Bosch zvyšuje tržby na Slovensku

15 júna 2014, 15:04

Bosch, popredný svetový dodávateľ technológií a služieb, udržuje v Slovenskej republike v posledných rokoch stabilnú výkonnosť. V roku 2013 dosiahol predaj tretím stranám na slovenskom trhu 300 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 7,5 percenta v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Tento údaj už zohľadňuje zmenu účtovných pravidiel v predchádzajúcom roku. „Berúc do ohľadu celosvetovo náročné podmienky pre biznis, s výsledkami v roku 2013 sme spokojní,“ povedal Klaus Huttelmaier, reprezentant Bosch Group v Slovenskej republike. „Po vynikajúcom prvom štvrťroku 2014 na slovenskom trhu očakávame ďalší rast tržieb,“ dodal Huttelmaier. Počet zamestnancov na Slovensku zostal v roku 2013 stabilný so 170 spolupracovníkmi. Po započítaní nekonsolidovaných spoločností, ako napr. spoločný podnik BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, v súčasnosti pre Bosch Group pracuje na Slovensku vyše 1.000 zamestnancov.

Vynikajúci rast v oblasti Automobilová technika
Sektor automobilovej techniky pokračoval v silnej obchodnej výkonnosti z predchádzajúceho roku, s mohutným rastom v prvom štvrťroku 2014. Automobilová technika súčasne tvorí väčšinu obratu spoločnosti Bosch na území Slovenskej republiky.

K tomuto rastu prispeli dodávky pre automobilovú výrobu ako aj divízia Automobilová technika – Aftermarket, ktorá ponúka automobilové náhradné diely a služby. Dôležitou časťou stratégie tejto divízie je rozšírenie oficiálnej siete nezávislých opravovní a servisnej siete. Operujúc pod značkou Bosch Car Service tieto opravovne neustále zlepšujú kvalitu opravárenských služieb na Slovensku prostredníctvom certifikačných procesov, auditov a školení. Sieť v súčasnosti zahŕňa 33 autorizovaných opravovní, vrátane troch nových od roku 2013.

Ďalším z úspešných príkladov aktivít spoločnosti Bosch na Slovensku v oblasti autopríslušenstva je renovácia alternátorov. Závod dcérskej spoločnosti Holger Christiansen v Bernolákove je jedným z dvoch miest Bosch v Európe na renováciu alternátorov tak od Bosch Group ako aj pochádzajúcich od iných výrobcov. V porovnaní s rokom 2012 táto lokalita zvýšila svoju kapacitu o 20 percent na vyše 240 000 renovovaných automobilových alternátorov pre osobné aj úžitkové vozidlá v Európe, v USA a v Kanade. V tomto roku sa dokonca očakáva ďalší nárast tohto počtu. V rámci svojej činnosti v Bernolákove Bosch vykonáva aj preverovanie záruky štartérov a alternátorov pre zákazníkov po celom svete.

Vývoj v ďalších oblastiach
Priemyselná technika Bosch vykázala v roku 2013 solídny rast. Hlavným prispievateľom pozitívneho vývoja bola Valicare s.r.o. v Trenčíne, spoločný podnik nemeckej spoločnosti Heitec AG s 51–percentným podielom spoločnosti Bosch, ktorá zaznamenala v minulom roku silný dvojciferný rast. Spoločnosť poskytuje služby v oblasti kvalifikácie a validácie výrobných zariadení a procesov v regulovaných odvetviach, napr. pre farmaceutický priemysel či odvetvie life sciences. Jej domáci i celosvetoví zákazníci sú výrobcovia liečiv, biotechnológií a lekárskych prístrojov.

V segmente elektrického náradia sa spoločnosti Bosch v roku 2013 podarilo opäť zvýšiť podiel na slovenskom trhu. Súčasne tržby divízie klesli iba nepatrne v porovnaní s rekordnými číslami predošlého roka. Spôsobila to najmä náročná situácia na trhu v oblasti elektrického náradia pre domácich majstrov. Segment nástrojov pre profesionálov aj napriek tomu udržal svoju silnú predajnú výkonnosť.

Podnikanie v oblasti Energetiky a techniky budov silno ovplyvnila nepriaznivá situácia slovenského stavebníctva. Podľa Štatistického úradu SR klesol v roku 2013 výkon stavebného sektora na Slovensku v medziročnom porovnaní o 5,3 percent. Tento vývoj sa odrazil aj v divíziách Bosch – Termotechnika a Zabezpečovacie systémy.

Obchodné vyhliadky Bosch Group pre rok 2014
Bosch očakáva v roku 2014 rast tržieb celosvetovo medzi 3 až 5 percentami. Výrobky a služby spojené s internetom sú jedným z ústredných bodov budúceho podnikania spoločnosti. Vďaka svojmu hardvérovému know-how a širokej technologickej odbornosti je skupina ako dodávateľ v oblasti technológií a služieb dobre pripravená uberať sa týmto smerom. "Tradičné silné stránky Bosch – sila inovácií, vysoký štandard kvality, globálna prítomnosť a integrujúca sila našej firemnej kultúry – sú cenné v prepojenom svete," povedal Dr. Volkmar Denner , generálny riaditeľ spoločnosti Bosch, počas poslednej výročnej tlačovej konferencie v Nemecku. Okrem toho je Bosch lídrom na globálnom trhu v oblasti mikromechanických senzorov (MEMS), predstavujúcich kľúčovú technológiu, pokiaľ ide o networking na internete. Senzory umožňujú novú formu technickej pomoci v každodennom živote – napríklad automatizovaným riadením alebo inteligentnými domácnosťami. Strategickým cieľom spoločnosti Bosch je vytvoriť riešenia pre prepojenú mobilitu, prepojenú výrobu, prepojené energetické systémy a prepojené budovy.

Tlačová správa Robert Bosch odbytová, foto: Bosch

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!