MANN+HUMMEL: Dvoumístný růst obratu v první polovině roku 2011

17 októbra 2011, 0:00

Společnost MANN+HUMMEL profitovala v první polovině roku 2011 z dobré světové ekonomiky a zvýšila koncernový obrat v porovnání s obdobím loňského roku zhruba o 20 procent na 1,2 miliardy eur.

Současně se uspokojivě vyvíjel hospodářský výsledek (EBIT). Počet kmenových zaměstnanců vzrostl v porovnávaném období o cca 10 procent na 14 300 osob.

„Tím jsme se o pěkný kus přiblížili našemu strategickému cíli zvýšit do roku 2018 obrat na 3,4 miliard eur“, vysvětluje předseda vedení firmy Alfred Weber. „Zvlášť dobře se rozvíjel náš domovský region Evropa a Asie. Vidíme nebezpečí na celosvětovém hospodářském obzoru – ekonomický pokles, měnová rizika, zvyšující se ceny surovin. To bude v druhé polovině roku 2011 růst obratu tlumit. Celkem vzato očekáváme uspokojivý obchodní rok.“

MANN+HUMMEL podporuje plánovaný růst řadou vývojových novinek, z nichž některé podnik představí na IAA 2011 ve Frankfurtu nad Mohanem. Inovace nesou slogan veletrhu „Budoucnost sériové výroby“ a přispějí k mobilitě, která trvale šetří zdroje.

Třístupňový odlučovač vody
Nový třístupňový odlučovač vody MANN+HUMMEL oddělí z paliva kapičky vody, které jsou velké pouze jako desetina průměru lidského vlasu. Je součástí palivového systému pro moderní dieselové vstřikovací systémy common rail. Požadavky na odlučování vody jsou vysoké. Čím vyšší je podíl vody v palivu, tím rychleji dochází k opotřebení motoru.

Zařízení pro směšování vzduchu a výfukových plynů u dieselových motorů
Nové zařízení MANN+HUMMEL pro směšování vzduchu a výfukových plynů u dieselových motorů šetří životní prostředí. Již dnes přispívá k tomu, že vozidla dosahují emisní normy Euro 6. Euro 6 zpřísňuje limity pro výfukové plyny a začne platit 1. září 2014. Od 1. ledna 2015 musejí Euro 6 splňovat všechna nově registrovaná vozidla. Euro 6 snižuje aktuálně platný limit pro oxidy dusnaté (NOx) ze 180 miligramů na kilometr na 80 miligramů na kilometr a limit jemného prachu z 5 miligramů na kilometr na 4,5 miligramů na kilometr. Oxidy dusnaté dráždí dýchací cesty, podporují kyselý déšť a tvoří ozón. Patří ke skleníkovým plynům. Existují sloučeniny oxidu dusnatého, například rajský plyn, které přispívají ke skleníkovému efektu zhruba třistakrát více než CO2.

Zařízení pro směšování vzduchu a výfukových plynů je součástí recirkulace spalin a funguje v nízkotlaké oblasti. To je pro zákazníka a přírodu další výhoda, neboť nízkotlaké systémy recirkulace spalin vyžadují méně energie a snižují oxidy dusnaté prostřednictvím větší oblasti zatížení motoru než vysokotlaké systémy recirkulace spalin. Společnost MANN+HUMMEL spustila sériovou výrobu nízkotlakého zařízení pro směšování vzduchu a výfukových plynů pro Renault.

Termořídicí ventil
Nový, jen 17,5 cm velký, elektronicky řízený termořídicí ventil má ještě jedno plus. Snižuje emise CO2 o dva až tři gramy na kilometr. To umožňuje inteligentní termomanagement u motoru. Ventil řídí až tři vodní okruhy nezávisle na sobě, a to vždy v souladu s potřebou a v libovolné kombinaci, například mezi chladičem, vytápěním kabiny a motorem.

Integrační víko skříně ventilového rozvodu z plastu
Nové víko skříně ventilového rozvodu z plastu přináší výhody, týkající se nákladů i životního prostředí. Plast je levnější než kov, lehčí a lze jej uzpůsobit pro komplexní formy. V důsledku toho je možné do jednoho systému integrovat několik funkčních částí – v tomto případě ložisko motoru, olejový filtr a chladič oleje. Tato funkční integrace navíc šetří materiál – a tím i náklady – a hmotnost. Nižší hmotnost znamená nižší spotřebu paliva a méně emisí. Další výhodou pro zákazníka je to, že integrace funkcí a nahrazení materiálu zpravidla sníží počet následných kroků při zpracování.

MANN+HUMMEL každoročně investuje téměř čtyři procenta obratu do výzkumu a vývoje, což daleko převyšuje regionální průměr. Část financí na výzkum jde na koncepce, výrobky a technologie pro vozidla s alternativním pohonem. V současné době společnost zkoumá více než 10 projektů v oboru elektromobility. Současně specialisté na filtraci dále důsledně pracují na optimalizaci řešení pro spalovací motory, které budou ještě mnoho let základem individuální a komerční mobility. Výzkum a vývoj se vždy zaměřoval na trvalé a ekologické výrobky. Respekt k člověku a životnímu prostředí je významnou hodnotou společnosti.

Zdroj: MANN+HUMMEL

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!