Rekuperační brzdové systémy Bosch pro hybridní vozidla a elektromobily

14 septembra 2011, 0:00

Nabídka hybridních vozidel a elektromobilů v následujících letech výrazně vzroste. Aby bylo možné dosáhnout vytčených úspor paliva a dojezdu, musí tato vozidla zpětně získávat během brzdění maximální množství kinetické energie pro elektrickou jízdu.

Bosch v současnosti vyvíjí rekuperační brzdové systémy, které ve spolupráci s hnacím řetězcem umožní maximální možnou rekuperaci. „V ideálním případě bude každé brzdění využíváno kompletně k výrobě energie,“ objasňuje vytčený cíl Dr. Werner Struth, předseda představenstva divize Bosch Chassis Systems Control. „V situacích, v nichž je brzdný moment elektrického stroje nedostatečný, přichází ke slovu hydraulický brzdový systém. To probíhá pro řidiče nepozorovaně.“ Bosch nabízí dva druhy rekuperačních brzdových systémů: řešení, která spolupracují s klasických podtlakovým brzdovým posilovačem, a systémy, které nejsou závislé na podtlaku.

V současných vozidlech zesiluje sílu vynaloženou řidičem brzdový posilovač, který k tomu účelu využívá podtlak. Ten je vytvářen buď motorem, nebo podtlakovým čerpadlem. Hybridní vozidla ovšem spalovací motor co nejčastěji vypínají a elektromobily vůbec žádný spalovací motor nemají. V těchto vozidlech se proto používá buď známé elektrické podtlakové čerpadlo, nebo brzdový systém pracující bez podtlaku.

Řešení s podtlakovým systémem: ESP® hev
Rekuperační brzdový systém ESP® hev vychází z aktuální generace 9 a představuje tak velmi hospodárné řešení. ESP® hev přebírá v hybridních vozidlech a elektromobilech s podtlakovým brzdovým posilovačem řízení podtlakového čerpadla a koordinaci mezi brzdnými momenty vytvářenými elektromotorem a hydraulickým systémem. Tento systém nalezne poprvé uplatnění v hybridním vozidle s pohonem zadních kol a oddělenými brzdovými okruhy pro přední a zadní nápravu. U ESP® hev pro tuto konfiguraci pohonu a brzdové soustavy není zadní brzdový okruh ovládán přímo brzdovým pedálem. Prodloužená „mrtvá“ dráha pohybu brzdového pedálu se využívá nejprve k brzdění vozidla prostřednictvím elektromotoru na zadní nápravě. Systém reguluje na základě míry sešlápnutí brzdového pedálu velikost brzdného momentu elektrického stroje, který nyní pracuje jako generátor. Maximální hodnota brzdného momentu generátoru činí 0,2 g, tedy cca 20 procent maximálního brzdného výkonu, čímž jsou pokryty téměř veškeré brzdné manévry, které se v každodenním provozu vyskytují. Pokud řidič sešlápne brzdový pedál silněji, vytvoří se konvenčním způsobem na přední nápravě dodatečný hydraulický brzdný moment a vozidlo je nyní zpomalováno prostřednictvím obou náprav. Pokud disponibilní brzdný moment generátoru na zadní nápravě nepostačuje, vytvoří čerpadlo hydraulického agregátu dodatečný brzdný tlak na zadní nápravě. To vše probíhá pro řidiče nepozorovaně, to znamená s důvěrně známou zpětnou vazbou v brzdovém pedálu a s běžnými reakcemi vozidla. Kromě popsané varianty s oddělenými brzdovými okruhy pro přední a zadní nápravu nabízí Bosch také systém s diagonálně rozdělenými brzdovými okruhy.

Řešení nezávislé na podtlaku: HAS hev
Pro hybridní vozidla a elektromobily bez podtlakového posilovače nabídne Bosch brzdový systém HAS hev. Zatímco HAS je zkratkou pro hydraulicky ovládaný systém (Hydraulic Actuation System), poukazuje hev na aplikaci ve vozidlech s hybridním a elektrickým pohonem. Systém lze využít pro libovolné rozdělení brzdových okruhů a koncepce poháněcí soustavy. Je tvořen brzdovou ovládací jednotkou a hydraulickým systémem pro modulaci brzdného tlaku, které doplňují hydraulický agregát ESP®. Mezi brzdovým pedálem a brzdami kol neexistuje mechanické spojení. Povel k brzdění přijímá brzdová ovládací jednotka a v ní integrované simulační zařízení vytváří obvyklou zpětnou vazbu. Modulační systém brzdného tlaku vytváří požadovanou brzdnou sílu prostřednictvím elektrického stroje a brzd kol. Cílem je maximální možná rekuperace kinetické energie při plné stabilitě jízdy. V závislosti na stavu vozidla a systému zajišťuje zpomalení až 0,3 g výhradně elektrický stroj. Pokud to nestačí, dodá modulační systém pomocí čerpadla a vysokotlakého zásobníku dodatečný hydraulický brzdný tlak brzdám kol.

Kromě brzdového systému nabízí Bosch kompletní portfolio pro hybridní vozidla a elektromobily. Nabídka zahrnuje elektrické stroje pro různé koncepce hybridního a elektrického pohonu, příslušnou výkonovou elektroniku, lithium-iontové akumulátorové systémy a kompletní vývoj funkčních systémů.

 

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!