nedokázali zpracovat. Tento potenciál důkladně zkoumáme a provádíme strategické hodnocení. Identifikujeme tak segmenty trhu s filtrací, které pro nás mají smysl a tvoří hodnoty. Úprava vody je teprve začátek. Budou následovat další nové oblasti podnikání.

Očekávání
Pohonem k růstu sektoru automobilového průmyslu a také mimo něj jsou pro nás státy BRIC a ekonomický prostor NAFTA. To se nezmění ani v příštích letech. Důvodem je zvyšující se industrializace a obrovské vnitřní trhy se stoupajícími příjmy, rostoucí potřebou mobility a potřebou dohnat rozvoj infrastruktury. Jen v Číně a Indii žije více než třetina světové populace a Čína je již největším automobilovým trhem na světě.

Čína a Indie vykázaly investiční záměry v řádu miliard. Stoupá tam poptávka po stavebních strojích a jiných užitkových vozidlech – a analogicky po filtrech a filtračních systémech i dalších produktech z našeho portfolia.

Zatímco světová ekonomika za minulý rok vzrostla o 4,7 procent, hospodářský růst Číny a Indie činil více než 9 procent. Německo je s 3,7 procenty považováno za „evropskou lokomotivu konjunktury“. Sledujme vývoj v našich klíčových oblastech automotive a průmysl. V roce 2010 bylo na celém světě registrováno o 12 procent více nových vozidel než v roce předešlém. V Indii a Číně se počty registrací zvýšily dokonce o 31, respektive o 35 procent. Nové registrace v Evropské unii se snížily o 11 procent, v Německu z důvodu skončení programů státních subvencí dokonce o 23 procent.

Start do roku 2011 byl zcela jiný. V prvním čtvrtletí se nové registrace v Německu zvýšily o 14 procent, z toho je více než 50 procent komerčních registrací. Exportní kvóta stoupla o 25 procent. Oborový svaz VDA počítá pro celý rok 2011 s dvanáctiprocentním zvýšením počtu registrací v Německu a pětadvacetiprocentním přírůstkem exportu. Vliv zemětřesení v Japonsku se podle jeho odhadu projeví jen přechodně. Především jsme rádi, že se našim zaměstnancům a partnerům v Japonsku dobře daří. Byli jsme velmi šokováni. Zaměstnanci MANN+HUMMEL tedy udělali celosvětovou sbírku pro Japonsko a firma částku zdvojnásobila. Celkově jsme převedli 150.000 eur na pomoc v nouzi a zásobování vodou na severovýchodě Japonska.

VDA počítá s nárůstem registrací přibližně o 12 procent na 66 miliónů vozidel po celém světě. Toto jsou dosavadní lídři trhu: USA vykázaly v lednu a únoru zvýšení o 22 procent, Brazílie o 18 procent, Indie o 23 procent, Čína o 14 procent a Rusko o 77 procent, v únoru dokonce o 80 procent. Vážené dámy, vážení pánové, MANN+HUMMEL se podílí na vývoji všech těchto trhů. Působíme tam již léta, případně desetiletí a vyrábíme na místě. Na současný i očekávaný růst těchto trhů jsme se připravili a v roce 2010 jsme přijali další opatření, abychom využili ekonomické příležitosti:
• 27. května otevírá MANN+HUMMEL v Jiadingu novou centrálu v Číně s výzkumným a vývojovým centrem, továrnou a skladem náhradních dílů.
• 29. května, otevíráme v čínském Jinanu novou továrnu, hlavně pro naše zákazníky China National Heavy Duty Truck Corporation (CNHTC). CNHTC je jedním z největších výrobců těžkých užitkových vozidel v Číně a vyrábí cca 500 motorů pro těžké nákladní automobily. Každý den!
• V říjnu podepíše MANN+HUMMEL Čína na univerzitě Tongji smlouvy o dvou výzkumných kooperacích. Spolu s univerzitou jsme založili MANN+HUMMEL Engineering School a každým rokem převezmeme a budeme provázet 15 studentů z posledního studijního ročníku. Získají přitom obě strany: MANN+HUMMEL i absolventi, kteří začnou svou kariéru v mezinárodním koncernu.
• V prosinci jsme v Bawalu u Dillí položili základní kámen nové továrny pro naše severoindické zákazníky. Provoz v Bawalu začne koncem roku 2011. Budou se zde vyrábět vzduchové a kapalinové filtrační systémy, hlavně pro osobní automobily.

Koncem dubna zveřejnila Průmyslová a obchodní komora Stuttgart studii, podle níž automobiloví subdodavatelé v Bádensku-Württembersku věnují jen 2,6 procent svého obratu na výzkum a vývoj. Dvě třetiny z nich jsou toho názoru, že se nemusejí zabývat elektromobilitou. My to vidíme poněkud jinak. Každoročně investujeme do výzkumu a vývoje 4 procenta svého obratu. Další 4 procenta vydáme za investice a vklady. Část peněz na výzkum jde do koncepcí, produktů a technologií vozidel s alternativním pohonem. Nejvíce prodávané auto na zemní plyn v Německu, Opel Zafira 1,6 CNG Turbo, jezdí s topným tělesem s integrovaným zpětným ventilem od nás. Mercedes-Benz ML 450 HYBRID je vybaven naším vzduchovým filtračním systémem. Elektroauto Chevrolet Volt jezdí s našimi bateriovými rámy s dvojitou funkcí: těsní a chladí. Pracujeme na více než 10 projektech v oblasti elektromobility, které ještě podléhají utajení. Jakmile budou schváleny ke komunikaci, budeme o nich informovat.

Současně s tím energicky pracujeme na optimalizaci řešení pro spalovací motor. Ten bude ještě mnoho let základem individuální a komerční mobility. Při výzkumu a vývoji se od prvopočátku zaměřujeme na to, abychom svým zákazníkům nabízeli produkty, které budou po celý cyklus své životnosti až po jejich likvidaci v souladu s trvale udržitelným vývojem a ekologií. Respekt před člověkem a životním prostředím je jednou z našich šesti firemních hodnot.

Zpočátku jsem hovořil o tom, že MANN+HUMMEL je pro mě skutečným šampiónem. Přesvědčte se sami. Můj kolega Frank Jehle Vám nyní podrobně objasní výsledky obchodní činnosti.

Alfred Weber
předseda vedení společnosti MANN+HUMMEL

 

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!