Společnost Federal-Mogul Powertrain dokončila nákup divize motorových ventilů společnosti TRW

9 februára 2015, 23:34

Společnost Federal-Mogul Powertrain, divize holdingu Federal-Mogul (NASDAQ: FDML), dnes oznámila, že dokončila podstatnou část dříve avizované akvizice divize motorových ventilů společnosti TRW. Získaná divize s ústředím v Barsinghausenu v Německu má téměř 4000 zaměstnanců po celém světě.

„Z této strategické akvizice máme ohromnou radost, jelikož nám přidává zcela novou řadu výrobků, jež skvěle doplňuje stávající portfolio společnosti Federal-Mogul Powertrain. Nově nabytá divize motorových ventilů nám umožňuje nabízet větší přidanou hodnotu pro naše zákazníky, kteří se na nás spoléhají, že jim pomůžeme snížit spotřebu paliva, emise a zlepšit celkovou výkonnost vozidla,“ řekl Rainer Jueckstock, CEO Federal-Mogul Powertrain a Co-CEO, Federal-Mogul Holdings Corp.

Divize Powertrain holdingu Federal-Mogul je předním poskytovatelem komponent do hnacích jednotek, navrhuje a vyrábí produkty pro užití v automobilovém, těžkém a námořním průmyslu. Produkty a služby společnosti umožňují snížit spotřebu paliva i emise a zvýšit celkový výkon vozidel.

Výhledová prohlášení                                 
Prohlášení v této tiskové zprávě, která nejsou historickými fakty, představují „výhledová prohlášení“. Skutečné výsledky se mohou podstatně lišit v důsledku působení četných významných faktorů, které jsou popsány v nejnovější zprávě společnosti Federal-Mogul's pro SEC na formuláři 10-K a které mohou být revidovány nebo doplněny v následných zprávách pro SEC na formulářích 10-Q a 8-K. Tyto faktory zahrnují mimo jiného náš záměr vytvořit oddělenou nezávislou společnost a naše očekávání ohledně růstu jejích výnosů, nebo oddělenou společnost, kde se očekává že její oddělení bude osvobozeno od daně, a konsekutivní prohlášení týkající se vedení, zdrojů, potenciálu, priorit a příležitostí pro tuto nezávislou společnost, či snahu o oddělení společnosti, neobdržení souhlasu regulačního orgánu pro oddělení společnosti nebo nesplnění jakékoliv další podmínky pro navrhované oddělení společnosti, nepříznivý dopad na tržní cenu našich obchodovaných akcií a na naše provozní výsledky ovlivněné nedokončením navrhovaného oddělení společnosti, negativní dopad oznámení či dokončení navrhovaného oddělení společnosti na tržní cenu obchodovaných akcií společnosti, značené náklady na transakci a/nebo neznámé závazky, obecné ekonomické a obchodní prostředí ovlivňující společnosti ve spojení s navrhovaným oddělením společnosti, nepředpokládané náklady na soudní spor nebo právní urovnání, změny na kapitálovém trhu, které mohou ovlivňovat financování, dopad navrhovaného oddělení společnosti na zaměstnance společností, zákazníky a dodavatele, budoucí příležitosti, které představenstvo společnosti může stanovit, mající větší potenciál pro zvýšení hodnoty pro akcionáře, schopnost společností působit nezávisle po oddělení společnosti, schopnost společnosti úspěšně se integrovat a dosáhnout předpokládané synergie z uskutečněných akvizic, fluktuace v domácí nebo zahraniční výrobě vozidel, fluktuace v poptávce po vozidlech obsahujících naše výrobky, schopnost společnosti vytvářet úspory v nákladech nebo zvýšení efektivnosti ve výrobě pro vyvážení nebo zlepšení smluvně nebo konkurenčně požadovaného snížení ceny nebo snížení ceny za účelem získání nových obchodů, podmínky v automobilovém průmyslu, úspěch původního portfolia společnosti a rozvržení trhu s náhradními díly a odpovídající účinky a obecné globální a regionální ekonomické podmínky. Společnost Federal-Mogul se nezavazuje ani nepředpokládá provedení aktualizací výhledových prohlášení.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!